PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Biegli poniosą odpowiedzialność za nierzetelne opinie

Bartosz Antos
18 marca 2020
Nieruchomości
Prawo

Nierzetelne opinie biegłych sądowych to plaga – również w dziedzinie nieruchomości. Wygląda jednak na to, że rzeczoznawcy majątkowi przestaną być bezkarni. A to wszystko za sprawą wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Odpowiedzialność karna za wadliwą opinię

Zgodnie z art. 233 ust. 5 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca tego czynu działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, tylko wtedy, gdy fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy albo sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. Dotychczas te przepisy były raczej martwe w odniesieniu do biegłych sądowych. Bardzo rzadko ponosili oni odpowiedzialność za sporządzoną opinię – zarówno na gruncie prawa karnego, jak i cywilnego. To może się jednak zmienić.

Sądowa batalia o należne odszkodowanie

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 29 listopada 2019 r. przyznał 80.000 złotych odszkodowania za wadliwie sporządzoną opinię. Poszkodowany był stroną umowy, na podstawie której pewna spółka wykonywała prace budowlane, w należącej do niego nieruchomości. Te prace zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, dlatego poszkodowany odmówił odbioru projektu i zapłaty wynagrodzenia. Spółka więc wystąpiła na drogę sądową, żądając należnej im kwoty – opowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Sąd Okręgowy, rozpatrujący sprawę w pierwszej instancji, przyznał rację pozwanej, zasądzając od poszkodowanego pokaźną sumę. Swoje rozstrzygnięcie oparł przede wszystkim na opinii samej pozwanej, która która posiadała uprawnienia biegłego. Z czasem okazało się jednak, że opinia ta była wadliwa, a w czasie eksploatacji budynku zaczęły się ujawniać jego poważne wady.

Biegły odpowie za swoje błędy

W wyroku z 29 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że zachowanie pozwanej w związku ze sporządzeniem opinii bezsprzecznie spełniało przesłanki, uzasadniające odpowiedzialność deliktową. Ustalone przez sąd uchybienia świadczą natomiast o naruszeniu przez nią wymogów stawianych biegłym, które sprowadzają się do oczekiwania, że opinia zostanie sporządzona z całą sumiennością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wiedzy i standardami badawczymi, obowiązującymi w danej dziedzinie. Sporządzenie fałszywej opinii pozostawało też w adekwatnym związku przyczynowym z poniesieniem przez powoda szkody. Opinia stanowiła bowiem najważniejszy dowód w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Czy takich spraw i wyroków będzie więcej?

Orzeczenie z Katowic to absolutnie precedensowy wyrok. Ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ może zapoczątkować nową linię orzeczniczą. Należy się spodziewać, że z podobnymi pozwami, przeciwko biegłym ruszą inni poszkodowani. Możliwe, że również ci, którzy utracili znaczące sumy w wyniku wadliwego operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym – wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top