PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy można użytkować budynek przed zakończeniem budowy?

Bartosz Antos
24 lutego 2021
Budowa
Nieruchomości

To naturalne, że budując dom zależy nam, aby jak najszybciej się do niego wprowadzić. Często pcha nas do tego nie tylko chęć mieszkania na swoim, ale również różnorodne zobowiązania, w tym zaciągnięte kredyty. Czy użytkowanie budynku przed oficjalnym zakończeniem budowy jest możliwe i legalne?

Użytkowanie po zakończeniu budowy

Zasadą jest, że to użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli dodatkowo organ ten w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Rzecz jasna dotyczy to obiektów budowlanych, na budowę których wymagane jest pozwolenie na budowę, a w niektórych przypadkach zgłoszenie budowy. Taki tryb postępowania jest najbardziej powszechny. Z reguły inwestorzy kończą zatem formalnie budowę i dopiero oddają budynek do użytku. W przypadku budowania domów jednorodzinnych, ich właścicielom częściej śpieszy się jednak z przeprowadzką. Tymczasem pojawiają się ograniczenia, które uniemożliwiają im formalnie zakończyć budowę na czas. Każdy kto kiedykolwiek podejmował się jakiegoś remontu wie, że zawsze pojawiają się jakieś nieprzewidziane okoliczności. Wylewka może nie wyschnąć na czas, ekipa budowlana nie dotrzymać terminu, a pogoda skutecznie pokrzyżować szyki. W takich sytuacjach istnieje jednak pewna „furtka”.

Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku?

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego istnieje możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed oficjalnym zakończeniem budowy i wykonaniem wszystkich robót budowlanych. W tym celu należy jednak wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji. Jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane przez starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu, należy zwrócić się do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Jeżeli natomiast pozwolenie wydał urząd wojewódzki, organem właściwym jest wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego. Oczywiście organ wyda orzeczenie o pozwoleniu na użytkowanie określonego obiektu wówczas, pod warunkiem spełnienia szeregu przesłanek. Poza wnioskiem należy przedłożyć organowi szereg dodatkowych dokumentów, w tym między innymi dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, dokumentację geodezyjną, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy i tak dalej.

Jak przebiega postępowanie w sprawie?

Organ przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie, jest również zobowiązany do dokonania obowiązkowej kontroli. Obejmuje ona między innymi sprawdzenie zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub określonego terenu, a także zgodności z projektem architektoniczno-budowlanym. Czasem pozwolenie, które zostanie wydane przez właściwy organ może by ćwarunkowy. Oznacza to, że organ wskaże na pewne wymagania, dotyczące ewentualnego użytkowania. Zobowiąże na przykład inwestora do podjęcia określonych działań w wyznaczonym terminie. Dopiero realizacja tych obowiązków umożliwia legalne korzystanie z obiektu – zaznacza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. Z o.o.

Nielegalne użytkowanie nieruchomości grozi karą pieniężną

Warto zadbać o dopełnienie wszelkich formalności związanych z pozwoleniem na użytkowanie obiektu. Złamanie obowiązujących reguł wiąże się bowiem z surowymi karami. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, którego budowa nie została zakończona, grozi karą nawet 10.000 złotych w odniesieniu do domów jednorodzinnych. W praktyce stanowi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Kategorię obiektów i współczynników można znaleźć w odpowiednim załączniku do ustawy – Prawo budowlane. Mając na względzie wszelkie wydatki związane z budową domu na pewno jest to duża dolegliwość dla większości osób.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top