Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

Bartosz Antos
4 listopada 2022
Nieruchomości
Działki

Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości.

Kto może wystąpić o wytyczenie granic?

Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi wszczyna się z urzędu albo na wniosek właściciela, współwłaściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, posiadacza samoistnego i zależnego oraz użytkownika, który posiada ograniczone prawa do nieruchomości. Zdaniem Bartosza Antosa, Dyrektora ds. Nieruchomości firmy SaveInvest – www.saveinvest.pl, to dość skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga nie tylko wniesienia odpowiednich opłat ale również sporego czasu.

Wniosek o rozgraniczenie działek

Do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości w drodze administracyjnej uprawniony jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta i to nich należy skierować dokumenty. Wniosek o wszczęcie procedury związanej z ustaleniem granic parceli aby został rozpatrzony musi zawierać dane osobowe, wskazanie organu właściwego do rozstrzygnięcia, określenie nieruchomości oraz uzasadnienie. Ponadto należy opatrzyć go datą i miejscem sporządzenia oraz podpisany przez wnioskodawcę. Dodatkowo do wniosku obowiązkowo dołącza się dokument, który określa tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości. Może to być aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny potwierdzający zakup nieruchomości lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, do którego masy należy oznaczona parcela. Kolejnymi dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku o rozgraniczenie są: wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów działki.

Grunty

Postępowanie o rozgraniczenie działki

Złożenie we właściwym urzędzie gminy lub miasta kompletnego wniosku oraz wniesienie opłaty wynoszącej 10 złotych rozpoczyna procedurę, w drodze której zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna. Działający w imieniu organu administracyjnego geodeta, który posiada odpowiednie uprawnienia sprawdza dokumentację i stan prawny a następnie wzywa strony postępowania do stawienia się w ustalonym terminie na gruncie, w celu wytyczenia jego granic.

Wytycznie granic nieruchomości

Granice nieruchomości wytycza się w oparciu o istniejący stan prawny oraz zgodne oświadczenie woli stron. Jeżeli strony toczącego się postępowania nie wyrażają zgodnej woli zadaniem geodety jest nakłonienie ich do zawarcia ugody, będącej wynikiem ustalonych ustępstw i koniecznego kompromisu. Przy zawieraniu ugody warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy w profesjonalny sposób mogą pomóc w korzystnym dla wnioskodawcy ustalaniu ewentualnych ustępstw. Przebieg granicy ustala się na podstawie znaków, śladów granicznych oraz map. Powstały na skutek pracy geodety protokół graniczny przedstawia się stronom, jeśli wyżej wymienione informacje i dokumenty są wystarczające. W przeciwnej sytuacji konieczne jest oświadczenie stron, na podstawie którego ustala się przebieg granicy.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top