Index

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który wstępnie i ogólnie określa zasady polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego studium może stanowić doskonałą wskazówkę dla każdego, kto chciałby zrealizować inwestycję na danym terenie. Jeśli gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to znak, że trzeba odwołać się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu. Jest to dokument, który ogólnie określa planowany sposób zagospodarowania całego obszaru gminy i można wyczytać z niego wiele istotnych informacji dotyczących przyszłego przeznaczenia danych terenów. Dlaczego? Ponieważ studium stanowi...

Czytaj dalej...

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy, potocznie zwana „wuzetką” (WZ ), jest niezbędna do ustalenia warunków sposobu zagospodarowania danego terenu. Zastępuje ona plan zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie MPZP nie został uchwalony lub przestał obowiązywać. Decyzję o warunkach zabudowy można otrzymać nawet nie będąc właścicielem danej nieruchomości. Wydanie decyzji dla celów budownictwa mieszkaniowego jest bezpłatne. Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Na wielu terenach naszego kraju ciągle nie został uchwalony MPZP. W sytuacji kiedy działka objęta nim nie jest, konieczne jest uzyskanie indywidualnie dla każdej nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Każdy może wystąpić o warunki zabudowy dla dowolnego obszaru, co...

Czytaj dalej...

Warunki zabudowy – kiedy trzeba je uzyskać?

Spełnienie marzenia o własnych czterech kątach często zależy od papierologii. Rozpoczęcie budowy może bowiem wymagać chociażby uzyskania warunków zabudowy. Kiedy ten dokument będzie potrzebny? Jak go uzyskać? Na te pytania odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Plan miejscowy a decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Temat decyzji o ustaleniu warunków zabudowy pojawia się wtedy, gdy dla danego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas nie ma bowiem dokumentu, który precyzuje jak mogą wyglądać budynki, stawiane na określonym obszarze. Plan miejscowy stwierdza bowiem nie tylko jakie jest przeznaczenie działek, ale również...

Czytaj dalej...

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną a ubieganie się o warunki zabudowy

Jedną z przesłanek, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, jest posiadanie przez działkę budowlanej dostępu do drogi publicznej. Czym jest dostęp do drogi publicznej? Kiedy działka budowlana ma zagwarantowany dostęp do drogi publicznej? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest dostęp do drogi publicznej? Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiujemy jako bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Wykazanie przez inwestora, że nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej,...

Czytaj dalej...

Na czym polega zasada dobrego sąsiedztwa przy ubieganiu się o decyzję o warunkach zabudowy?

Gdy dla danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, każda budowa nowego obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Jednym z czynników, jaki brany jest pod uwagę w procesie wydawania takich decyzji jest to, czy planowana inwestycja wpisuje się w ład przestrzenny i zastany układ architektoniczny. Co to oznacza w praktyce? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Zasada dobrego sąsiedztwa i jej znaczenie Podstawową przesłanką badaną w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest to, czy inwestycja spełnia tzw. zasadę dobrego sąsiedztwa. Zasada ta...

Czytaj dalej...

Uzbrojenie terenu a decyzja o warunkach zabudowy

Budowa domu to duże przedsięwzięcie. Wymaga zapewnienia odpowiednich środków i dopełnienia licznych formalności. Między innymi konieczne może okazać się zapewnienie stosownego uzbrojenia terenu. Jak to zrobić? Czy brak uzbrojenia będzie przeszkodą do wydania decyzji o warunkach zabudowy? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Pomyśl przed zakupem... Osoby decydujące się na zakup działki najczęściej najpierw ją kupują, a dopiero potem myślą o ewentualnej budowie. W ten sposób spotykają się z licznymi problemami. Okazuje się bowiem, że budowa domu nie jest wcale taka prosta. Nie chodzi przy tym o...

Czytaj dalej...

Problemy współczesnego zagospodarowania przestrzennego

W środowisku prawników oraz architektów coraz głośniej mówi się o potrzebie zmian w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego. Czy rzeczywiście jest to nagląca kwestia? Z jakimi problemami boryka się współczesne zagospodarowanie przestrzenne? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Zbyt mało planów miejscowych Podstawowym dokumentem, wyznaczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. On w sposób najpełniejszy określa perspektywę rozwoju miast oraz rozsądnie programuje jego poszczególne elementy. Wyznacza sfery zabudowy przemysłowej, mieszkaniowej, a wszystko to mając na względzie wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, wymagania ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego...

Czytaj dalej...

Prawo zabudowy a prawo własności – zakres ochrony

Zakres prawa zabudowy niejednokrotnie budzi spór pomiędzy właścicielami nieruchomości, ich sąsiadami oraz organami administracji publicznej. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio dość liberalną interpretację w tym zakresie. Rewolucyjne orzeczenie NSA 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ciekawe orzeczenie, w którym przypomniał, iż prawo zabudowy jest nierozerwalnym elementem prawa własności. To stwierdzenie ma ogromne znaczenie. W konsekwencji bowiem przepisy, które określają zasady i sposób ustalania warunków zabudowy nie mogą ograniczać ewentualnej, nowej zabudowy w znaczny sposób. Nie mogą one też prowadzić do zmiany sposobu użytkowania całego terenu. Wydając taką decyzję organy administracji powinny zatem pamiętać, że prawo własności stanowi wartość...

Czytaj dalej...

Jak kupić działkę pod budowę domu?

Wiele osób na pewnym etapie swojego życia marzy o domu poza miastem. Inwestujemy więc w działkę i liczymy, że w tym miejscu uda nam się stworzyć wymarzone, rodzinne gniazdko. Nie znając rynku nieruchomości oraz rządzących nim zasad, popełniamy jednak wiele błędów. Jak ich uniknąć? O tym opowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Skomplikowany świat nieruchomości Zakup działki pod budowę domu to jedna z najważniejszych decyzji, jakie podejmujemy w życiu. Być może w ten właśnie sposób wybieramy docelowe miejsce, w którym spędzimy czas do samej starości. Dokonując wyboru musimy jednak wziąć...

Czytaj dalej...

Odrolnienie gruntu krok po kroku

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego może nam się przydać w wielu sytuacjach. Na przykład po to, by wybudować na działce dom albo korzystnie sprzedać grunt. Na czym polega ten proces i jak to zrobić? Problematyczny grunt rolny Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl: "Wiele osób, decyduje się na zakup działki z myślą o tym, że postawią w tym miejscu wymarzony dom. Nie bacząc na przepisy i zapisy ewidencyjne, dokonują transakcji i nabywają grunt rolny. Dlaczego rolny? Z uwagi na jego niezwykle atrakcyjną, niską cenę. Potem okazuje się jednak, że zbudowanie na niej...

Czytaj dalej...