PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czym jest decyzja środowiskowa?

Bartłomiej Kuzniar
14 lipca 2020
Nieruchomości
Nieruchomości

Wielu inwestorów spotyka się z pojęciem decyzji środowiskowej. Niejednokrotnie konieczność jej uzyskania rodzi wiele problemów i blokuje na jakiś czas inwestycję. Co zatem warto o niej wiedzieć? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Decyzja środowiskowa – kiedy jest wydawana?

Decyzja środowiskowa a właściwie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest w oparciu o przepisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uzyskanie takiego dokumentu przez inwestora jest konieczne wtedy, gdy planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko. Przesłanka ta jest dość nieostra i budzi wiele wątpliwości. Właśnie dlatego uszczegółowiono ją w innym akcie – zaznacza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jakie przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko?

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wskazano zarówno katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak i katalog przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Jako przykład należałoby zatem wskazać chociażby budowę instalacji służących do produkcji środków chemicznych, nawozów, leków i wyrobów medycznych, a także niektóre elektrownie korzystające z nieodnawialnych źródeł energii oraz instalacje wiatrowe. Co przy tym istotne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi nastąpić przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę o zatwierdzeniu projektu budowlanego i innymi związanymi z realizacją określonej inwestycji.

Jak uzyskać decyzję środowiskową?

Podmiot planujący podjęcie realizacji określonego przedsięwzięcia powinien złożyć stosowny wniosek do właściwego organu. Jedynie dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. Do sformułowanego wniosku należy natomiast dołączyć ściśle określone dokumenty, w tym między innymi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Szczegółowy katalog dokumentów można znaleźć w ustawie. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej trwa najczęściej od 3 do 6 miesięcy.

Kto wydaje decyzję środowiskową?

To, który organ jest właściwy do wydania decyzji środowiskowej, uwarunkowane jest charakterem danego przedsięwzięcia. Przykładowo regionalny dyrektor ochrony środowiska wyda orzeczenie wtedy, gdy planowana jest budowa drogi, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji przesyłu ropy naftowej, sztucznych zbiorników wodnych, a także składowisk odpadów promieniotwórczych. Z kolei starosta zajmie się sprawą scalania, wymiany lub podziału gruntów. Najczęściej jednak sprawia trafia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ten organ zajmuje się bowiem wszystkimi sprawami nieprzypisanymi innym podmiotom wskazanym w ustawie – wymienia Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Decyzja środowiskowa – problemy inwestorów

Niestety na drodze do uzyskania decyzji środowiskowej, inwestorzy niejednokrotnie spotykają się z przeszkodami i utrudnieniami. Najczęściej problematyczny jest czas wydawania decyzji. Urzędnicy prowadzą postępowanie „na raty”. Na przykład wzywają inwestora do uzupełnienia określonych braków formalnych wniosku. Po ich uzupełnieniu natomiast ponawiają wezwanie o inne elementy. W konsekwencji sprawa znacząco się wydłuża. To z kolei przyczynia się do opóźnienia planowanej inwestycji i znaczących strat finansowych po stronie inwestora – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top