Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy cudzoziemiec może kupić nieruchomość w Polsce?

Bartosz Antos
24 sierpnia 2021
Nieruchomości
Działki

W polskim prawie jednym z najstarszych, wciąż obowiązujących aktów prawnych jest ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. Akt ten określa zasady, na jakich cudzoziemiec może nabywać nieruchomości w Polsce. Co warto o nim wiedzieć? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kim jest cudzoziemiec według ustawy?

Zgodnie z omawianą ustawą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. W przypadku innych osób niż osoby fizyczne (np. spółki kapitałowe, spółki osobowe i itp.), za cudzoziemca uznaje się podmiot, który jest osobą prawną albo nieposiadającą osobowości prawnej spółką, mająca siedzibę za granicą oraz utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych. Dodatkowo za cudzoziemca uznajemy też podmiot, który wprawdzie jest osobą prawną albo spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej w rozumieniu prawa polskiego, ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, ale jest kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio, przez wskazane powyżej osoby. Jak widać zatem, przepisy ustawy definiują osobę cudzoziemca dość szeroko. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że co do zasady z ograniczeniami w nabywaniu nieruchomości liczyć się musi każdy podmiot, w przypadku, którego w grę odgrywa „czynnik zagraniczny”. Na szczęście, dla cudzoziemców, ustawa przewiduje pewne wyłączenia – sygnalizuje Bartosz Antos.

Kto wydaje zezwolenie na zakup nieruchomości i na jakich zasadach?

Generalna zasada głosi, że zakup nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Dodatkowo, aby otrzymać tego rodzaju zezwolenie trzeba wykazać po pierwsze to, że zakup nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Po drugie natomiast to, że zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską. O ile pierwsza przesłanka brzmi dość ogólnie i więcej informacji z przepisów samej ustawy nie wynika, o tyle ustawodawca podpowiada, jak wykazać więzi cudzoziemca z Polską. Przykładowo za dowód więzi uznaje się posiadanie polskiego pochodzenia, czy też zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Za dowód więzi z Polską uznaje się też wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Nieruchomości

Wyłączenia – w jakich sytuacjach zgoda nie jest wymagana?

Zezwolenie na kupno nieruchomości przez cudzoziemca nie zawsze jest jednak potrzebne. Przepisy przewidują wyłączenie podmiotowe i zaadresowane do cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej. Przez okres pierwszych 12 lat od wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej istniały ograniczenia nawet dla wskazanych powyżej cudzoziemców. Obecnie jednak jest to podstawowe wyłączenie i o szerokim zakresie zastosowania – stwierdza Bartosz Antos. Inne wyłączenia, jakie przewiduje ustawa mają charakter przedmiotowy. Dotyczą one – co oczywiste – tych cudzoziemców, którzy nie mogą skorzystać z wyłączenia podmiotowego. Przykładowo, zwolnienie nie jest wymagane dla nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, czy też nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego. Również nabycie przez spółkę będącą cudzoziemcem, pod warunkiem, że jest dokonywane na cele statutowe, korzysta z takiego zwolnienia, jeżeli nabycie obejmuje nieruchomości niezabudowane, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast.

Co z dziedziczeniem nieruchomości?

Ograniczenia, jakie wynikają z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dotyczą nabycia prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podstawie każdego zdarzenia prawnego. Z tej przyczyny problem z nabyciem nieruchomości może na przykład pojawić się w przypadku dziedziczenia nieruchomości przez cudzoziemca. Jednakże nie w każdym wypadku. Jeżeli cudzoziemiec miałby nabyć wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie testamentu lub zapisu windykacyjnego, a zarazem też nie jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego na zasadach ogólnych polskiego prawa spadkowego, jako chociażby zstępny lub małżonek. Warto przewidzieć zatem, że w pewnych sytuacjach może być niemożliwe nabycie w drodze dziedziczenia testamentowego nieruchomości przez cudzoziemca, jeżeli nie byłby on uprawniony do spadku na zasadach ogólnych, a zarazem nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości. W takich sytuacjach prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które byłyby powołane do spadku z ustawy. Jak widać problem nabywania nieruchomości przez cudzoziemca i ograniczeń, jest znacznie bardziej powszechny, niż mogłoby się wydawać – podsumowuje Bartosz Antos.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top