Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

29 maja 2013
Bierkowo
Enklawa Dziwnówek
Enklawa Jarosławiec
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Mielno Marina
Mielno Molo
Osada Dziwnówek
Osada Jaworek
Osada Karwia
Ostoja Kładno
Sarbinowo
Smołdzino
Smołdzino k. lasu
Strzeżenice
Wytowno k. Ustki
Działki nad morzem

26 maja 2013r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Najważniejsze modyfikacje, które wprowadza nowelizacja, dotyczą postępowania związanego ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Do tej pory zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klas I – III na cele nierolnicze i nieleśne wymagała uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadkach, gdy powierzchnia danej działki przekraczała pół hektara. Określenie minimalnej powierzchni przekształcanego gruntu, dla którego wymagana jest zgoda ministra, sprawiało, że właściciele mogli uniknąć konieczności jej uzyskania, dzieląc swoje grunty na mniejsze.

Obecnie taka procedura nie będzie możliwa. Zgodnie z nowelizacją ustawy, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich użytków rolnych klasy I-III będzie wymagało zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zmianę przepisów wprowadzono ze względu na ochronę środowiska i bioróżnorodności. Okazywało się bowiem, że na cele budowlane przeznaczano ziemie o największej wartości dla produkcji rolnej lub tworzenia terenów zalesionych. Nie zmienia się natomiast procedura przekształcania ziem o klasie bonitacyjnej IV-VI.

Jaki będzie wpływ nowelizacji ustawy na inwestowanie w nieruchomości ziemskie? Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na budowlane, związana ze zwiększeniem ich wartości, zostanie znacznie utrudniona dla ziem o wysokich klasach. Jednocześnie, na rynku coraz trudniejsze okazuje się znalezienie ziem o niskich klasach, które posiadają duży potencjał inwestycyjny – czyli położonych w atrakcyjnych lokalizacjach, z dostępem do drogi i możliwością podłączenia mediów. W tej sytuacji osoby zainteresowane inwestowaniem w nieruchomości gruntowe powinny racjonalnie oszacować swoje szanse sukcesu w tym trudnym procesie i zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy doświadczonych specjalistów. Dla powodzenia inwestycji w ziemię nie wystarczy już zakup dowolnej działki z myślą o jej przekształceniu – aby osiągnąć wysokie zyski, potrzebna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie, które pomogą zidentyfikować działki o dużym potencjale inwestycyjnym i przebrnąć przez procedury umożliwiające zwiększenie ich wartości.

Przeczytaj także

CZYTAJ CALOŚĆ
Osada Dziwnówek

Osada Dziwnówek: uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dla działek w Osadzie Dziwnówek! Dzięki temu możemy przystąpić do załatwiania formalności oraz projektu.

CZYTAJ CALOŚĆ
Enklawa Dziwnówek

Enklawa Dziwnówek: pierwsze działki z przyłączami wody!

Z radością informujemy, że zakończyliśmy budowę sieci przesyłowej na osiedlu Enklawa Dziwnówek i pierwsze działki otrzymały przyłącza wody.

CZYTAJ CALOŚĆ
Enklawa Jarosławiec

Enklawa Jarosławiec: uchwalenie zmiany studium

Miło nam poinformować, że zakończył się bardzo ważny, pierwszy z etapów przekształcenia działek na budowlane na osiedlu Enklawa Jarosławiec! Gmina uchwaliła zmianę studium, która dotyczyła obszaru naszego terenu, objętego kierunkiem pod rozwój zabudowy (wcześniej były to tereny rolne). Dzięki temu możliwe jest rozpoczęcie drugiego etapu, czyli sporządzenie planu miejscowego.

CZYTAJ CALOŚĆ
Mielno Marina

Mielno Marina: Klienci mogą podpisywać umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

Miło nam poinformować, że przekazaliśmy sieci do eksploatacji na rzecz zakładu w Mielnie, dzięki czemu Klienci mogą podpisywać umowy na dostawę wody/odbiór ścieków.

CZYTAJ CALOŚĆ
Enklawa Dziwnówek

Enklawa Dziwnówek: kolejny etap przyłączenia prądu do działek

Miło nam poinformować, że zrealizowaliśmy kolejny etap przyłączenia prądu do działek na osiedlu Enklawa Dziwnówek. Na terenie zamontowaliśmy stację transformatorową oraz skrzynki przy części działek.

CZYTAJ CALOŚĆ
Ostoja Kładno

Ostoja Kładno: trwa budowa sieci wodociągowej

Informujemy, że ruszyła budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek na osiedlu Ostoja Kładno.

CZYTAJ CALOŚĆ
Enklawa Dziwnówek

Enklawa Dziwnówek: rozpoczęcie budowy wodociągu

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się budowa wodociągu dla działek w Enklawie Dziwnówek!

CZYTAJ CALOŚĆ
Enklawa Dziwnówek

Enklawa Dziwnówek: decyzja podziałowa dla kolejnych działek

Z przyjemnością informujemy, że wydana została decyzja podziałowa dla kolejnych działek w Enklawie Dziwnówek! Decyzja dotyczy działek od 31 do 50.

back to top