Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy lokal dla pracowników może zostać uznany za środek trwały?

Bartosz Antos
10 kwietnia 2016
Nieruchomości
Nieruchomości

Czy zakup mieszkania dla pracowników można połączyć z prowadzeniem działalności gospodarczej? Czyli w jakich okolicznościach fiskus pozwoli rozliczyć je w firmowych kosztach?

Inwestor kupuje mieszkanie tylko na cele służbowe – będzie ono służyć jako tymczasowe miejsce pobytu dla jego pracowników. Czy można je rozliczyć w firmowych kosztach?

Wiele interpretacji izb skarbowych (przykładowo: IPPB1/415-1355/14-2/JS) mówi, że w opisanej powyżej sytuacji podatnik może zakwalifikować taki lokal do środków trwałych i amortyzować jego wartość. Czyli odliczać na bieżąco wydatki na jego eksploatację, tylko jeśli spełni wszystkie warunki, jakie przewiduje ustawodawca.

Co mówi prawo?

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością; maszyny, urządzenia i środki transportu lub też inne przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Za środki trwałe można ponadto uznać tylko obiekty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż okres jednego roku, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub odpowiedniej formy określonej umowy. A więc w praktyce warunkiem jest wykazanie, że zapewnienie pracownikom kwatery rzeczywiście wpływa na uzyskiwanie przez inwestora przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Nieruchomość w ewidencji środków trwałych

Jeśli mieszkanie wprowadzono do ewidencji środków trwałych, co do zasady, odpisy amortyzacyjne stanowią koszt. Za podstawę amortyzacji posłuży wtedy cena nabycia. Należy przez nią rozumieć kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania lokalu do użytkowania. Dla przykładu poniesione w związku z transakcją koszty notarialne. Gdy nieruchomość otrzymaliśmy w schedzie lub darowiźnie (czy w inny, nieodpłatny sposób) ustala się ją na podstawie wartości rynkowej. Z zastrzeżeniem, gdy umowa o nieodpłatnym przekazaniu lub darowizny określa ją z jakichś względów w niższej kwocie. Z kolei wartość początkowa nieruchomości wybudowanej przez nas to koszt wytworzenia. Środki trwałe należy wprowadzić do ewidencji najpóźniej w miesiącu ich przekazania do użytkowania. Już od następnego można je amortyzować. Prawo dopuszcza także ujawnienie środka trwałego, czyli ujęcie ich w ewidencji w terminie późniejszym. Analogicznie amortyzowane będą od miesiąca następującego po wprowadzeniu go do ewidencji.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe