Index

Podział nieruchomości bez decyzji – czy to możliwe?

Temat podziału nieruchomości najczęściej kojarzy się z długotrwałymi i żmudnymi postępowaniami administracyjnymi. W pewnych przypadkach wcale jednak nie musi tak być. Czasem podział gruntów możliwy jest bowiem bez decyzji. Jak to działa? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl. Podział nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i bez Co do zasady podział nieruchomości jest bardzo sformalizowanym procesem. W całości regulują go przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydzielenie mniejszych działek gruntu możliwe jest wtedy, gdy taki zabieg nie stoi w sprzeczności z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego terenu...

Czytaj dalej...

Gdzie trzeba wykazać dokonany podział nieruchomości?

Inwestowanie w nieruchomości może przybierać różne formy. Jedni zarabiają na remontowaniu mieszkań i ich sprzedaży za wyższą cenę. Inni preferują popularny najem. Jeszcze inni natomiast kupują grunty rolne, by je podzielić, wyłączyć z produkcji rolnej i finalnie sprzedać jako działki budowlane. Ci ostatni muszą mieć szeroką wiedzę na temat regulacji podziałowych, w tym w zakresie tego, gdzie trzeba wykazać dokonanie takiego podziału. Kwestię tę wyjaśnia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Podział nieruchomości i co dalej? W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostaje dokonany podział nieruchomości. Najczęściej w tym zakresie organ wydaje...

Czytaj dalej...

Podział nieruchomości quad usum – na czym to polega?

Podział quad usum to określenie często spotykane w dziedzinie nieruchomości. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, co tak naprawdę oznacza. Na czym właściwie polega podział quad usum? Kiedy jest opłacalny? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Współwłasność a podział quad usum W nowych inwestycjach struktura właścicielska jest najczęściej uporządkowana. Domy jednorodzinne mają z reguły jednego, maksymalnie dwóch właścicieli. Z kolei w budynkach wielolokalowych każdy otrzymuje przynależne mu mieszkanie, a do dyspozycji wszystkich mieszkańców są dodatkowe części wspólne, w tym hala garażowa oraz korytarze. W starych kamienicach...

Czytaj dalej...

Podział nieruchomości niezgodnie z miejscowym planem

Co do zasady każdy podział nieruchomości musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przepisach przewidziano jednak pewne wyjątki od reguły. Kiedy można pominąć postanowienia planu miejscowego? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl. Przesłanki w ustawie o gospodarce nieruchomościami Aktem, który wprowadza pewien wyłom w konieczności dzielenia nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, jest ustawa o gospodarce nieruchomościami. W jej art. 95 wskazano przypadki, w których nie ma znaczenia nie tylko plan miejscowy, ale również warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Przede wszystkim zatem podział może nastąpić niezależnie od...

Czytaj dalej...

Kiedy stosujemy uproszczony tryb podziału nieruchomości rolnej?

Nieruchomości rolne i leśne, w odróżnieniu od innych nieruchomości, mogą zostać podzielone w tzw. trybie uproszczonym. Dzięki temu są kuszącą propozycją dla inwestora chcącego korzystnie ulokować posiadany kapitał. Kiedy można podzielić nieruchomość rolną lub leśną? Na czym polega uproszczony tryb podziału? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Jak ustalić, czy mamy do czynienia z nieruchomością rolną i leśną? Sprawdzenie, czy dana nieruchomość – z perspektywy możliwości i zasad dokonania jej podziału –pod względem prawnym jest nieruchomością leśną lub rolną możliwe jest na kilka sposobów. Pierwszy z nich zakłada...

Czytaj dalej...

Jak skutecznie podzielić grunt na mniejsze działki?

Nieruchomości kosztują dzisiaj więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Właśnie dlatego to dobry moment na różnego rodzaju inwestycje. Osoby, które posiadają duże działki rolne lub budowlane z pewnością zastanawiają się nad ich podziałem i sprzedażą. Jak zrobić to skutecznie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest działka budowlana? Nie każdy kawałek gruntu stanowi działkę budowlaną. Aby określić ją w taki sposób musi spełniać ściśle określone przepisami kryteria. Przede wszystkim jej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej muszą umożliwiać prawidłowe i racjonalne...

Czytaj dalej...

Podział działki – jak zrobić to skutecznie?

Często otrzymujemy w spadku lub kupujemy duże działki rolne i budowlane. Mamy jednak plan na zagospodarowanie tylko części tego terenu. Zasadne okazuje się więc dokonanie jego podziału. Jak zrobić to skutecznie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Jak dokonać podziału nieruchomości? Postępowanie o podział nieruchomości prowadzi się na wniosek lub z urzędu. Wniosek o dokonanie podziału składa się natomiast do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do przeprowadzenia tej czynności konieczne jest sporządzenie wstępnego projektu podziału. Opracowuje się go na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku...

Czytaj dalej...

Jak dokonać podziału nieruchomości?

Obracając nieruchomościami, niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni do dokonania ich podziału. Czasem taki zabieg pozwala na korzystniejszą sprzedaż, a czasem po prostu na jej wygodniejsze wykorzystanie. Jak poprawnie przeprowadzić podział nieruchomości? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Kiedy można dokonać podziału nieruchomości? Podział nieruchomości możliwy jest w sytuacji, gdy dla określonego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo konieczne jest jednak spełnienie kilku przesłanek. Po pierwsze taki podział nie może być sprzeczny z przepisami odrębnymi. Po drugie podział musi być zgodny z warunkami, określonymi w decyzji o warunkach...

Czytaj dalej...

Podział działek – czy to intratna strategia inwestycyjna? Część druga

W poprzedniej części artykułu omówione zostało kryterium zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, kwestia nieruchomości nieobjętych planem oraz kiedy można dokonać podziału niezależnie od treści planu lub warunków zabudowy. Wniosek i załączniki Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. A zatem sam tytuł prawny, czyli prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego mogą nie wystarczyć. Potrzebne będzie jeszcze uzasadnienie chęci dokonania podziału swojego gruntu. Warto również pamiętać, że jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać tylko na wniosek...

Czytaj dalej...

Podział działek – czy to intratna strategia inwestycyjna? Część trzecia

W poprzedniej części artykułu omówiony został wniosek (i niezbędne załączniki) o podział nieruchomości oraz specyfika wstępnego projektu podziału i decyzji podziałowej. Jak podzielić zabudowaną nieruchomość? Zgodnie z art. 93 ust. 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami w sytuacji, gdy przeprowadzamy podział zabudowanej nieruchomość, który spowoduje oprócz podziału gruntu, także podział budynku, to granica działek musi, co do zasady, przebiegać wzdłuż płaszczyzn tworzonych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego od fundamentów do przykrycia dachu. W sytuacji, gdy budynek nie posiada ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek muszą przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od...

Czytaj dalej...