Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak odzyskać wywłaszczoną nieruchomość?

Bartosz Antos
9 października 2019
Nieruchomości
Nieruchomości

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiele osób utraciło prawo do swojej nieruchomości. W taki sposób realizowano bowiem większość ówczesnych, dużych inwestycji. Polski system prawny przewiduje jednak dla nich furtkę, dzięki której dzisiaj mogliby odzyskać wywłaszczoną nieruchomość – mówi Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest wywłaszczenie nieruchomości?

Prawo własności cieszy się w Polsce szczególną ochroną. Poszczególne regulacje dają właścicielom wiele uprawnień, dzięki czemu mogą oni w pełni decydować o losie swoich nieruchomości. Ta ochrona posiada jednak drobną lukę. Możliwe jest bowiem pozbawienie właściciela prawa do jego nieruchomości w drodze wywłaszczenia. Wywłaszczenie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Może ono zostać dokonane, jeżeli dana nieruchomość znajduje się na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo w odniesieniu do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oczywiście takiego wywłaszczenia można dokonać tylko wtedy, gdy celu publicznego nie da się zrealizować w inny sposób.

Kiedyś prywatne ziemie, dzisiaj publiczne blokowiska

Mniej lub bardziej restrykcyjne przepisy, w zakresie wywłaszczania nieruchomości, istnieją w polskim systemie prawnym już od wielu lat. Obecnie wykorzystywane są przede wszystkim do realizacji różnego rodzaju inwestycji drogowych. Kiedyś jednak w ten sposób budowano szkoły, szpitale, a nawet całe osiedla. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w dużych miastach znaczna część blokowisk powstała właśnie w wyniku wywłaszczenia ówczesnych właścicieli tych terenów. Na większości takich nieruchomości cele rzeczywiście zostały zrealizowane. Zdarzały się jednak przypadki, w których nieruchomość wywłaszczono, a mimo to inwestycje nie powstały. Właśnie w tym drugim przypadku możliwe jest odzyskanie nieruchomości przez byłego właściciela lub jego spadkobiercę.

Kiedy możliwy jest zwrot nieruchomości?

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona w całości lub w części zbędna na cel, określony w decyzji o wywłaszczeniu – przypomina Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. W takiej sytuacji były właściciel lub jego spadkobierca muszą wystąpić do właściwego starosty z wnioskiem o zwrot nieruchomości wywłaszczonej. Organ administracji publicznej przeprowadzi postępowanie, w którym przeanalizuje stan faktyczny i zweryfikuje czy zostały spełnione przesłanki zwrotu nieruchomości.

Jak przebiega postępowanie o zwrot nieruchomości?

W pierwszej kolejności starosta musi ustalić, czy rzeczywiście doszło do wywłaszczenia nieruchomości, stanowiącej przedmiot sprawy. Jednocześnie organ musi zweryfikować, czy wnioskodawca miał prawo żądania zwrotu, a zatem czy jest osobą wywłaszczoną lub jej następcą prawnym (spadkobiercą). Dodatkowo powinien wyeliminować negatywne przesłanki zwrotu, określone w art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomości. Zwrot nie będzie bowiem przysługiwał między innymi wtedy nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej albo wtedy, gdy na jej obszarze powstała droga publiczna. Zasadniczym elementem postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonej jest jednak ustalenie celu wywłaszczenia oraz ewentualnej zbędności nieruchomości na ten cel. Organ weryfikuje zatem, czy planowana inwestycja została kiedykolwiek zrealizowana.

Co jeszcze należy wiedzieć o zwrocie nieruchomości?

Oczywiście jeżeli osoba wywłaszczona otrzymała uprzednio odszkodowanie za odebraną jej nieruchomość, w przypadku zwrotu będzie musiała oddać tę kwotę. Z kolei nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w takim stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu. Korzyścią dla byłego właściciela jest zatem sytuacja, w której na nieruchomości powstało coś zupełnie innego, niż pierwotnie zakładano. – komentuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe