Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak opodatkowana będzie sprzedaż prywatnych działek przez przedsiębiorcę?

Bartosz Antos
30 grudnia 2016
Nieruchomości
Podatki
Działki

Przedsiębiorca, jako osoba fizyczna, może być posiadaczem zarówno działek prywatnych, jak i firmowych. W jakich okolicznościach sprzedaż nieruchomości tego pierwszego typu nie zostanie uznana za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT i dyrektywą unijną, opodatkowaniu taką formą daniny podlega działanie, któremu można przypisać znamiona działalności gospodarczej. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013r. poz. 1027) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy (uwzględniając zapisy dyrektywy 2006/112/WE) informuje, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów, lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak w świetle przepisów należy interpretować sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku prywatnego przedsiębiorcy?

Nie każde działanie polegające na sprzedaży gruntów jest uznawane za działalność gospodarczą. O tym, czy w myśl organu podatkowego, powstanie zobowiązanie podatkowe VAT decydować będzie kilka czynników, które powinny być analizowane indywidualnie i rozpatrywany odrębnie dla każdej dokonanej transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem czynności podejmowanych przez przedsiębiorcę sprzedającego nieruchomość wchodzącą w skład jego majątku prywatnego.

Fiskus zwróci zatem uwagę na fakt, czy są podejmowane aktywne działania w zakresie handlu nieruchomościami oraz czy przeprowadzone są one w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie zatem rozpatrywana zarówno częstotliwość i ilość zbywanych nieruchomości, jak i zaangażowanie przez niego środków wykraczających poza gospodarowanie majątkiem prywatnym, czyli takich, które właściwe są dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Kluczowy zatem może okazać się brak zaangażowania przez osobę zbywającą nieruchomość środków, które przekroczyłyby zakres administrowania majątkiem osoby fizycznej. Co więcej o uznaniu sprzedającego za podatnika VAT mogą zadecydować także prowadzone przez niego działania marketingowe. Jeśli organ podatkowy uzna, że są one bezpośrednio związane z majątkiem przedsiębiorstwa, czyli swoim zasięgiem wykraczają poza majątek prywatny z racji podejmowania aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, naliczony zostanie VAT.

Przykład z życia

Problem z opodatkowaniem sprzedaży działek znajdujących się w majątku prywatnym nie dotyczy tylko polskich przedsiębiorców. Warto w tym miejscu przywołać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygnatura akt: C-331/14). Sprawa dotyczyła osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nabyła, ale jako osoba prywatna, siedem nieruchomości gruntowych, z których pięć zostało przeznaczone na użytek prowadzonego przedsiębiorstwa, a pozostałe dwa włączone do majątku prywatnego. Wszystkie nieruchomości zostały sprzedane, ale VAT odprowadzony został od dostawy tych, które wchodziły w skład majątku przedsiębiorstwa. Powołując się na przepisy prawa UE, a dokładniej na art. 2 ust. 1 i 4 szóstej dyrektywy Rady 77/288/ EWG z 17 maja 1977 r., Trybunał uznał, że ta sama osoba może zostać uznana za podatnika VAT, czyli za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, jak i za osobę prywatną, rozporządzającą swoim majątkiem. Kluczowe w tym wyroku jest stanowisko, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe podatkiem od towarów i usług nie zostanie wygenerowane, jeśli sprzedaż nieruchomości prywatnej uznana zostanie za czynność dokonaną okazjonalnie, w ramach zarządzania i administrowania mieniem osobistym.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe