Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

Aleksander Setlak
4 listopada 2022
Nieruchomości
Działki

Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości.

Kto może wystąpić o wytyczenie granic?

Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi wszczyna się z urzędu albo na wniosek właściciela, współwłaściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, posiadacza samoistnego i zależnego oraz użytkownika, który posiada ograniczone prawa do nieruchomości. Zdaniem Bartosza Antosa, Dyrektora ds. Nieruchomości firmy SaveInvest – www.saveinvest.pl, to dość skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga nie tylko wniesienia odpowiednich opłat ale również sporego czasu.

Wniosek o rozgraniczenie działek

Do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości w drodze administracyjnej uprawniony jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta i to nich należy skierować dokumenty. Wniosek o wszczęcie procedury związanej z ustaleniem granic parceli aby został rozpatrzony musi zawierać dane osobowe, wskazanie organu właściwego do rozstrzygnięcia, określenie nieruchomości oraz uzasadnienie. Ponadto należy opatrzyć go datą i miejscem sporządzenia oraz podpisany przez wnioskodawcę. Dodatkowo do wniosku obowiązkowo dołącza się dokument, który określa tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości. Może to być aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny potwierdzający zakup nieruchomości lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, do którego masy należy oznaczona parcela. Kolejnymi dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku o rozgraniczenie są: wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów działki.

Grunty

Postępowanie o rozgraniczenie działki

Złożenie we właściwym urzędzie gminy lub miasta kompletnego wniosku oraz wniesienie opłaty wynoszącej 10 złotych rozpoczyna procedurę, w drodze której zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna. Działający w imieniu organu administracyjnego geodeta, który posiada odpowiednie uprawnienia sprawdza dokumentację i stan prawny a następnie wzywa strony postępowania do stawienia się w ustalonym terminie na gruncie, w celu wytyczenia jego granic.

Wytycznie granic nieruchomości

Granice nieruchomości wytycza się w oparciu o istniejący stan prawny oraz zgodne oświadczenie woli stron. Jeżeli strony toczącego się postępowania nie wyrażają zgodnej woli zadaniem geodety jest nakłonienie ich do zawarcia ugody, będącej wynikiem ustalonych ustępstw i koniecznego kompromisu. Przy zawieraniu ugody warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy w profesjonalny sposób mogą pomóc w korzystnym dla wnioskodawcy ustalaniu ewentualnych ustępstw. Przebieg granicy ustala się na podstawie znaków, śladów granicznych oraz map. Powstały na skutek pracy geodety protokół graniczny przedstawia się stronom, jeśli wyżej wymienione informacje i dokumenty są wystarczające. W przeciwnej sytuacji konieczne jest oświadczenie stron, na podstawie którego ustala się przebieg granicy.

Aleksander Setlak

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe