Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wycinka drzew z działki – na jakie opłaty musimy się przygotować? Część druga

Robert Tomaszewski
30 maja 2015
Drzewa
Działki, drzewa

W poprzedniej części poradnika: kiedy możemy dokonać wycinki drzew lub krzewów bez zezwolenia oraz jak uzyskać zezwolenie na usunięcie zieleni.

Opłaty

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, które nalicza się w wydanym zezwoleniu i pobierane są przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie danych roślin. Warto mieć na uwadze, że to nie charakter nieruchomości na której rosną drzewa lub krzewy, czy też sposób w jaki drzewo znalazło się w obrębie danej nieruchomości, znajdują się w centrum zainteresowania organu administracji publicznej, a rodzaj i gatunek danej rośliny, które będą determinowały wysokość opłaty, jaką zobowiązana będzie uiścić osoba nosząca się z zamiarem usunięcia drzewa lub krzewu.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich wycięcie, jeśli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały swoją żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub jej nie zachowały, z przyczyn całkowicie niezależnych od posiadacza nieruchomości, to należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.

Stawki za usunięcie drzew z działki

Według art. 85 ustawy o ochronie przyrody opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa (współczynniki ustalone w oparciu o zróżnicowane koszty produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew). Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej wspomnianych 130 cm, każdy pień traktuje się wtedy jako odrębne drzewo. Natomiast stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami to 200 zł.

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew: na których wycięcie nie trzeba zezwolenia; na których wycięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; w związku z przebudową dróg publicznych lub które posadzono lub wyrosły na nieruchomości już po jej przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.

Nieruchomości, grunty

Uiszczenie opłaty za wycinkę drzew lub krzewów powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Istnieje także możliwość rozłożenia wymaganej sumy na raty – taką decyzję podejmuje organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek płatnika, który dysponuje okresem 14 dni na jego złożenie od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty staje się ostateczna.

Problemy inwestorów

Inwestor, który nosi się z zamiarem kupna zadrzewionej działki powinien, w tym kontekście, zwrócić swoja uwagę przede wszystkim w stronę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dokładniej, przyjrzeć się kwestii, czy drzewa lub krzewy na nieruchomości nie zostały w tym dokumencie określone jako definitywnie przeznaczone do zachowania oraz czy któreś z nich nie zostało uznane za pomnik przyrody – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. W tym drugim przypadku nie ma co liczyć na uzyskanie pozwolenia jeśli mamy do czynienia z terenem zabudowanym. Jeśli już zdecydowaliśmy się na zakup działki zakrzewionej lub zadrzewionej dobrze jest sporządzić inwentaryzację zieleni, która znajduje się na danym gruncie. Chodzi przede wszystkim o dokładne określenie, czy opłaty za usuniecie zieleni nie przerosną projektowanego zysku z powziętej inwestycji. Z tego powodu trzeba dokładnie i rzetelnie określić gatunki, rodzaje, ilość drzew i krzewów, obwody pni – słowem wszystko, co pozwoli oszacować kwotę należną za odrzewienie tego terenu.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe