Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jak ją uzyskać?

Bartłomiej Kuzniar
17 listopada 2021
Nieruchomości
Działki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach konieczna jest przy inwestycjach, które najbardziej oddziałują na środowisko. Uzyskanie tego dokumentu to pierwszy krok w stronę realizacji określonej budowy. Jej zapisy będą brały pod uwagę organy, które w wydadzą decyzję administracyjną o warunkach zabudowy albo o pozwoleniu na budowę. Jak zatem uzyskać ten dokument? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Gdzie składa się wniosek o wydanie decyzji?

Stosowny wniosek o wydanie decyzji można złożyć w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu, regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo urzędu miasta lub gminy. To, który konkretnie urząd jest właściwy zależy oczywiście od rodzaju planowanej inwestycji. Na przykład regionalna dyrekcja ochrony środowiska wyda decyzję dla takich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak drogi, napowietrzne linie elektroenergetyczne, a także instalacje do przesyłu. Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych wyda takie orzeczenie w sytuacji zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa – na użytek rolny. Z kolei sprawą zajmie się Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jeżeli inwestycja dotyczy budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie specustawy. Jeżeli natomiast dana inwestycja nie ma „przypisanego” właściwego organu, wówczas decyzję wyda urząd miasta lub gminy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach krok po kroku

Aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy w pierwszej kolejności wypełnić wniosek. Stosowny formularz dostępny jest na stronie www.biznes.gov.pl. Zawiera on szczegółowe dane wnioskodawcy, wraz z adresem, numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej oraz ewentualnymi danymi pełnomocnika. Poza tym należy w nim wyszczególnić charakterystykę określonego przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do którego przypisana jest realizowana inwestycja. Kolejnymi elementami wniosku są natomiast: lokalizacja przedsięwzięcia, podstawa prawna, z której wynika wykaz załączników do wniosku, a także wymienienie załączników. Wśród nich może znaleźć się chociażby wniosek o ustalenie zakresu raportu, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mapa ewidencyjna, mapa sytuacyjno-wysokościowa, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analiza kosztów i korzyści, a także wypis z rejestru gruntów lub inny dokument.

Dodatkowe elementy i braki formalne

Dodatkowymi, koniecznymi elementami wniosku jest dowód zapłacenia opłaty skarbowej. Dzisiaj wynosi ona 205 złotych. Poza tym należy zadbać o stosowne pełnomocnictwo oraz uiszczenie opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa wynosi niezmiennie 17 złotych. Oczywiście nie należy się martwić o to, że niekompletny wniosek nie odniesie żadnego skutku prawnego. Urząd sprawdzi bowiem, czy podanie zawiera wszystkie niezbędne elementy. Jeżeli nie, wezwie stronę do ich usunięcia. Najczęściej na dokonanie tej czynności strona otrzymuje siedem dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie, organ pozostawi je bez rozpoznania. Zatem nie załatwi sprawy – wskazuje Bartłomiej Kuźniar.

Przebieg postępowania administracyjnego

Postępowanie zwieńczone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jest klasycznym postępowaniem administracyjnym. Organ ma zatem miesiąc na rozpatrzenie sprawy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej dwa miesiące. Do tych terminów nie wlicza się jednak terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W razie wydania niepomyślnej dla strony decyzji służy jej oczywiście odwołanie. Wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe