Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Usunięcie drzewa z nieruchomości – kiedy trzeba pamiętać o dokonaniu zgłoszenia lub uzyskaniu zezwolenia?

Robert Tomaszewski
2 czerwca 2021
Drzewa
Drzewa, działki

Drzewa rosnące na nieruchomości w pewnych sytuacjach trzeba usunąć. Czasem przyczyną jest ich niewłaściwy stan albo zagrożenie, które powodują. Innym razem jest to wyłączna decyzja właściciela. W jakich sytuacjach trzeba zawnioskować o wydanie zezwolenia, a kiedy tylko zgłosić wycinkę? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Wycinka drzewa na działce – jakie przepisy odgrywają znaczenie?

Aktem prawnym, który reguluje zasady dokonywania wycinki drzew jest ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Przepisy tej ustawy były wiele razy nowelizowane. Określa ona jakie gatunki i na jakich zasadach wycinka drzewa wiąże się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia, a kiedy uzyskania zezwolenia. W niektórych sytuacjach nie wymaga się ani zgłoszenia, ani zezwolenia. Ustawa określa także, jaki jest odpowiedni organ, który wydaje niezbędne dokumenty – wyjaśnia Robert Tomaszewski. Przystępując do oceny, czy i jaka ścieżka postępowania w danym przypadku będzie prawidłowa trzeba ustalić trzy kwestie. Po pierwsze gdzie rośnie drzewo oraz w jakim celu chcemy je usunąć. Ściślej rzecz ujmując czy drzewo/krzew rośnie na nieruchomościach prywatnych czy ma być usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności. Kolejna kwestia to jaki jest gatunek drzewa, które miałoby podlegać wycince. Po trzecie jaki jest obwód pnia drzewa.

Usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia i zgłoszenia

Wycinka drzew w pewnych sytuacjach jest możliwa bez uzyskania zgody organu. Ustawa o ochronie przyrody przewiduje szereg wyłączeń, gdy wystarczające jest dokonanie zgłoszenia zamiaru do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość, jak też sytuacje, gdy nie jest potrzebne ani zgłoszenie, ani zezwolenie. Do najważniejszych i najczęstszych przypadków, gdy nie będzie potrzebne uzyskanie ani zezwolenia na wycinkę drzewa, ani dokonanie zgłoszenia, należy usunięcie: krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

Inne przypadki

Ponadto można dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Wyłączenie dotyczy również drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach, które są własnością osób fizycznych i usuwa się je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, a także drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. Jak widać liczba przypadków, gdy można bez przeszkód i dodatkowych obowiązków administracyjnych dokonać usunięcia „drobnych krzewów” oraz „drzew” (z pewnymi wyjątkami) jest zatem duża – stwierdza Robert Tomaszewski.

W jakich sytuacjach wycinka na posesji wymaga dokonania zgłoszenia?

W pewnych sytuacjach – chociaż drzewo należy do właściciela, gdyż rośnie na jego posesji – konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia. Przepis ustawy stanowi, że właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonać zgłoszenia do właściwego organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego albo 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Zgłoszenie składa się na piśmie. Zawiera ono imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa. Konsekwencją dokonania zgłoszenia są oględziny, jakich dokona pracownik organu. Celem oględzin jest sprawdzenie: nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Jeżeli nikt nie wniesie sprzeciwu to możemy dokonać usunięcia drzewa, ale należy zrobić to w ciągu 6 miesięcy.

Działka częściowo zalesiona

Kiedy wycinka na posesji prywatnej wymaga uzyskania zezwolenia?

Konstrukcja ustawy o ochronie przyrody jest taka, że w tych sytuacjach, gdy nie jest wystarczające dokonanie zgłoszenia – jak też nie jest możliwe dokonanie wycinki bez spełnienia jakiegokolwiek obowiązku administracyjnego, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Uzyskanie zezwolenia będzie wymagane zwykle, gdy drzewo rośnie na nieruchomości, która nie stanowi własności prywatnej (właścicielem jest np. spółka). Również w sytuacji, gdy nieruchomość jest wprawdzie prywatna, ale prowadzi na niej działalność gospodarczą i cel usunięcia drzewa związany jest z faktem prowadzenia działalności gospodarczej, potrzebne będzie uzyskanie zezwolenia. Zezwala się także na wycinkę np. drzewa w pasie drogowym drogi publicznej. Ponadto na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego. Trzeba też pamiętać o ograniczeniach jakie przy wycince drzew stwarzają przepisy dotyczące ochrony ptaków w okresie lęgowym. Wycinka drzew z lęgowiskiem jest nielegalna. Zazwyczaj okres ten przypada na czas między 1 marca a 15 października.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top