PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy możemy liczyć się z odmową jej wydania? Część druga

Robert Tomaszewski
2 czerwca 2015
Budowa
Warunki zabudowy
Działki

W poprzedniej części poradnika przedstawiliśmy decyzję ustalająca warunki zabudowy – kiedy możemy ją uzyskać oraz czym jest dla inwestora. W tej części przesłanki prawne, które mogą przesądzić o odmowie jej wydania. 

Zasada dobrego sąsiedztwa

Najczęstszym powodem dla odmowy wydania warunków zabudowy jest zasada dobrego sąsiedztwa, czyli innymi słowy kłopoty, jakie sprawia niejednolita definicja działki sąsiedniej, problem pojęcia całości urbanistycznej i kwestia zakłócania ładu przestrzennego.

Nowa budowla, co do zasady, nie może powodować dysonansu funkcjonalnego otoczenia, nie może zaburzyć harmonijnej całości, czy naruszyć wykształconych już relacji środowiskowych. Nie może ani swoją aparycją, ani przeznaczeniem naruszyć ładu przestrzennego. Dlatego przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy organy powołują się na pojęcie działki sąsiedniej oraz na sposób w jaki je zagospodarowano. Jeżeli co najmniej jedna działka sąsiednia, usytuowana po tej samej stronie drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, można uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy.

Budowa domu

Działka sąsiednia

Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl zwraca naszą uwagę na następujący fakt: pojęcie działki sąsiedniej nie odnosi się tylko i wyłącznie do działki graniczącej bezpośrednio z tą uwzględnioną we wniosku o wydanie warunków zabudowy. Pojęcie to odnieść należy do obszaru, który z jakiś względów można uznać za urbanistyczną całość. Według ustawy planistycznej można zwiększyć obszar objęty analizą, aby umożliwić inwestorowi zrealizowanie jego planów budowlanych. Muszą jednak zaistnieć ku temu uzasadnione przesłanki. Warto także pamiętać, że praktykowane przez organy samorządowe ograniczanie się w wyznaczaniu analizowanego obszaru tylko do zabudowy znajdującej się po tej samej stronie drogi jest nieobiektywne i krzywdzące dla inwestorów.

Do takiego dowodzenia bardzo często przychylają się sądy w swoich orzecznictwach (m.in. wyrok NSA sygnatura akt: II OSK 496/10). Jak wynika z treści większości z nich, burmistrz nie może przykładowo przyjąć prymatu ładu przestrzennego nad prawem własności. Zasada jednorodnego zagospodarowania terenu kłóci się bowiem z prawem do swobodnego zagospodarowania terenu (które ma źródła w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  Warto pamiętać o tych wyrokach i powołać się na podobną linię argumentacji, jeśli dojdzie do sporu na drodze sądowej.

Wystarczające uzbrojenie działki

Warto pamiętać, że organy samorządowe przy wydawaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy zwracają uwagę także na fakt, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu wystarcza dla zamierzenia budowlanego inwestora. Zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym warunek ten można uznać za spełniony tylko w sytuacji, gdy wykonanie uzbrojenia terenu zagwarantuje się w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a samym inwestorem. Informacji, czy istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla podjęcia konkretnych działań budowlanych nie mogą udzielać gestorzy sieci.

Podsumowując, decyzja ustalająca warunki zabudowy określa jaki rodzaj inwestycji można przeprowadzić w obrębie danej działki, z uwzględnieniem ochrony interesów osób trzecich. Zawiera również warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, które wynikają bezpośrednio z przepisów szczególnych oraz wyznacza na mapie całkowity obszar planowanej inwestycji z jej pełna infrastrukturą. Podejmuje także kwestię infrastruktury technicznej i komunikacji, czyli określa jakie sieci należy podciągnąć do danego obiektu budowlanego.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top