Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Biegli poniosą odpowiedzialność za nierzetelne opinie

Bartosz Antos
18 marca 2020
Nieruchomości
Prawo

Nierzetelne opinie biegłych sądowych to plaga – również w dziedzinie nieruchomości. Wygląda jednak na to, że rzeczoznawcy majątkowi przestaną być bezkarni. A to wszystko za sprawą wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Odpowiedzialność karna za wadliwą opinię

Zgodnie z art. 233 ust. 5 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca tego czynu działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, tylko wtedy, gdy fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy albo sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. Dotychczas te przepisy były raczej martwe w odniesieniu do biegłych sądowych. Bardzo rzadko ponosili oni odpowiedzialność za sporządzoną opinię – zarówno na gruncie prawa karnego, jak i cywilnego. To może się jednak zmienić.

Sądowa batalia o należne odszkodowanie

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 29 listopada 2019 r. przyznał 80.000 złotych odszkodowania za wadliwie sporządzoną opinię. Poszkodowany był stroną umowy, na podstawie której pewna spółka wykonywała prace budowlane, w należącej do niego nieruchomości. Te prace zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, dlatego poszkodowany odmówił odbioru projektu i zapłaty wynagrodzenia. Spółka więc wystąpiła na drogę sądową, żądając należnej im kwoty – opowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Sąd Okręgowy, rozpatrujący sprawę w pierwszej instancji, przyznał rację pozwanej, zasądzając od poszkodowanego pokaźną sumę. Swoje rozstrzygnięcie oparł przede wszystkim na opinii samej pozwanej, która która posiadała uprawnienia biegłego. Z czasem okazało się jednak, że opinia ta była wadliwa, a w czasie eksploatacji budynku zaczęły się ujawniać jego poważne wady.

Biegły odpowie za swoje błędy

W wyroku z 29 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że zachowanie pozwanej w związku ze sporządzeniem opinii bezsprzecznie spełniało przesłanki, uzasadniające odpowiedzialność deliktową. Ustalone przez sąd uchybienia świadczą natomiast o naruszeniu przez nią wymogów stawianych biegłym, które sprowadzają się do oczekiwania, że opinia zostanie sporządzona z całą sumiennością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wiedzy i standardami badawczymi, obowiązującymi w danej dziedzinie. Sporządzenie fałszywej opinii pozostawało też w adekwatnym związku przyczynowym z poniesieniem przez powoda szkody. Opinia stanowiła bowiem najważniejszy dowód w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Czy takich spraw i wyroków będzie więcej?

Orzeczenie z Katowic to absolutnie precedensowy wyrok. Ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ może zapoczątkować nową linię orzeczniczą. Należy się spodziewać, że z podobnymi pozwami, przeciwko biegłym ruszą inni poszkodowani. Możliwe, że również ci, którzy utracili znaczące sumy w wyniku wadliwego operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym – wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe