PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

29 maja 2013
Bierkowo
Enklawa Dziwnówek
Enklawa Jarosławiec
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Mielno Marina
Mielno Molo
Osada Dziwnówek
Osada Jaworek
Osada Karwia
Ostoja Kładno
Sarbinowo
Smołdzino
Smołdzino k. lasu
Strzeżenice
Wytowno k. Ustki
Działki nad morzem

26 maja 2013r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Najważniejsze modyfikacje, które wprowadza nowelizacja, dotyczą postępowania związanego ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Do tej pory zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klas I – III na cele nierolnicze i nieleśne wymagała uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadkach, gdy powierzchnia danej działki przekraczała pół hektara. Określenie minimalnej powierzchni przekształcanego gruntu, dla którego wymagana jest zgoda ministra, sprawiało, że właściciele mogli uniknąć konieczności jej uzyskania, dzieląc swoje grunty na mniejsze.

Obecnie taka procedura nie będzie możliwa. Zgodnie z nowelizacją ustawy, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich użytków rolnych klasy I-III będzie wymagało zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zmianę przepisów wprowadzono ze względu na ochronę środowiska i bioróżnorodności. Okazywało się bowiem, że na cele budowlane przeznaczano ziemie o największej wartości dla produkcji rolnej lub tworzenia terenów zalesionych. Nie zmienia się natomiast procedura przekształcania ziem o klasie bonitacyjnej IV-VI.

Jaki będzie wpływ nowelizacji ustawy na inwestowanie w nieruchomości ziemskie? Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na budowlane, związana ze zwiększeniem ich wartości, zostanie znacznie utrudniona dla ziem o wysokich klasach. Jednocześnie, na rynku coraz trudniejsze okazuje się znalezienie ziem o niskich klasach, które posiadają duży potencjał inwestycyjny – czyli położonych w atrakcyjnych lokalizacjach, z dostępem do drogi i możliwością podłączenia mediów. W tej sytuacji osoby zainteresowane inwestowaniem w nieruchomości gruntowe powinny racjonalnie oszacować swoje szanse sukcesu w tym trudnym procesie i zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy doświadczonych specjalistów. Dla powodzenia inwestycji w ziemię nie wystarczy już zakup dowolnej działki z myślą o jej przekształceniu – aby osiągnąć wysokie zyski, potrzebna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie, które pomogą zidentyfikować działki o dużym potencjale inwestycyjnym i przebrnąć przez procedury umożliwiające zwiększenie ich wartości.

Przeczytaj także

CZYTAJ CALOŚĆ
Osada Dziwnówek

Osada Dziwnówek: rozpoczęcie prac związanych z przyłączeniem prądu

Rozpoczęły się prace nad przyłączeniem prądu do działek w Osadzie Dziwnówek.

CZYTAJ CALOŚĆ
Osada Jaworek

Osada Jaworek: Pierwsze pozwolenia na budowę w sektorze A!

Miło nam poinformować, że pierwsi Klienci uzyskali pozwolenia na budowę w Osadzie Jaworek – w sektorze A!

CZYTAJ CALOŚĆ
Gąski II

Gąski II: zakończenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami do działek

Zakończyliśmy budowę sieci wodociągowej z przyłączami do działek w czwartej drodze od Północy, dzięki czemu wszystkie drogi/działki są już uzbrojone w wodę.

CZYTAJ CALOŚĆ
Chłopy

Chłopy: zakończenie budowy sieci wodociągowej

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy budowę sieci wodociągowej na naszych działkach w Chłopach, koło Mielna!

CZYTAJ CALOŚĆ
Chłopy

Chłopy: rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Ostoja Chłopy. Spodziewane zakończenie prac do końca 2022 r.

CZYTAJ CALOŚĆ
Enklawa Dziwnówek

Enklawa Dziwnówek: pozwolenie na realizację sieci wodociągowej!

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy pozwolenie na realizację sieci wodociągowej (rozprowadzenie po terenie i przyłączenie do działek) w Enklawie Dziwnówek!

CZYTAJ CALOŚĆ
Enklawa Dziwnówek

Enklawa Dziwnówek: postępy w realizacji przyłączy prądu i wody

Miło nam poinformować o kolejnych postępach w Enklawie Dziwnówek! Została podpisana umowa pomiędzy dostawą a wykonawcą na realizację stacji transformatorowej i sieci wraz z przyłączami do części działek. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2022 r. Jesienią zaplanowaliśmy rozpoczęcie realizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami na całości terenu. Udało nam się również podzielić kolejne działki, […]

CZYTAJ CALOŚĆ
Lędowo
Wytowno k. Ustki

Gmina Ustka: Dzień Dziecka!

To było niezapomnianie przeżycie! Cieszymy się, że mogliśmy być jego częścią, jako jeden ze sponsorów Dnia Dziecka w Gminie Ustka!

back to top