PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy pełnomocnik także powinien otrzymywać decyzje administracyjne?

Bartosz Antos
20 stycznia 2016
Budowa
Nieruchomości
Budowa domu

Czy w sytuacji, gdy ubiegamy się o uzyskanie pozwolenia na budowę i w tej sprawie ustanowiliśmy pełnomocnika, on także powinien otrzymywać decyzje administracyjne? W konsekwencji, czy bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się z dniem doręczenia decyzji stronie, czy może jej pełnomocnikowi?

Zgodnie z art. 32 kodeksu postepowania administracyjnego strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności z jakichś względów wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Z kolei art. 40 § 2 k.p.a. dodaje, że jeśli strona ustanowiła w danej sprawie pełnomocnika, to pismo należy dostarczyć również do niego. Przez pisma należy rozumieć także decyzje i postanowienia, czyli np. uzyskane w drodze decyzji administracyjnej pozwolenie na budowę. Co do zasady, jeśli ustanowiono kilku pełnomocników, pisma doręcza się tylko jednemu pełnomocnikowi. Sama strona natomiast ma prawo wskazać takiego pełnomocnika – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

W takich sytuacjach – gdy pismo doręczono stronie i jej pełnomocnikowi – za datę doręczenia pisma uznaje się datę doręczenia pisma pełnomocnikowi. Samo dostarczenie pisma stronie nie rzutuje na całą sytuacje. Zwłaszcza jeśli chodzi o zakres obliczania terminu do złożenia odwołania od otrzymanej decyzji. A więc 14-dniowy termin na wniesienie odwołania należy liczy od daty doręczenia decyzji pełnomocnikowi.

Orzecznictwo sądu

W swoim orzecznictwie z dnia 21 listopada 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, dlaczego obwiązek doręczania pism pełnomocnikom stron jest niezwykle istotny. Otóż, w optyce sądu, jest to jeden z aspektów, który stanowi gwarancję dla ochrony interesów strony. Mając ustanowionego pełnomocnika i dokonując przez niego pewnych czynności procesowych (tych, co już wspominano, których w świetle prawa nie musi wykonywać osobiście) nie może ponosić negatywnych konsekwencji z powodu braku doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie ustanowionemu przez nią pełnomocnikowi.

Co więcej, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2013 roku (sygnatura akt: II OSK 1844/11) organ nie może zostać zwolniony z obowiązku doręczenia decyzji do pełnomocnika strony nawet w sytuacji, gdy pełnomocnik ustanowiony przez stronę postępowania zgłasza swój udział dopiero po wydaniu decyzji, jednak jeszcze przed jej doręczeniem stronie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji doręczenie decyzji tylko stronie uzna się za bezskuteczne. A to dlatego, że nie doręczono jej do ustanowionego w danym postępowaniu pełnomocnika.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli decyzja organu administracyjnego zostanie doręczona z naruszeniem art. 40 § 2 k.p.a. – a wiec z pominięciem pełnomocnika – nie można zakładać, że takie pismo nie weszło do obrotu prawnego. Jak pokazuje przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 styczni 2013 r. (sygnatura: II OSK 1817/11) takie postanowienie zwyczajowo wchodzi do obrotu prawnego i może zatem (o ile w ogóle zaskarżeniu podlega) zostać zaskarżone.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top