PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy na budowę studni przydomowej wymagane jest pozwolenie?

Bartosz Antos
3 listopada 2021
Budowa
Działki, studnia

c Jak wygląda budowa studni pod względem prawnym? Czy na budowę studni potrzebne jest zezwolenie? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czy budowa studni wymaga uzyskania pozwolenia?

Budowa studni nie wiąże się z potrzebą uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia wykonywania robót. Taki stan prawny ma miejsce od 28 czerwca 2015 r., gdyż wówczas dokonano zmian ustawy o prawie budowlanym. Budowa studni określana jest w ustawie jako budowa „opraw ujęć wód podziemnych”. Analiza orzecznictwa sądowego i organów administracji prowadzi do wniosku, że realizacja inwestycji tego typu nie wymaga pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Studnia nie jest bowiem budowlą – stwierdza Bartosz Antos.

Budowa studni na działce – wymagania prawne

Budowa studni – chociaż nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia – podlega przepisom działu II rozdziału VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla studni, głównie dotyczące odległości studni od konkretnych elementów architektury. Przykładowo w rozporządzeniu mowa jest o tym, że odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej: do granicy działki – 5 m, do osi rowu przydrożnego – 7,5 m, do budynków inwentarskich– 15 m, do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej– 30 m, do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych – 70 m. Warto wiedzieć, że w przypadku studni z wodą, która nie będzie wykorzystywana dla celów spożywczych (a np. do podlewania ogrodu, celów gospodarczych), nie trzeba stosować się do wytycznych dotyczących wskazanych wyżej odległości.

Studnia jako jedyne źródło wody

Każda działka budowlana, na której może powstać obiekt, w którym będą przebywać ludzie, musi mieć zapewniony dostęp do wody. Dostęp do wody trzeba wykazać m.in. przy ubieganiu się o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdarza się jednak, że takim źródłem jest własne ujęcie wody (jedyne ujęcie wody). Dzieje się tak, gdy nie ma możliwości doprowadzenia wody z zewnętrznej sieci wodociągowej, np. dlatego, że nieruchomość oddalona zbyt mocno od sieci. Rzecz jasna przy ujęciu wody z własnego źródła, używanej do celów spożywczych, trzeba pamiętać o potrzebie jej uzdatniania, które polega na usunięciu składników niepożądanych (w tym drobnoustrojów), ale również na dodaniu tych, które są konieczne. Nie bez znaczenia jest także regularna kontrola wody pod względem jej jakości.

Studnia – kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

W niektórych sytuacjach przy budowie studni konieczne będzie uzyskanie tzw. pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne reguluje ustawa – Prawo wodne. Wymóg ten pojawia się, gdy studnia ma mieć głębokość większą niż 30 metrów, a pobór wody ze studni większy niż 5 m3 na dobę. Warto dodać, że przy budowie studni głębinowej wymaga się też tego, aby został wykonany projekt robót geologicznych. Tego rodzaju dokument zatwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta i zachowuje on ważność przez okres 5 lat. Ponadto budowa ujęcia wód głębinowych, wymaga zachowania zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan ten może przewidywać zakazy lokalizacji ujęć wód głębinowych na danym terenie czy inne szczególne wymogi dotyczące realizacji tego rodzaju inwestycji – wskazuje Bartosz Antos.

Budowa studni nie zawsze możliwa

Przed rozpoczęciem inwestycji, należy zawsze zapoznać się z aktualnymi przepisami, gdyż może się okazać, że przepisy w danym okresie stanowią inaczej i wykopanie jakiejkolwiek studni będzie wymagało zgłoszenia takiego zamiaru wraz z planem, projektem prac geologicznych oraz dokumentacją hydrogeologiczną do odpowiedniego urzędu administracji państwowej. Warto też, nawet przy budowie studni innej niż głębinowa, zapoznać się z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, gdyż może okazać się, że w danym przypadku także dla studni o głębokości do 30 m, gminny prawodawca zawarł jakieś nakazy lub zakazy – wyjaśnia Bartosz Antos.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top