Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Podział nieruchomości bez decyzji – czy to możliwe?

Robert Tomaszewski
29 marca 2022
Podział
Działki

Temat podziału nieruchomości najczęściej kojarzy się z długotrwałymi i żmudnymi postępowaniami administracyjnymi. W pewnych przypadkach wcale jednak nie musi tak być. Czasem podział gruntów możliwy jest bowiem bez decyzji. Jak to działa? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl.

Podział nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i bez

Co do zasady podział nieruchomości jest bardzo sformalizowanym procesem. W całości regulują go przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydzielenie mniejszych działek gruntu możliwe jest wtedy, gdy taki zabieg nie stoi w sprzeczności z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego terenu nie uchwalono planu miejscowego, to rozpatrując możliwość podzielenia nieruchomości trzeba natomiast patrzeć na ewentualną sprzeczność tej czynności z przepisami odrębnymi. Istotna jest również zgodność zaplanowanego podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poza tym w obu przypadkach każda wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, chociażby poprzez inną drogę wewnętrzną.

Podział niezgodny z planem i warunkami zabudowy

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami regulują też pewne szczególne sytuacje, w których podziału można dokonać niezależnie od postanowień planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy. Chodzi w szczególności o przypadek zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wydzielenia działki budowlanej jeżeli budynek zostać wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze. Chodzi także o realizację roszczeń do części nieruchomości, realizację przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo wydzielenie części nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Co do zasady podziału nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i w drodze decyzji administracyjnej. Czasem można jednak nieco prościej.

Kiedy nie stosuje się przepisów u.g.n.?

Wskazanych wyżej przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się w odniesieniu o nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne. W przypadku braku planu miejscowego natomiast w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Za takie grunty uważa się te wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. We wskazanych przypadkach przewidziano uproszczoną procedurę podziału – wskazuje Robert Tomaszewski.

Jak działa uproszczony podział nieruchomości?

Nieruchomości rolne dzieli się zatem bez konieczności przeprowadzenia skomplikowanego i długotrwałego postępowania administracyjnego. Należy tylko spełnić jeden warunek. Chodzi o to, by tak dokonać podziału, aby powstały działki o powierzchni co najmniej 0,3 hektara. Wówczas dokonany podział od razu ujawnia się w ewidencji gruntu. Właściciel nieruchomości musi jedynie sformułować stosowny wniosek, a także dołączyć do niego operat geodezyjny sporządzony przez uprawnioną do tego osobę. Co przy tym istotne, podział nieruchomości dokonany w ten sposób nie może zostać przez nikogo zakwestionowany. Nie przewidziano bowiem żadnej procedury odwoławczej. Powstałe w wyniku podziału działki nie muszą też spełniać wymogu określonego w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli posiadać dostępu do drogi publicznej.

Czy to się opłaca?

Podział często umożliwia korzystniejszą sprzedaż nieruchomości. W przypadku kilkuhektarowych terenów rolnych dzięki niemu można zbyć teren nawet na rzecz nierolników. Do tego podział stanowi element dalszego dążenia do odrolnienia gruntu – zmiany przeznaczenia nieruchomości oraz wyłączenia jej z produkcji rolnej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top