PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Dostawa wydzielonej działki a podatek VAT

Bartłomiej Kuzniar
15 października 2018
Podatki
Działki

Czy dostawa działek nieprzeznaczonych pod zabudowę, ale wydzielonych z nieruchomości dla której wydane zostały warunki zabudowy, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?

Warunki zabudowy

W myśl art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa gruntów podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT, jeśli przedmiot tej transakcji stanowią tereny niezabudowane inne niż treny budowlane. Pojęcie terenu budowlanego zostało doprecyzowane w art. 2 pkt 33 tej samej ustawy. W myśl tej przesłanki za taki uznać należy grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego aktu planistycznego, zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. W praktyce oznacza to, że opodatkowaniu podlegają jedynie te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane – w przypadku zaś terenów niezabudowanych tylko te, które mają status nieruchomości budowlanych.

Czy w świetle przywołanego powyżej przepisu dostawa działek nieprzeznaczonych pod zabudowę, ale wydzielonych z nieruchomości dla której wydane zostały warunki zabudowy, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?

Kluczowy dla omawianej tu sprawy jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2018 roku (sygnatura akt I FSK 1904/16). Zgodnie z przywołanym orzecznictwem dostawa działek, które nie są przeznaczone pod zabudowę, jest zwolniona z VAT nawet jeśli zostały one wydzielone z większej nieruchomości, dla której została uzyskana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl.

Podział nieruchomości

Warto poznać argumentację, jaką w tej sprawie wystosował NSA. Każdy podział nieruchomości sprawia, że w dochodzi do pojawienia się nowego przedmiotu w obrocie cywilnoprawnym, czyli nowej nieruchomości gruntowej. Podział doprowadza do istotnych zmian w granicach administracyjnych danych działek – do tego stopnia, że w praktyce przedmiot, dla którego wydana została decyzja o warunkach zabudowy przestaje po prostu istnieć. Dla przykładu – jeśli w wyniku podziału jedna z działek straci możliwość dostępu do drogi publicznej nie zostaną spełnione przesłanki uprawniające do uzyskania warunków zabudowy. W świetle tego decyzja obejmująca poprzednią całość administracyjną nie będzie mieć zastosowania do nowo wyodrębnionych mniejszych parceli. A to oznacza, że jeśli nowy właściciel będzie chciał na danej mniejszej działce przeprowadzić określone zamierzenie budowalne będzie musiał na nowo uzyskiwać warunki zabudowy, a nie korzystać z tych wydanych dla większej nieruchomości.

Działki

W świetle przepisów o zwolnieniu z dostawy nieruchomości VAT, wydana decyzja o warunkach zabudowy obejmująca grunty, które po podziale geodezyjnym zostały przez właściciela zbyte, nie przesądza o automatycznym zakwalifikowaniu ich jako treny budowlane. A to oznacza, że może zostać zastosowana ulga o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa, ponieważ mamy do czynienia z terenami niezabudowanymi lub terenami innymi niż budowlane, gdyż nie są one objęte decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przywołanej tu sprawie podniesiony został jeszcze jeden argument, który miałby decydować o braku możliwości zastosowania wspomnianego powyżej zwolnienia. Chodzi o treść uchwalonego dla danego obszaru studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dla spornego obszaru przewidywał on możliwość zabudowy mieszkaniowej lub pod usługi turystyki. Taka linia argumentacji, w której o przeznaczeniu danego terenu w świetle przepisów VAT miałoby decydować studium również została odrzucona. Jak argumentuje NSA, charakter prawny studium, czyli fakt, że nie posiada on charakteru aktu prawa miejscowego, nie determinuje jednoznacznie przeznaczenia danych terenów i nie daje ostatecznych przesłanek, by można było uznać dany teren za budowlany w rozumieniu przepisów podatkowych – podkreśla Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Co więcej, doprecyzowując pojęcie terenu budowlanego ustawodawca posiłkuje się przywołaną już wcześniej definicją terenu budowlanego, która uzależnia jego charakter bezpośrednio od zapisów planu miejscowego lub uzyskanych warunków zabudowy, a nie studium.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top