Index

Jak uzyskać zgodę na wycięcie drzew z działki?

Nikt nie może samowolnie pozbywać się dużych drzew i krzewów ze swojej nieruchomości. Niejednokrotnie taki zabieg wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia. Jak uzyskać taką zgodę? O jakie formalności należy zadbać? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Usunięcie drzewa tylko z zezwoleniem? Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. Wydaje je wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku gdy dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator...

Czytaj dalej...

Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom mieszkalny?

Dom w pobliżu lasu to spełnienie marzeń. Takie usytuowanie budynku gwarantuje ciszę i spokój, a także dodatkowe atrakcje - leśne spacery, wycieczki rowerowe, sezonowe grzybobranie. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest las w sensie prawnym? Ograniczenia związane z zamiarem usytuowania budynku w pobliżu lasu obowiązują, gdy nieruchomość sąsiednia jest lasem w sensie prawnym. To czy dana grupa drzew może być zakwalifikowana jako las zależy od tego, czy wpisuje się w definicję...

Czytaj dalej...

Usunięcie drzewa z nieruchomości – kiedy trzeba pamiętać o dokonaniu zgłoszenia lub uzyskaniu zezwolenia?

Drzewa rosnące na nieruchomości w pewnych sytuacjach trzeba usunąć. Czasem przyczyną jest ich niewłaściwy stan albo zagrożenie, które powodują. Innym razem jest to wyłączna decyzja właściciela. W jakich sytuacjach trzeba zawnioskować o wydanie zezwolenia, a kiedy tylko zgłosić wycinkę? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Wycinka drzewa na działce – jakie przepisy odgrywają znaczenie? Aktem prawnym, który reguluje zasady dokonywania wycinki drzew jest ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Przepisy tej ustawy były wiele razy nowelizowane. Określa ona jakie gatunki i na jakich zasadach wycinka...

Czytaj dalej...

Czy można się wycofać ze zgody na przeniesienie warunków zabudowy

Jak pokazuje przykład orzecznictw sądowych zgoda na przeniesienie warunków zabudowy stanowi oświadczenie woli, ma zatem charakter cywilny. W praktyce oznacza to, że można się z niej wycofać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgoda na przeniesienie warunków zabudowy Fakt, czy zgoda na przeniesienie warunków ma charakter cywilny, czy też administracyjny jest niezmiernie istotny dla osób decydujących się na zakup już rozpoczętej inwestycji – przekonuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Jednoznaczne rozwiązanie tego problemu zwiększy bowiem bezpieczeństwo obrotu prawnego – sprzedający nie będą już mogli pochopnie i bez konsekwencji wycofać się raz już udzielonej zgody na przeniesienie warunków. Przykład z życia W większości...

Czytaj dalej...

Kiedy można wyciąć drzewo z działki bez zezwolenia?

Według orzecznictwa sądowego nie można ukarać za brak zezwolenia właściciela nieruchomości, z której drzewo zostało usunięte bez jego wiedzy. Często można spotkać się z sytuacjami, gdy dochodzi do kradzieży drzew z prywatnych lasów. Właściciel terenu, na którym doszło do takiego zdarzenia, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wycinkę drzew bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Wyjściem z sytuacji okazuje się udowodnienie przed sądem, że do wycinki drzewa doszło za jego plecami, sam właściciel takiej decyzji nie podjął, a co najważniejsze, nie zrealizował. Do takiej sytuacji doszło w Poznaniu, gdzie Sąd Administracyjny (sygnatura akt: IV SA/Po 261/13) uchylił rozporządzenie jednej z gmin....

Czytaj dalej...

Wyższa konieczność a kary za nielegalną wycinkę na działce

Zgodnie z prawem w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu z działki w okolicznościach uzasadnionych stanem „wyższej konieczności”, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej. Kiedy w praktyce można zastosować tę przesłankę prawną? Znowelizowane, na skutek interwencji Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 1 lipca 2014 r.; SK 6/12) przepisy ustawy o ochronie przyrody znacznie upraszczają zarówno zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę, jak również doprowadziły do obniżenia opłat za nielegalne i legalne usunięcie drzew lub krzewów. Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmniejszyły liczbę formalności, jakich zobowiązani są dopełnić inwestorzy noszący się z zamiarem wycinki drzew lub krzewów....

Czytaj dalej...

Wycinka z prywatnej działki teraz bez zezwolenia

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wycięcia bez zezwolenia drzew lub krzewów na prywatnej nieruchomości, ale tylko w sytuacji, gdy ich usunięcie nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowe przepisy Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmniejszyły liczbę formalności, jakich zobowiązani są dopełnić inwestorzy noszący się z zamiarem wycinki drzew lub krzewów. Zniesiony został m.in. obowiązek uzyskiwania w urzędzie gminy (miasta) zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Chodzi jednak tylko o sytuacje, w których usunięcie danych roślin nie nastąpiło w celach związanych z prowadzoną przez właściciela działalnością...

Czytaj dalej...

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów z działki. Część trzecia

W poprzedniej części artykułu omówione zostały dodatkowe formalności czekające inwestora przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, okoliczności, w których możemy usunąć roślin bez zgody organu oraz najważniejsza konsekwencja nowych przepisów - obniżone opłaty należne z tytułu usunięcia drzewa. Kary administracyjne za wycinkę na działce Nowelizacja przepisów regulujących kwestię nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie albo niszczenie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia uwarunkowana była wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2014 roku (sygnatura akt: SK 6/12). To właśnie we wspomnianym orzeczeniu TK uznał dotychczasowe praktyki za niezgodne z konstytucją – przy naliczaniu kar nie brano bowiem pod uwagę okoliczności czynu,...

Czytaj dalej...

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów z działki. Część druga

W poprzedniej części artykułu wyjaśnione zostało kto jest odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz jakie informacje powinny zostać zawarte w poprawnie sporządzonym wniosku. Dodatkowe formalności przed zezwoleniem Organy właściwe do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (wymienione w poprzedniej części artykułu) jeszcze przed pozytywnym ustosunkowaniem się do wniosku o wycinkę mogą zarządzić konieczność przeprowadzenia oględzin w zakresie występowania w obrębie danej nieruchomości gatunków chronionych. Co więcej, zezwolenie może zostać uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub też przesadzenia drzewa lub krzewu w inne miejsce. Jeżeli z kolei za przyczynę warunkującą wycięcie rośliny wnioskodawca wskaże...

Czytaj dalej...

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów z działki. Część pierwsza

Jakie zmiany w kwestii przeprowadzania wycinki drzew i krzewów na działce wprowadzają nowe przepisy? Jak znowelizowana ustawa o ochronie przyrody wpłynęła na stawki kar administracyjnych za usunięcie roślin bez zezwolenia? Kto i kiedy wyda nam zezwolenie na wycinkę? W sierpniu 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która reguluje m.in. kwestie: przeprowadzania wycinki drzew i krzewów za zgodą odpowiedniego organu gminnego, stawek opłat należnych za usunięcie danego rodzaju roślin oraz sposób naliczania kary administracyjnej za dokonanie nielegalnej wycinki – wraz z możliwością jej umorzenia lub rozłożenia na raty. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z obrębu terenu...

Czytaj dalej...