Index

Czy warto podpisać umowę przedwstępną?

Kupno działki lub innej nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Jeśli niemożliwe jest niezwłoczne podpisanie umowy kupna-sprzedaży, warto rozważyć podpisanie umowy przedwstępnej, aby mieć pewność, że sprzedający nie rozmyśli się lub nie zmieni ustalonych wcześniej warunków. Umowa przedwstępna powinna być zawarta w momencie, kiedy z jakiegoś powodu nie można od razu podpisać właściwej umowy kupna-sprzedaży. Powodem takim mogą być formalności związane z uzyskaniem przez kupującego kredytu w banku, konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym właścicielu, uzupełnienie braków w dokumentacji, długotrwałe procedury związane z podziałem działki. Celem umowy przedwstępnej jest potwierdzenie przez kupującego i sprzedającego, że w przyszłości transakcja...

Czytaj dalej...

Elementy umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich

Prawidłowo sporządzona umowa z projektantem powinna zawierać między innymi zapisy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich. W tym zakresie kluczowe jest natomiast nie tylko określenie pól eksploatacji, ale również innych elementów. Jakich? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Wynagrodzenie projektanta W umowie dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich należy również pamiętać o wynagrodzeniu twórcy. Ten aspekt daje bowiem wiele różnych możliwości. Ustawa pozostawia pełną swobodę kontrahentom. Oznacza to, że mogą skorzystać zarówno z modelu ryczałtowego, procentowego, jak i mieszanego. Oczywiście wysokość wynagrodzenia powinna mieć przy tym ścisły związek z...

Czytaj dalej...

Umowa z projektantem – o czym warto pamiętać?

Z usług projektantów korzystają nie tylko deweloperzy, ale również osoby fizyczne. Niestety w obu przypadkach zbyt mało wagi przykłada się do zawieranych z nimi umów. Co powinny zawierać takie kontrakty? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Umowa z projektantem a prawa autorskie Odpowiednio skonstruowana umowa z projektantem pozwala na należyte zabezpieczenie interesów inwestora, ale również samego projektanta. Jednym z elementów, o których najczęściej się w tym kontekście zapomina, są natomiast prawa autorskie. Obowiązujące obecnie przepisy chronią każdy powstały utwór, a zatem przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,...

Czytaj dalej...

Kiedy w umowie występuje reprezentant, a kiedy pełnomocnik?

Umowy najmu nieruchomości podpisywane są z różnymi podmiotami – osobami fizycznymi, przedsiębiorcami, a także ich różnorodnymi przedstawicielami. Problematyczną kwestią jest natomiast często rozróżnienie osoby reprezentanta od pełnomocnika. Co ich łączy, a co dzieli? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Rodzaj umocowania – dlaczego jest taki ważny? Właściwe umocowanie do zawarcia umowy o określonej treści jest niezwykle ważne. Ono bowiem może zdecydować o ważności danego kontraktu. Dotyczy to wszelkich umów, zawieranych w życiu codziennym – od drobiazgów, aż po wielkie przedsięwzięcia. Kwestia pełnomocnika i reprezentanta może pojawić się również...

Czytaj dalej...

Kiedy na zawarcie umowy potrzebna jest zgoda małżonka?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że o najmie wspólnej nieruchomości powinni decydować wszyscy jej właściciele. To kwestia niebagatelna nie tylko dla wynajmujących, ale również dla najemców. Kiedy wyrażenie zgody małżonka jest potrzebne? W jakiej formie należy to zrobić? Na te pytania odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Do czego nam informacja o stanie cywilnym w umowie najmu? Tak naprawdę każda zawierana umowa powinna zawierać informację o stanie cywilnym stron. To bowiem jest niezbędne do weryfikacji konieczności pozyskania zgody współmałżonka na zaciągnięcie przez drugą osobę określonego zobowiązania. Nie chodzi...

Czytaj dalej...

Jak prawidłowo określić strony podpisywanej umowy?

Na co dzień towarzyszą nam różnego rodzaju umowy. W ten sposób nawiązujemy stosunek pracy, kupujemy nieruchomość, wynajmujemy dom albo zlecamy realizację określonej usługi. Odpowiednie sformułowanie umów jest niezwykle istotne. W razie sporu to właśnie zawarty kontrakt stanowi bowiem podstawowy dowód w sądzie. Jak prawidłowo określić strony podpisywanej umowy? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Dlaczego precyzyjne wskazanie stron jest takie ważne? Generalnie rzecz ujmując, precyzyjne formułowanie umowy jest konieczne w każdej jej części. Dotyczy to zarówno poszczególnych zapisów, jak i komparycji, czyli swoistego nagłówka umowy. Ta komparycja...

Czytaj dalej...

Jak odstąpić od umowy deweloperskiej?

Zdarza się, że planowane inwestycje nie mogą się powieść ze względu na różne sytuacje lub ograniczenia. Wtedy konieczne staje się odstąpienie od umowy deweloperskiej. Jak zrobić to skutecznie? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl Po pierwsze umowa Nie ma uniwersalnych reguł decydujących o tym czy od danej umowy można odstąpić, czy też nie. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Wynika to przede wszystkim z tego, iż umowa umowie nierówna. Każdy deweloper "wrzuca" do niej zupełnie inne zapisy. Niewątpliwie jednak, chcąc odstąpić od umowy deweloperskiej należy zacząć właśnie od zawartej...

Czytaj dalej...

Jak prawidłowo sporządzić umowę przedwstępną nieruchomości?

Teoretycznie, sprzedając lub kupując nieruchomość nie trzeba zawierać umowy przedwstępnej. Dla skuteczności tej czynności wystarczy finalna, zasadnicza umowa. Ze względów praktycznych deweloperzy i osoby prywatne często jednak decydują się na podpisanie takiego kontraktu. Jak zrobić to poprawnie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest umowa przedwstępna? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umową przedwstępną jest taki kontrakt, przez który jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Ta umowa powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli w omawianym przypadku umowy przeniesienia własności nieruchomości. Strony...

Czytaj dalej...

Wizyta u notariusza – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Sprzedaż lub zakup nieruchomości, ustanowienie rozdzielności majątkowej, dziedziczenie – wszystkie te czynności mogą wymagać wizyty u notariusza. W jaki sposób się zachować? Jakie dokumenty warto przygotować? Czym lepiej nie dać się zaskoczyć? Na te pytania odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest akt notarialny? Akt notarialny to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Sam w sobie nie wywiera żadnych skutków. Istotne jest to, co jest jego elementem. W akcie notarialnym może mieścić się na przykład oświadczenie współmałżonków o ustanowieniu rozdzielności majątkowej albo umowa sprzedaży nieruchomości. Forma aktu...

Czytaj dalej...

Sprzedaż nieruchomości – umowa przedwstępna krok po kroku

W większości przypadków sprzedaż lub zakup nieruchomości rozpoczyna się od zawarcia umowy przedwstępnej. Nie stanowi ona dokumentu, który już w tym momencie przenosi własność na nabywcę, ale określa za to podstawowe zasady i warunki tej właściwej umowy. Co zatem należy o niej wiedzieć? Czym jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umowa przedwstępna to kontrakt, poprzez który jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy. - mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Dokument ten stwierdza podstawowe założenia i istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli tej, która faktycznie...

Czytaj dalej...