PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Wyższa konieczność a kary za nielegalną wycinkę na działce

Robert Tomaszewski
20 października 2017
Drzewa
Działki, drzewa

Zgodnie z prawem w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu z działki w okolicznościach uzasadnionych stanem „wyższej konieczności”, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej. Kiedy w praktyce można zastosować tę przesłankę prawną?

Znowelizowane, na skutek interwencji Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 1 lipca 2014 r.; SK 6/12) przepisy ustawy o ochronie przyrody znacznie upraszczają zarówno zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę, jak również doprowadziły do obniżenia opłat za nielegalne i legalne usunięcie drzew lub krzewów.

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmniejszyły liczbę formalności, jakich zobowiązani są dopełnić inwestorzy noszący się z zamiarem wycinki drzew lub krzewów. Zniesiony został m.in. obowiązek uzyskiwania zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Chodzi jednak tylko o sytuacje, w których usunięcie danych roślin nie nastąpiło w celach związanych z prowadzoną przez właściciela działalnością gospodarczą.

Kara za wycinkę na działce

Z kolei kara administracyjna za dokonanie nielegalnej wycinki (bez uzyskania wspomnianego powyżej zezwolenia) lub też za zniszczenie roślin, wynosi na chwilę obecną nie trzykrotność, a dwukrotność opłaty właściwej za ich wycinkę – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Opłata właściwa dla zezwolenia na wycinkę ustalana jest na podstawie gatunku drzewa, obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz współczynnika różnicującego stawkę. Co więcej, osoba na którą zostanie nałożona taka kara pieniężna może ubiegać się o obniżenie należnej kwoty o połowę, jednak tylko w sytuacji, gdy znajduje się ona w trudnej sytuacji majątkowej, czyli dochód na członka rodziny wynosi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ponadto kara za nielegalną wycinkę może zostać złagodzona jeśli usunięte zostało drzewo martwe, lub takie, które nie miało szans na przeżycie.

Stan wyższej konieczności – przykład orzecznictwa

W treści ustawy o ochronie przyrody zawarta została również przesłanka, zgodnie z którą w przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Niestety, ustawodawca nie wprowadził jednoznacznej definicji owego „stanu wyższej konieczności” – dlatego, jeśli dojdzie do sporów w większości orzecznictw sądowych przyjmuje się, że stan ten wiąże się z sytuacją bezpośredniego, rzeczywistego i nieuchronnego zagrożenia, jakie dla życia lub mienia ludzi mogą powodować dane drzewa lub krzewy. Stanowisko takie zaprezentowane zostało m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 2 czerwca 2016 r., sygnatura akt: II SA/Bk 132/16.

Działka częściowo zalesiona

W orzecznictwie tym zwrócono także uwagę na fakt, że w uzasadnieniu do projektu noweli ustawy o ochronie przyrody widnieje zapis, zgodnie z którym brak konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę w stanie „wyższej konieczności” dotyczy głownie podmiotów wyspecjalizowanych do niesienia pomocy, czyli właściwych służb takich jak m.in. jednostki ochrony przeciwpożarowej. W przytoczonej tu sprawie podmiotem, który dopuścił się nielegalnej wycinki była spółka akcyjna, a więc jej postulat o oddalenie kary administracyjnej na podstawie przesłanki o stanie „wyższej konieczności” został oddalony ze względu na fakt, że nie jest to podmiot wyspecjalizowany do niesienia pomocy w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia. Co więcej, spółka usiłowała dowieść, że wycięte przez nią rośliny zagrażały funkcjonowaniu linii wysokiego napięcia, której awaria mogła stworzyć zagrożenie dla zdrowia, życia oraz mienia ludzkiego. Organ rozpatrujący sprawę odrzucił tę linię argumentacyjną – jego zdaniem nie zaistniało faktyczne niebezpieczeństwo uszkodzenia linie energetycznej. Wycinka dokonana został więc bez odpowiedniego zezwolenia, a w tym przypadku nie występują nadzwyczajne okoliczności łagodzące, określone przez ustawodawcę, które pozwoliłyby na zaniechanie wymierzenia kary pieniężnej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top