Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Decyzja z błędnym pouczeniem

Robert Tomaszewski
11 marca 2016
Nieruchomości
Prawo

Jakie skutki dla strony niesie zawarcie w decyzji błędnego pouczenia? Co robić jeśli otrzymana przez nas decyzja w ogóle nie zawiera pouczenia o terminie odwołania?

Zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja powinna zawierać także pouczenie – czyli czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Co więcej decyzja administracyjna, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Odwołanie od otrzymanej decyzji wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzję ogłoszono ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Co w sytuacji, gdy w otrzymanej decyzji nie zamieszczono pouczenia o prawie przysługującym stronie do wniesienia odwołania? Czy w związku z powyższym, nawet pomimo upływu przewidzianych przez ustawodawcę dwóch tygodni, strona może nadal wnieść odwołanie bez konieczności ubiegania się o przywrócenie terminu?

Wniesienie prośby

Zgodnie z przywoływanym już wcześniej kodeksem postepowania administracyjnego w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę taką należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Warto jednak pamiętać, że przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portal www.saveinvest.pl. Pozostaje zatem pytanie, czy błędna informacja co do prawa, trybu i terminu złożenia przysługujących środków prawnych, w tym przypadku wniesienia odwołania, można uznać za „uchybienie, które nie nastąpiło z winy strony”? W tej kwestii niestety orzecznictwa sądowe nie są jednomyślne, dlatego każdą sprawę dotyczącą błędów w decyzjach administracyjnych należy rozpatrywać indywidualnie.

Konsekwencje

W myśl art. 112 kodeksu postępowania administracyjnego błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może zaszkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. Jednak bardzo często w orzecznictwach sądowych można spotkać się z tezą, że brak pouczenia o prawie do wniesienia odwołania wcale nie powoduje, że strony nie wiąże termin do skorzystania z tego środka przewidzianym przez kodeks postepowania administracyjnego. A zatem mylne informacje organu dotyczące praw przysługujących stronie, w tym także po prostu brak informacji o możliwości odwołania, w żaden sposób nie wpływa na bieg terminu przewidzianego przez ustawodawcę do wniesienia odwołania.

W konsekwencji termin przewidziany na zgłoszenie odwołania rozpoczyna swój bieg, nawet jeśli w decyzji znajduje się błędne pouczenie – dla przykładu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2013 roku (sygnatura akt: IOSK 13/04/12). W opozycji pozostaje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2008 roku (sygnatura akt: II GSK 169/08). Zgodnie z nim organ, który wyda decyzję z brakiem pouczenia, czekają konsekwencje. W myśl tego orzecznictwa sytuacja ta jest jednoznaczna z naruszeniem przywołanego powyżej art. 112 k.p.a. – a wiec jeśli strona wniesie odwołanie, które warunkowane będzie brakiem pouczenia, organ musi je rozpatrzeć. Strona nie będzie musiała w tym celu składać kolejnego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W konsekwencji decyzja z błędnym pouczeniem (lub z jego brakiem) może stanowić uzasadnienie dla przywrócenia terminu do wniesienia odwołania – bez konieczności składania przez stronę odpowiedniego wniosku.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera








  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top