Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Uproszczenia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych

Bartosz Antos
4 czerwca 2018
Warunki zabudowy
Działki

Zmiany w zasadach wydawania decyzji środowiskowych powinny ucieszyć wielu inwestorów. Teraz trudniej będzie organizacjom ekologicznym opóźnić czy zablokować toczące się postępowanie.

Nowe prawo wodne wprowadziło kilka istotnych zmian do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa środowiskowa). Chodzi przede wszystkim o nowe określenie zasad ustalania stron postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa).

Blokowanie inwestycji

Przed nowelizacją prawa, strony postępowania w przypadku uzyskiwania decyzji środowiskowej określane były na podstawie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl przywołanego przepisu stroną postępowania mógł być każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyło to postępowanie, a w tym zawierały się także różne organizacji ekologiczne – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Powodowało to, że wiele organizacji próbowało zablokować niekorzystne dla nich, przede wszystkim z punktu finansowego przedsięwzięcia, nawet jeśli z ekologią miały niewiele wspólnego. Wykluczenie możliwości zastosowania art. 28 k.p.a. spowodowało ukrócenie takich praktyk. Oznacza to, że nowe prawo pozbawia możliwości bezzasadnego blokowania inwestycji realizowanych na podstawie decyzji środowiskowych.

Strony postępowania

W miejsce dotychczasowych wytycznych zaczerpniętych z kodeksu postępowania administracyjnego ustawa środowiskowa wprowadza swoje własne, nowe zasady ustalania stron w toczącym się postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Zgodnie z nowymi wytycznymi stronami postępowania są jedynie: podmiot występujący z wnioskiem oraz podmioty, którym przysługuje prawo do nieruchomości znajdujące się w obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Co szczególnie istotne, w ustawie znajdziemy także dokładne określenie o jakie nieruchomości chodzi. Stronami będą zatem osoby posiadające prawo do nieruchomości: przylegających bezpośrednio do działek, na których przeprowadzone zostanie przedsięwzięcie; dla których obniżone zostały standardy jakości środowiska; znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

Przepis ten absolutnie nie odbiera organizacjom ekologicznym praw do obrony przed faktycznymi zagrożeniami. Wyklucza jedynie nieuczciwe procedery, jakich dopuszczały się pseudo-organizacje powołane jedynie do bojkotu pewnych zamierzeń inwestorskich na danych terenach. Działające zgodnie z literą prawa organizacje mogą nadal powoływać się na art. 44 ustawy środowiskowej – informuje – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Zgodnie z tym przepisem organizacje ekologiczne, które powołają się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, biorą w nim udział na prawach strony – przy zastrzeżeniu, że prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska przez minimum 12 miesięcy przed wszczęciem takiego postępowania.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe