PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Rozbiórka budynku a podatek od nieruchomości

Bartosz Antos
4 lutego 2021
Budowa
Nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność publicznoprawna, z którą muszą liczyć się wszyscy właściciele nieruchomości. Podatek ten jest jednak ściśle związany z posiadanym budynkiem lub gruntem. Co się zatem stanie, gdy dojdzie do rozbiórki? Kiedy można zaniechać zapłaty podatku? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl.

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatkiem od nieruchomości obciążone są wszelkie nieruchomości i obiekty budowlane, w tym grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikiem tej należności publicznoprawnej są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są jednocześnie właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także użytkownikami wieczystymi gruntów. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast co do zasady powierzchnia ogólna lub powierzchnia użytkowa. Podatnicy powinni złożyć właściwemu organowi informację o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na tej podstawie organ ustala wysokość zobowiązania w formie decyzji administracyjnej.

Rozbiórka budynku – czy mogę nie płacić podatku?

Z różnych względów właściciele nieruchomości decydują się czasem na rozebranie, należącego do nich budynku. Wynika to na przykład z jego złego stanu technicznego albo innej koncepcji na temat zagospodarowania określonego terenu. Należy jednak podkreślić, że rozbiórka budynku nie pozwala od razu na zaprzestanie płacenia podatku od nieruchomości. Ta należność publicznoprawna wynika bowiem z samego faktu bycia właścicielem. Jeżeli fakt rozebrania określonej budowli zgłosimy do właściwego urzędu, obowiązek ten w końcu wygaśnie, ale nie od razu. Nastąpi to co do zasady po upływie miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Inaczej mówiąc, po upływie miesiąca od dokonania rozbiórki budynku. Należy przy tym mieć na względzie, kiedy właściwie dany budynek przestaje „istnieć”.

Kiedy budynek przestaje istnieć?

Oczywiście nie wystarczy przeznaczenie budynku do rozbiórki, jego zły stan techniczny albo zaprzestanie korzystania z niego, nawet jeżeli ten stan stwierdzony został w decyzji administracyjnej, wydanej przez uprawniony organ. Co do zasady nie wystarczy też samo rozpoczęcie rozbiórki budynku. Konieczne jest z reguły zakończenie wszelkich, związanych z tym prac. Na pewno budynek zostanie uznany za rozebrany w momencie, gdy buldożery rozbiorą dach, wszelkie ściany oraz fundamenty. Gruz zostanie natomiast wywieziony, a teren oczyszczony. Taka sytuacja nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Właściciel może zgłosić ten fakt do właściwego urzędu, a po upływie miesiąca ustanie jego obowiązek podatkowy – stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Rozbiórka różnie interpretowana przez sądy

Chociaż orzecznictwo różnie tę kwestię rozbiórki interpretuje. Istnieją orzeczenia sądów administracyjnych, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy może zniknąć jeszcze w trakcie trwania prac rozbiórkowych. Obowiązek podatkowy jest bowiem ściśle związany z istnieniem budynku. Z przepisów Prawa budowlanego wynika natomiast, że budynkiem jest obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach. Jeżeli zatem w wyniku prac rozbiórkowych budynek utracił któryś z wymienionych elementów, co do zasady nie stanowi już budynku. Nie istnieje w sensie formalnym jako budynek. Tak przynajmniej uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w jednym ze swoich wyroków. Różne urzędy mogą jednak być przyzwyczajone do różnej praktyki. Należy więc przygotować się na ewentualny spór.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top