Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Warunki zabudowy – co dla inwestorów oznaczają w praktyce zmiany w decyzjach? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
6 lutego 2018
Warunki zabudowy
Działka budowlana

Jakie zmiany w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wprowadzi nowa „ustawa inwestycyjna”? Co to w praktyce oznaczać będzie dla inwestorów?

Warunki zabudowy

Warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub też wykonanie na danym terenie innych robót budowlanych określane są w decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Na chwilę obecną, co do zasady, wydawana jest tylko dla obszarów, na których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nadrzędnym celem takiej decyzji jest ustalenie, czy dane zamierzenie budowlane na danym obszarze nie naruszy ładu przestrzennego. Warunki zabudowy mogą regulować w konsekwencji wszystkie elementy, które zostaną uznane za istotne z punktu widzenia zarówno urbanistyki, jak również i estetyki.

Proponowane zmiany

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowalnego szykuje dla inwestorów wiele poważnych zmian – warto zatem przygotować się na nowe, często niezbyt korzystne regulacje prawne.

Projektowane zmiany, nazywane po prostu „ustawą inwestycyjną” mają przygotować na wprowadzenie kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Jednym z najbardziej radyklanych rozwiązań są nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Na chwilę obecną szacuje się, że na podstawie tej decyzji realizowanych jest blisko połowa inwestycji budowlanych. Zmiany dotyczące decyzji administracyjnej o tak szerokim zasięgu będą więc niezwykle dotkliwe i odczuwalne. Na co powinni zatem przygotować się inwestorzy?

Obszar zabudowany

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort zmianami decyzja o warunkach zabudowy będzie wydawana jedynie dla obszaru zabudowanego, który określony zostanie w drodze uchwały przez radę gminy. Obligatoryjnie, będzie on ograniczony do faktycznie zagospodarowanych terenów. A zatem w praktyce, we wspomnianej uchwale rada gminy będzie mogła jedynie potwierdzić, jaki obszar gminy jest faktycznie zabudowany. Nie będzie posiadać jednak uprawnień, by sama przeznaczać wybrane tereny pod zabudowę.

Plan zagospodarowania przestrzennego – co w przypadku jego braku?

W sytuacji, gdy dla danych obszarów nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to zrealizowanie inwestycji poza obszarem zabudowanym będzie uzależnione od tego, czy takie przedsięwzięcie ujęte zostało w katalogu działań niewymagających uzyskania decyzji o warunkach zabudowy – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Mowa tu m.in. o remoncie, przebudowie niezmieniającej funkcji obiektu czy zmianie w istniejącej zabudowie zagrodowej. Warto pamiętać, że nowe prawo nakłada obowiązek uzyskiwania warunków zabudowy dla każdej zmiany zagospodarowania terenu na obszarze zabudowanym, która polegać będzie na wykonywaniu robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

W kolejnej części artykułu: co nowe przepisy zmienią w kwestii uzyskiwania pozwoleń na budowę? O jakich terminach powinien pamiętać każdy inwestor w związku z wejściem życie nowej ustawy?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe