PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jak ją uzyskać?

Bartłomiej Kuzniar
17 listopada 2021
Nieruchomości
Działki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach konieczna jest przy inwestycjach, które najbardziej oddziałują na środowisko. Uzyskanie tego dokumentu to pierwszy krok w stronę realizacji określonej budowy. Jej zapisy będą brały pod uwagę organy, które w wydadzą decyzję administracyjną o warunkach zabudowy albo o pozwoleniu na budowę. Jak zatem uzyskać ten dokument? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Gdzie składa się wniosek o wydanie decyzji?

Stosowny wniosek o wydanie decyzji można złożyć w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu, regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo urzędu miasta lub gminy. To, który konkretnie urząd jest właściwy zależy oczywiście od rodzaju planowanej inwestycji. Na przykład regionalna dyrekcja ochrony środowiska wyda decyzję dla takich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak drogi, napowietrzne linie elektroenergetyczne, a także instalacje do przesyłu. Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych wyda takie orzeczenie w sytuacji zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa – na użytek rolny. Z kolei sprawą zajmie się Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jeżeli inwestycja dotyczy budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie specustawy. Jeżeli natomiast dana inwestycja nie ma „przypisanego” właściwego organu, wówczas decyzję wyda urząd miasta lub gminy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach krok po kroku

Aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy w pierwszej kolejności wypełnić wniosek. Stosowny formularz dostępny jest na stronie www.biznes.gov.pl. Zawiera on szczegółowe dane wnioskodawcy, wraz z adresem, numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej oraz ewentualnymi danymi pełnomocnika. Poza tym należy w nim wyszczególnić charakterystykę określonego przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do którego przypisana jest realizowana inwestycja. Kolejnymi elementami wniosku są natomiast: lokalizacja przedsięwzięcia, podstawa prawna, z której wynika wykaz załączników do wniosku, a także wymienienie załączników. Wśród nich może znaleźć się chociażby wniosek o ustalenie zakresu raportu, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mapa ewidencyjna, mapa sytuacyjno-wysokościowa, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analiza kosztów i korzyści, a także wypis z rejestru gruntów lub inny dokument.

Dodatkowe elementy i braki formalne

Dodatkowymi, koniecznymi elementami wniosku jest dowód zapłacenia opłaty skarbowej. Dzisiaj wynosi ona 205 złotych. Poza tym należy zadbać o stosowne pełnomocnictwo oraz uiszczenie opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa wynosi niezmiennie 17 złotych. Oczywiście nie należy się martwić o to, że niekompletny wniosek nie odniesie żadnego skutku prawnego. Urząd sprawdzi bowiem, czy podanie zawiera wszystkie niezbędne elementy. Jeżeli nie, wezwie stronę do ich usunięcia. Najczęściej na dokonanie tej czynności strona otrzymuje siedem dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie, organ pozostawi je bez rozpoznania. Zatem nie załatwi sprawy – wskazuje Bartłomiej Kuźniar.

Przebieg postępowania administracyjnego

Postępowanie zwieńczone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jest klasycznym postępowaniem administracyjnym. Organ ma zatem miesiąc na rozpatrzenie sprawy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej dwa miesiące. Do tych terminów nie wlicza się jednak terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W razie wydania niepomyślnej dla strony decyzji służy jej oczywiście odwołanie. Wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top