PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy podatek od nieruchomości firmowej obniży PIT?

Robert Tomaszewski
9 października 2016
Nieruchomości
Podatki
Nieruchomości

Czy uiszczony na rzecz gminy podatek od nieruchomości firmowej można uznać za koszt firmowy? Czy odsetki naliczone za nieuregulowanie daniny w terminie mogą wpłynąć na pomniejszenie wartości kosztów uzyskania przychodów?

Podatek od nieruchomości

Kwestię podatku od nieruchomości reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej treścią opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części. A także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do uiszczenia takiej formy podatku zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne. W tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości albo obiektów budowlanych oraz użytkownikami wieczystymi gruntów.

Opodatkowanie gruntów

Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia, dla budynków (lub ich części) ich powierzchnia użytkowa, a dla budowli wartość, która określona została w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Z zastrzeżeniem, że stawki te nie mogą rocznie przekroczyć wartości wymienionych w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przykładowo dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, maksymalna stawka wynosi 0,62 zł od 1 mkw ich powierzchni, a dla budynków lub ich części mieszkalnych – 0,51 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej.

Wymogi przewidziane w ustawie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów uważane są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów bądź też zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Oczywiście z wyjątkiem tych, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu kosztów, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodów. W myśl przywołanych powyżej przepisów opłacany na rzecz gminy podatek od nieruchomości firmowych (gruntów, budynków lub budowli) spełnia dyktowane ustawą wymogi, by można uznać za koszt podatkowy, czyli wydatek, który wpływa na obniżenie wartości podatku dochodowego – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

W związku z powyższym nasuwa się pytanie – czy odsetki, powstające na skutek problemów z płynnością finansową firmy, naliczane z tytułu nieuregulowania podatku od nieruchomości w terminie, można zaliczyć do kosztów firmowych? Zgodnie z prawem, warunkiem koniecznym, by mogło dojść do tzw. korekty kosztów, zgodnie z art. 24 d ustawy o PIT oraz art. 15b ust. o CIT, jest nieuregulowanie przez inwestora w określonym terminie faktury lub rachunków. A w przypadku ich braku nieuregulowanie kwoty wynikającej z zawartej umowy lub innego dokumentu.

Działki

A zatem czy nieopłacony w terminie podatek od nieruchomości rzeczywiście może spełnić takie kryteria? Przywołane wyżej artykuły prawne odwołują się do należności o charakterze cywilnoprawnym, ponieważ wynikają z faktury, rachunku umowy lub innego dokumentu. Takie stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków z dnia 6 maja 2013 r. A zatem w stosunku do nieuregulowanej przez inwestora w terminie raty podatku nie można zastosować przesłanki o korekcie kosztów.

Odsetki

Warto mieć także na uwadze, że dla odsetek naliczonych z tytułu powstania zaległości podatkowej z powodu nieuregulowania w terminie podatku od nieruchomości obowiązują przepisy art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT. Zgodnie z ich treścią takich odsetek nie można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów ani dla podatników PIT, ani dla podatników CIT. Czyli nie mogą one wpłynąć na pomniejszenie wartości kosztów uzyskania przychodów. W myśl wspomnianych tu przesłanek nie można bowiem uważać za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych oraz innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top