Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy na budowę studni przydomowej wymagane jest pozwolenie?

Bartosz Antos
3 listopada 2021
Budowa
Działki, studnia

c Jak wygląda budowa studni pod względem prawnym? Czy na budowę studni potrzebne jest zezwolenie? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czy budowa studni wymaga uzyskania pozwolenia?

Budowa studni nie wiąże się z potrzebą uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia wykonywania robót. Taki stan prawny ma miejsce od 28 czerwca 2015 r., gdyż wówczas dokonano zmian ustawy o prawie budowlanym. Budowa studni określana jest w ustawie jako budowa „opraw ujęć wód podziemnych”. Analiza orzecznictwa sądowego i organów administracji prowadzi do wniosku, że realizacja inwestycji tego typu nie wymaga pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Studnia nie jest bowiem budowlą – stwierdza Bartosz Antos.

Budowa studni na działce – wymagania prawne

Budowa studni – chociaż nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia – podlega przepisom działu II rozdziału VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla studni, głównie dotyczące odległości studni od konkretnych elementów architektury. Przykładowo w rozporządzeniu mowa jest o tym, że odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej: do granicy działki – 5 m, do osi rowu przydrożnego – 7,5 m, do budynków inwentarskich– 15 m, do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej– 30 m, do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych – 70 m. Warto wiedzieć, że w przypadku studni z wodą, która nie będzie wykorzystywana dla celów spożywczych (a np. do podlewania ogrodu, celów gospodarczych), nie trzeba stosować się do wytycznych dotyczących wskazanych wyżej odległości.

Studnia jako jedyne źródło wody

Każda działka budowlana, na której może powstać obiekt, w którym będą przebywać ludzie, musi mieć zapewniony dostęp do wody. Dostęp do wody trzeba wykazać m.in. przy ubieganiu się o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdarza się jednak, że takim źródłem jest własne ujęcie wody (jedyne ujęcie wody). Dzieje się tak, gdy nie ma możliwości doprowadzenia wody z zewnętrznej sieci wodociągowej, np. dlatego, że nieruchomość oddalona zbyt mocno od sieci. Rzecz jasna przy ujęciu wody z własnego źródła, używanej do celów spożywczych, trzeba pamiętać o potrzebie jej uzdatniania, które polega na usunięciu składników niepożądanych (w tym drobnoustrojów), ale również na dodaniu tych, które są konieczne. Nie bez znaczenia jest także regularna kontrola wody pod względem jej jakości.

Studnia – kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

W niektórych sytuacjach przy budowie studni konieczne będzie uzyskanie tzw. pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne reguluje ustawa – Prawo wodne. Wymóg ten pojawia się, gdy studnia ma mieć głębokość większą niż 30 metrów, a pobór wody ze studni większy niż 5 m3 na dobę. Warto dodać, że przy budowie studni głębinowej wymaga się też tego, aby został wykonany projekt robót geologicznych. Tego rodzaju dokument zatwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta i zachowuje on ważność przez okres 5 lat. Ponadto budowa ujęcia wód głębinowych, wymaga zachowania zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan ten może przewidywać zakazy lokalizacji ujęć wód głębinowych na danym terenie czy inne szczególne wymogi dotyczące realizacji tego rodzaju inwestycji – wskazuje Bartosz Antos.

Budowa studni nie zawsze możliwa

Przed rozpoczęciem inwestycji, należy zawsze zapoznać się z aktualnymi przepisami, gdyż może się okazać, że przepisy w danym okresie stanowią inaczej i wykopanie jakiejkolwiek studni będzie wymagało zgłoszenia takiego zamiaru wraz z planem, projektem prac geologicznych oraz dokumentacją hydrogeologiczną do odpowiedniego urzędu administracji państwowej. Warto też, nawet przy budowie studni innej niż głębinowa, zapoznać się z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, gdyż może okazać się, że w danym przypadku także dla studni o głębokości do 30 m, gminny prawodawca zawarł jakieś nakazy lub zakazy – wyjaśnia Bartosz Antos.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe