PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Studnia – darmowa woda, duża oszczędność

Bartosz Antos
21 marca 2022
Budowa
Studnia na działce

Studnia na działce jest doskonałym sposobem doprowadzenia wody na budowę i do domu. Korzystanie z własnego ujęcia wody to praktyczne rozwiązanie oraz duża oszczędność. Warto zatem rozważyć studnię jako alternatywę dla sieci wodociągowej, jeśli nie ma przeciwwskazań do jej budowy na danym terenie.

Budowa studni jest koniecznością w przypadku działek, które nie mają dostępu do sieci wodociągowej. Jednak wiele osób decyduje się na własne ujęcie wody nawet, kiedy nie jest to niezbędne. Własna studnia zapewnia często wodę lepszej jakości, gwarantuje również niezależność od dostaw wody przez zakład wodociągowy. W dłuższej perspektywie własna studnia to duża oszczędność, szczególnie kiedy woda potrzebna jest nie tylko do domu, ale również do innych celów, takich jak basen czy podlewanie ogrodu.

Przed budową studni warto przeprowadzić badania, które określą warunki hydrologiczne, m.in. poziomu wód gruntowych lub źródeł podziemnych. Na podstawie tych informacji można wybrać rodzaj studni.

Przygotowania i formalności

Jeśli planuje się budowę studni warto jeszcze przed zakupem działki sprawdzić, czy na danym terenie jest to możliwe. W tym celu należy sprawdzić w gminie czy taka inwestycja będzie zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Warto przyjrzeć się ustaleniom zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 10 prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych. Zatem bez pozwolenia wodnoprawnego można zbudować na swojej działce studnię, gdy:

 1. pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę,
 2. wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h,
 3. jej głębokość (rozumiana jako głębokość odwiertu) nie przekracza 30m.

W takim wypadku jest to tak zwane zwykłe korzystanie z wody i wystarczy zgłoszenie w starostwie zamiaru budowy studni na 30 dni przed rozpoczęciem prac. Jeżeli głębokość lub pobór będę większe potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne. Aby je otrzymać należy w starostwie złożyć stosowny wniosek o jego wydanie.

Lokalizacja studni na działce

Najodpowiedniejsze miejsce na budowę studni może wskazać hydrolog, który na podstawie rozpoznania określi położenie warstw gruntu i warstwy wodonośnej. Popularnością cieszą się także usługi radiestetów. Ich wskazania to jednak nie wszystko.

Przepisy bowiem określają możliwą lokalizację studni poprzez wymagane odległości, takie jak:

 • przynajmniej 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek (sąsiad może wyrazić zgodę na bliższe sąsiedztwo),
 • co najmniej 7,5 m od rowu przydrożnego,
 • 15 m od szamb, kompostowników, budynków inwentarskich, szczelnych zbiorników na gnojowicę,
 • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczone,
 • 70 m od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie i utwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Jeżeli sąsiad wyrazi zgodę studnia może być umiejscowiona bliżej granicy niż 5 m, można również zbudować studnię wspólną na granicy działek, jeśli pozostałe odległości zostaną zachowane. Planując umiejscowienie studni warto mieć na uwadze również, by nie przeszkodziła ona w późniejszym zagospodarowaniu działki.

Jaką studnię wybrać

Ostateczny wybór rodzaju studni zależy od kilku czynników, takich jak:

 • rodzaj gruntu,
 • głębokość warstwy wodonośnej,
 • jakość wody,
 • zapotrzebowanie na wodę,
 • planowany sposób jej wykorzystania.

Studia kopana

Studnia kopana to znany i popularny rodzaj studni. Wykonywana jest z kręgów betonowych. Kopana jest ręcznie, dlatego jej głębokość jest niewielka, czyli wodę pobiera się z najpłytszej warstwy wodonośnej.

Podstawowym dylematem jest wybór między studnią kopaną a wierconą. Głębokość studni kopanej nie przekracza zazwyczaj kilu metrów, dlatego pobiera wodę z najpłytszych warstw wodonośnych, które są jednak najbardziej narażone na zanieczyszczenia. Do wykonanego wykopu wpuszczane są betonowe kręgi, które muszą być właściwie uszczelnione, aby pobierana woda pochodziła z dna wykopu. Zgodnie z przepisami studnia musi mieć szczelną pokrywę, a w promieniu 1 m od studni teren powinien być utwardzony i ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Zewnętrzna część studni powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m, w przypadku korzystania z pompy elektrycznej – 0,2 m.

Studnia abisyńska

Do czerpania wody z płytszych warstw wodonośnych służy również studnia z filtrem wbijanym. Tak powstaje popularna studnia abisyńska (abisynka) – w grunt wkręcana (wbijana) jest rura zakończona filtrem, górną część rury obejmowana jest betonowym kołnierzem, do którego można umocować pompę. W zależności od techniki wykonania studnia abisyńska może sięgać 10 m lub głębiej, ale jej wydajność jest raczej niska.

Studnia wiercona

Studnia, z której woda będzie służyć do picia musi posiadać nieprzepuszczalną obudowę, wykonaną z materiałów nie mających negatywnego wpływu na jakość wody.

Aby zapewnić sobie dostęp do głębszych warstw wodonośnych trzeba wybrać studnię wierconą zwaną inaczej głębinową lub rurową. Wykonuje się ją poprzez wprowadzenie w ziemię dwóch rur osłonowej oraz filtracyjnej, która sięga warstwy wodonośnej. Na koniec na dno studni wprowadza się pompę głębinową. Woda pochodząca z takie studni jest lepszym i pewniejszym źródłem wody. Studnia taka może czerpać wodę nawet z głębokości kilkudziesięciu metrów, gdzie woda jest czystsza, a jej zasoby duże.

Koszty budowy studni

Koszty wykonanie studni są niższe niż mogłoby się wydawać, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę późniejsze oszczędności. Wiercenie studni wraz materiałami, w przeliczeniu na 1 m, kosztuje:

 • dla studni kopanej – od 200 zł/m
 • dla studni abisyńskiej – od 60 zł/m
 • dla studni głębinowej – od 160 zł/m.

Zalety własnego ujęcia wody

Korzystanie z wody z własnego ujęcia to po pierwsze duża oszczędność. Poza budową studni jedynym kosztem jest opłata za prąd, który pobiera pompa tłocząca, ewentualnie jej uzdatnianie. Własna studnia to także niezależność od awarii sieci wodociągowej. Ponadto bardzo często woda z własnej studni jest lepsza od tej z sieci wodociągowej. Jednak należy pamiętać, że woda z własnego ujęcia może być zażelaziona lub ulegać zanieczyszczeniom, dlatego warto ją filtrować. Sposób oczyszczania wody najlepiej wybrać po zleceniu odpowiednich badań, które określą jakość wody. Własną studnię warto mieć nawet kiedy korzysta się z sieci wodociągowej. Podlewanie ogrodu, mycie samochodu i inne prace nie wpłyną wtedy na wysokość płaconych rachunków za wodę.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top