Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy pełnomocnik także powinien otrzymywać decyzje administracyjne?

Bartosz Antos
20 stycznia 2016
Budowa
Nieruchomości
Budowa domu

Czy w sytuacji, gdy ubiegamy się o uzyskanie pozwolenia na budowę i w tej sprawie ustanowiliśmy pełnomocnika, on także powinien otrzymywać decyzje administracyjne? W konsekwencji, czy bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się z dniem doręczenia decyzji stronie, czy może jej pełnomocnikowi?

Zgodnie z art. 32 kodeksu postepowania administracyjnego strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności z jakichś względów wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Z kolei art. 40 § 2 k.p.a. dodaje, że jeśli strona ustanowiła w danej sprawie pełnomocnika, to pismo należy dostarczyć również do niego. Przez pisma należy rozumieć także decyzje i postanowienia, czyli np. uzyskane w drodze decyzji administracyjnej pozwolenie na budowę. Co do zasady, jeśli ustanowiono kilku pełnomocników, pisma doręcza się tylko jednemu pełnomocnikowi. Sama strona natomiast ma prawo wskazać takiego pełnomocnika – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

W takich sytuacjach – gdy pismo doręczono stronie i jej pełnomocnikowi – za datę doręczenia pisma uznaje się datę doręczenia pisma pełnomocnikowi. Samo dostarczenie pisma stronie nie rzutuje na całą sytuacje. Zwłaszcza jeśli chodzi o zakres obliczania terminu do złożenia odwołania od otrzymanej decyzji. A więc 14-dniowy termin na wniesienie odwołania należy liczy od daty doręczenia decyzji pełnomocnikowi.

Orzecznictwo sądu

W swoim orzecznictwie z dnia 21 listopada 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, dlaczego obwiązek doręczania pism pełnomocnikom stron jest niezwykle istotny. Otóż, w optyce sądu, jest to jeden z aspektów, który stanowi gwarancję dla ochrony interesów strony. Mając ustanowionego pełnomocnika i dokonując przez niego pewnych czynności procesowych (tych, co już wspominano, których w świetle prawa nie musi wykonywać osobiście) nie może ponosić negatywnych konsekwencji z powodu braku doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie ustanowionemu przez nią pełnomocnikowi.

Co więcej, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2013 roku (sygnatura akt: II OSK 1844/11) organ nie może zostać zwolniony z obowiązku doręczenia decyzji do pełnomocnika strony nawet w sytuacji, gdy pełnomocnik ustanowiony przez stronę postępowania zgłasza swój udział dopiero po wydaniu decyzji, jednak jeszcze przed jej doręczeniem stronie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji doręczenie decyzji tylko stronie uzna się za bezskuteczne. A to dlatego, że nie doręczono jej do ustanowionego w danym postępowaniu pełnomocnika.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli decyzja organu administracyjnego zostanie doręczona z naruszeniem art. 40 § 2 k.p.a. – a wiec z pominięciem pełnomocnika – nie można zakładać, że takie pismo nie weszło do obrotu prawnego. Jak pokazuje przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 styczni 2013 r. (sygnatura: II OSK 1817/11) takie postanowienie zwyczajowo wchodzi do obrotu prawnego i może zatem (o ile w ogóle zaskarżeniu podlega) zostać zaskarżone.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe