Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Decyzję organu administracji publicznej można zaskarżyć również w części

Bartosz Antos
13 grudnia 2018
Nieruchomości
Prawo

Przez długie lata trwały spory w doktrynie prawa na temat możliwości wniesienia odwołania jedynie od części decyzji oraz tego, czy organ administracji mimo wszystko powinien rozpatrywać sprawę całościowo, czy też nie. W końcu, po wielu dyskusjach, problemowi przyjrzał się Naczelny Sąd Administracyjny – 6 lipca 2018 r. wydał rewolucyjny wyrok. Co to oznacza dla stron postępowania?

Wszystko za sprawą wierzby białej

Strona nie może tracić, wnosząc odwołanie. To oczywistość, a jednak sądy potrzebowały wiele czasu, aby odnieść tę zasadę do kwestii częściowego odwołania od decyzji organu administracji. – stwierdza Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Sprawa, rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła usunięcia, na wniosek strony, drzew, znajdujących się na nieruchomości, należącej do pewnej spółdzielni mieszkaniowej. Organ I instancji zezwolił na usunięcie drzew, poza jednym – wierzbą białą (odstępując jednocześnie od naliczenia opłaty z tego tytułu), a nadto zobowiązał spółdzielnię do posadzenia 4 nowych drzew w określonym terminie. Strona nie zgodziła się z wydanym rozstrzygnięciem i wniosła odwołanie, ale jedynie w zakresie punktu, dotyczącego odmowy wycięcia wierzby białej. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stwierdziło, że organ I instancji nie rozpatrzył sprawy wystarczająco wnikliwie, nie ocenił pewnych, istotnych w sprawie faktów, a zatem zasadne jest ponowne rozpatrzenie sprawy. Organ odwoławczy uchylił zatem decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Droga sądowa

Spółdzielnia uznała, że uchylenie całej decyzji, mimo że zaskarżono tylko jej część, jest nieprawidłowe, dlatego zwróciła się ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ocenie strony organ II instancji naruszył art. 139 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) i zawarty w nim zakaz orzekania na niekorzyść strony. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem spółdzielni mieszkaniowej i stwierdził, że odwołanie inicjuje postępowanie odwoławcze, w którym organ II instancji jest zobowiązany do całościowej oceny wydanego rozstrzygnięcia, a zatem kompleksowo ocenia zarówno legalność wydanej decyzji, jak i stan prawny. Nie jest przy tym związany zarzutami odwołania. Finalnie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ocenie NSA całościowe rozpatrzenie sprawy byłoby niekorzystne dla strony, co, mając na uwadze treść art. 139 k.p.a. jest niedopuszczalne. Organ II instancji, rozpatrując sprawę winien ocenić zaskarżone orzeczenie wyłącznie w kontekście punktu, odmawiającego wycinki wierzby białej. W pozostałej części decyzja winna stać się natomiast ostateczna i prawomocna.

Komu wyrok NSA ułatwi życie?

Wspominany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ma ogromne znaczenie dla wszystkich osób, będących stronami postępowań administracyjnych. Teraz jasne stało się bowiem, że wniesienie częściowego odwołania jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów. – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. To rewolucyjne orzeczenie, ponieważ otwiera drogę do szybszego zakończenia spraw i nie utrudnia zaplanowanych procesów inwestycyjnych. Jako specjaliści, działający w branży nieruchomości, możemy stwierdzić, że nowe orzeczenie ułatwi życie wszystkim, inwestującym w nieruchomości – dodaje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe