Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak odstąpić od umowy deweloperskiej?

Robert Tomaszewski
30 września 2020
Umowy
Nieruchomości

Zdarza się, że planowane inwestycje nie mogą się powieść ze względu na różne sytuacje lub ograniczenia. Wtedy konieczne staje się odstąpienie od umowy deweloperskiej. Jak zrobić to skutecznie? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl

Po pierwsze umowa

Nie ma uniwersalnych reguł decydujących o tym czy od danej umowy można odstąpić, czy też nie. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Wynika to przede wszystkim z tego, iż umowa umowie nierówna. Każdy deweloper „wrzuca” do niej zupełnie inne zapisy. Niewątpliwie jednak, chcąc odstąpić od umowy deweloperskiej należy zacząć właśnie od zawartej umowy. Ona może bowiem zawierać zapisy, które umożliwiają swobodne odstąpienie od umowy, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla obu stron. Oczywiście dla laików treść takiego kontraktu może okazać się zbyt skomplikowana. Wówczas warto sięgnąć po pomoc profesjonalisty – specjalisty w dziedzinie nieruchomości, prawnika, radcy prawnego, adwokata albo innego doradcy, biegłego w tym temacie – podpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Po drugie ustawa

Kolejnym aktem, który może podsunąć nam dobre rozwiązanie naszego problemu jest ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Tam określono szczegółowe warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej. Nie ma przy tym znaczenia, co wskazano w samej umowie. Ten kontrakt nie może bowiem w żaden sposób wyłączać działania ustawy. Z kolei wszystkie zapisy sprzeczne w jakimkolwiek zakresie z ustawą są po prostu nieważne. Zgodnie z tą regulacją nabywca ma zatem prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w sześciu przypadkach. Po pierwsze, gdy umowa deweloperska nie zawiera podstawowych elementów, takich jak określenie stron, miejsca i daty podpisania, ceny nabycia, informacji o nieruchomości, na której ma być przeprowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, określenia położenia nieruchomości i jej istotnych cech, określenia usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jego powierzchni, układu pomieszczeń, terminu przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości i tak dalej. Tych elementów jest bardzo dużo, więc warto starannie przeanalizować umowę deweloperską pod tym kątem.

Pozostałe przesłanki

Drugą możliwością odstąpienia od umowy deweloperskiej jest sytuacja, w której informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w jego załącznikach. Trzecią opcją jest niedoręczenie przez dewelopera prospektu informacyjnego wraz z załącznikami stronie. Po czwarte można odstąpić od umowy, jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej. Kolejna kwestia – jeżeli prospekt informacyjny na podstawie którego zawarto umowę deweloperską nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy. Po szóste natomiast w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

Terminy

Warto jednak podkreślić, że na odstąpienie od umowy kupujący ma ściśle określony termin. W odniesieniu do większości wskazanych wyżej sytuacji jest to termin 30 dni od zawarcia umowy deweloperskiej. Z kolei w przypadku niezawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości w wyznaczonym terminie przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca powinien wyznaczyć deweloperowi 120-dniowy termin na zawarcie ostatecznej umowy. Dopiero po upływie tych 120 dni kupujący może odstąpić od umowy. Warto też podkreślić, że w przypadku zmiany sytuacji życiowej wciąż możemy znaleźć „zastępcę” na nasze miejsce, czyli osobę, która kupi nieruchomość zamiast nas. Wówczas konieczne jest jednak sporządzenie umowy cesji – radzi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe