PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czego nie może zabraknąć w umowie najmu nieruchomości?

Robert Tomaszewski
18 października 2021
Najem
Nieruchomości
Najem nieruchomości

Rzetelnie sporządzona umowa najmu stanowi zabezpieczenie interesów zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Warto zatem przyłożyć się do przygotowania tego dokumentu, a także będąc drugą stroną kontraktu, starannie go przeanalizować. Co powinna zawierać skuteczna umowa najmu? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl.

Umowa umowie nierówna

Oczywiście umowy najmu mogą się od siebie różnić. Inne zasady ich konstruowania obowiązują przy umowie najmu na czas określony, na czas nieokreślony, umowie najmu okazjonalnego, krótkoterminowego lub instytucjonalnego. Każdy typ wymaga zawarcia w kontrakcie pewnych, charakterystycznych elementów. Przykładowo zatem w umowie najmu okazjonalnego musi znaleźć się oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz zobowiązanie do opróżnienia i wydania nieruchomości. Warto pamiętać o wszystkich obowiązkowych elementach. One bowiem pozwolą nam uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości. O ile bowiem lokator regularnie płaci czynsz, nie urządza głośnych imprez i nie niszczy mieszkania, nie ma powodów do niepokoju. W sytuacji, w której zaczynają się w tym zakresie problemy, bardzo pomocna może okazać się solidnie skonstruowana umowa. Jakkolwiek zatem poszczególne rodzaje umów różnią się od siebie, istnieją pewne stałe elementy, które muszą znaleźć się w każdej z nich.

Podstawowe wymogi formalne

Przede wszystkim dla ważności i skuteczności zawartej umowy najmu należy pamiętać o kilku podstawowych elementach. Teoretycznie są one oczywiste i banalne. Właścicielom i najemcom niejednokrotnie zdarza się o nich zapomnieć, co generuje duże problemy w przyszłości. Po pierwsze zatem należy w spisywanym kontrakcie uwzględnić miejsce i datę jego zawarcia. Po drugie konieczne jest precyzyjne opisanie stron, czyli wynajmującego i najemcy. Najczęściej wskazuje się imię i nazwisko, PESEL, adres, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Oczywiście przy podpisaniu umowy strony powinny zweryfikować opisane dokumenty, aby potwierdzić czy dana osoba jest tą, za kogo się podaje. Trzecim elementem jest dokładne opisanie przedmiotu najmu. Warto wskazać nie tylko adres, ale również numer księgi wieczystej, metraż, liczbę pomieszczeń, a także opisać stan mieszkania i wyszczególnić jego wyposażenie.

Czas trwania umowy i warunki jej wypowiedzenia

Inną kategorią zapisów umowy najmu są te, związane z czasem trwania umowy i warunkami jej wypowiedzenia. Kontrakt można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Przy czym określony powinien zostać wskazany poprzez dokładne opisanie dat. Należy przy tym pamiętać, że z zasady umowa na czas określony wygasa dopiero z upływem terminu, na jaki została zawarta. Jeżeli więc strony nie wyszczególnią zasad jej wypowiedzenia przez rok, dwa lub trzy lata jej trwania nie da się z niej „uwolnić” inaczej niż poprzez podpisanie przez strony stosownego porozumienia o rozwiązaniu umowy. Warto też w umowie starannie opisać sytuacje, które uzasadniają wypowiedzenie umowy – nie tylko standardowe, terminowe, ale również takie bez zachowania terminu wypowiedzenia. W tym zakresie dopuszczalne jest powtórzenie przepisów Kodeksu cywilnego, który wskazuje na pewne sytuacje uzasadniające taką czynność albo skonstruowanie własnych zasad.

Wysokość czynszu, termin i sposób jego płatności

Kluczowym elementem umowy najmu są również wszelkie postanowienia, dotyczące czynszu. Konieczne jest nie tylko wskazanie jego wysokości, ale również terminu i sposobu płatności. Czynsz może być płacony z góry lub z dołu, przelewem na podany przez wynajmującego rachunek bankowy lub gotówką. W przypadku płatności czynszu gotówką warto każdorazowo zadbać o podpisanie stosownego pokwitowania. Taki dokument powinien otrzymać zarówno wynajmujący, jak i najemca. W kontekście wysokości czynszu warto natomiast dodatkowo wskazać, że ważne jest wyszczególnienie elementów, z których się składa. Jeżeli najemca płaci na rzecz wynajmującego również opłaty za media oraz wszelkie opłaty na fundusz remontowy i inne wspólnotowe wydatki, warto to wskazać w umowie. Przy wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu zapłacimy bowiem stawkę 8,5 procent wyłącznie od „czystego” czynszu, który trafi na rachunek wynajmującego – podpowiada Robert Tomaszewski.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top