PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Pozwolenie na budowę – ile trzeba czekać?

Robert Tomaszewski
15 września 2020
Budowa
Nieruchomości

Decydując się na rozpoczęcie budowy domu trzeba zmierzyć się z różnymi formalnościami. Między innymi w większości przypadków konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę. No ale ile trzeba czekać na reakcję urzędników? Kiedy zostanie wydana decyzja? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Ile powinno trwać postępowanie?

Przepisy prawa dość precyzyjnie określają kwestię długości postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane – starosta powinien wydać decyzję w sprawie w terminie nie dłuższym niż 65 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie takiej decyzji. W toku postępowania mogą jednak zdarzyć się sytuacje, które spowodują wydłużenie tego terminu. Dojdzie na przykład do zawieszenia postępowania albo sytuacji, w której strona nie przedłoży organowi stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niestety braki formalne są najczęstszą przyczyną przewlekłości w tego typu postępowaniach – wskazuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Od czego zależy czas trwania postępowania?

Tak naprawdę w praktyce czas wydania pozwolenia na budowę zależy zatem od wielu czynników. Wpływ na to może mieć między innymi jakość złożonego przez stronę wniosku albo liczba prowadzonych spraw w danym urzędzie. Jeżeli bowiem właściciel nieruchomości we wniosku załączy wszystkie, niezbędne dokumenty, nie zapomni o stosownych pełnomocnictwach, opłatach i odpowiedniej liczbie egzemplarzy, urzędnicza praca będzie całkiem prosta. Z drugiej strony jednak nawet złożenie idealnego wniosku nie pomoże w sytuacji, gdy urząd pęka w szwach od spraw, dotyczących wydania pozwolenia na budowę. Może się okazać, że przewlekłość wynika ze zbyt dużego obłożenia urzędników.

Jak przyspieszyć postępowanie administracyjne?

Strona postępowania musi zatem pamiętać, że dysponuje pewnymi mechanizmami, które mogą przyspieszyć wydanie decyzji. Postępowanie administracyjne regulowane jest bowiem przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tą ustawą w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie służy ponaglenie. Wnosi się je w dwóch przypadkach – gdy nie załatwiono sprawy w wyznaczonym terminie oraz gdy postępowanie prowadzone jest dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie należy uzasadnić. Stosowne pismo wnosi się natomiast do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie, jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Takie ponaglenie musi zostać rozpatrzone w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Uznanie ponaglenia za zasadne ma dwa skutki. Po pierwsze organ otrzyma konkretny termin do załatwienia sprawy. Z kolei pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.

Jakie są dodatkowe sankcje dla organu?

Należy jednak podkreślić, że organowi administracji powinno zależeć na załatwieniu sprawy w wyznaczonym terminie. Skutki instytucji ponaglenia nie są bowiem jedyną sankcją. W ustawie – Prawo budowlane – przewidziano dodatkowe kary. Jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierzy mu karę w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Przy dłuższej zwłoce kara może być zatem bardzo odczuwalna – ocenia Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top