Index

Ryzyko lokowania, czyli inwestycje bez odszkodowania

Jeżeli posiadamy środki, które chcemy zainwestować warto zaangażować więcej czasu na zapoznanie się z ofertami dostępnych na rynku produktów. Sprzedający takie „towary” kuszą nas propozycjami i obietnicami wysokich zysków. Niestety często zaufanie doradcom jest niebezpieczne, ponieważ każdy może się mylić lub po prostu nie posiadać dużej wiedzy o proponowanych produktach inwestycyjnych. Lokaty, oszczędności i obligacje Najbardziej bezpiecznymi produktami, gwarantującymi niestety niewielkie zyski (rzędu kilku procent rocznie), są lokaty bankowe, konta oszczędnościowe i obligacje. Najbardziej popularne są produkty polecane przez większość doradców finansowych, ale niosące ryzyko, są fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane i polisy inwestycyjne. Warto poznać podstawowe zasady ich działania, by...

Czytaj dalej...

Jak Polacy oszczędzają, czyli prawda o przyszłej starości

Zgodnie z danymi statystycznymi przeciętny Polak ma miesięczne dochody w wysokości około 4 400zł. Niestety większość nie odkłada dodatkowych środków na przyszłość. Jeśli już, to ufają lokatom (nisko oprocentowanym) i rachunkom oszczędnościowym (oprocentowanym jeszcze niżej). Popularne staje się jednak ostatnio inwestowanie w nieruchomości. W sondażach podawano także inwestowanie w fundusze ubezpieczeniowe, inwestycyjne a także metale szlachetne i papiery wartościowe. Niestety 17% badanych nadal nie ma potrzeby inwestowania. Czy warto oszczędzać? Według przeprowadzonych badań skłonności do oszczędzania na lokatach, czy rachunkach bankowych (42% badanych) ceni się z uwagi na elastyczność produktów i możliwość korzystania ze zgromadzonych środków w każdym czasie, bez...

Czytaj dalej...

Zabezpieczenie na przyszłość ? Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

W ostatnich latach stale rośnie liczba osób, które oszczędzają. Minęły czasy odkładania pieniędzy „do skarpety”. Na rynku pojawiają się nowe możliwości i produkty związane z gromadzeniem kapitału na starość. Popularne staje się inwestowanie pieniędzy w różne fundusze, polisy czy lokaty. Chętnie korzystamy z opcji internetowych, które pozwalają zaoszczędzić czas, ale i w łatwy sposób wybrać i porównać różne produkty. Rodzajem takiej inwestycji może być odkładanie niewielkich kwot w tzw. Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym. Czy może on stanowić zabezpieczenie naszej przyszłości? Nie do końca. Fundusz inwestycyjny UFK UFK jest funduszem inwestycyjnym, w którym część środków inwestuje się, a mniejsza część pozostaje nienaruszona...

Czytaj dalej...