PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jak poprawnie rozliczyć podatek od nieruchomości? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
3 października 2015
Podatki
Nieruchomości

Na co zwracać uwagę, by uniknąć błędów przy wypełnianiu deklaracji na podatek od nieruchomości?

Istotne uchwały

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych dyktuje maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Natomiast sama konkretyzację ich wysokości ustala rada gminy w formie uchwały. Zazwyczaj uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ogłasza się co roku. Inwestorzy często jednak nie są na bieżąco z obwieszczeniami gminnymi, dlatego przy wypełnianiu deklaracji przepisują stawki jakie obowiązywały na terenie gminy w latach poprzednich. Ze względu na możliwą do zaobserwowania tendencję wzrostową przy stawkach podatkowych brak rozeznania w zarządzeniach gminy może skutkować powstaniem zaległości podatkowych, z których właściciel nieruchomości może nie zdawać sobie w ogóle sprawy – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Wysokość stawki podatkowej

Warto nadmienić, że przy określaniu wysokości stawek rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania w oparciu o różne kryteria. O wysokości stawki może zatem zadecydować zarówno lokalizacja, jak i rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, sposób wykorzystywania gruntu, przeznaczenie gruntu, jak również stan techniczny czy nawet sam wiek budynków.

Nieruchomości

Brak znajomości uchwał ogłaszanych przez radę gminy może mieć także inne negatywne skutki – inwestor, który nie zapozna się ze stosownymi uchwałami gminy nie będzie świadomy przysługujących mu zwolnień. To uchwały właśnie zawierają szczególnie cenne informacje o zwolnieniach podatkowych – mogą zostać ujęte albo w odrębnych uchwałach poświęconych zwolnieniom, albo w uchwale dotyczącej stawek podatku od nieruchomości. Możliwość wprowadzania zwolnień podatkowych to uprawnienia, które przysługują gminie na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jednak obejmują tylko zwolnienia o charakterze przedmiotowym. Warto jednak uważać przy interpretacji uchwał o zwolnieniach – zazwyczaj gminy posługują się w nich pojęciami na tyle szerokimi, że przy braku ich odpowiedniego doprecyzowania, najczęstszym rezultatem są nadużyciami ze strony podatników. Dlatego warto, cały czas na bieżąco, szczególnie w okresie od listopada do grudnia, sprawdzać obwieszczenia i uchwały, najlepiej za pomocą stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej lub poszczególnych gmin.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów oraz, w ściśle określonych przez ustawodawcę przypadkach, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tegoż obowiązku, wygasa natomiast z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności, które uzasadniały zaistnienie tego zobowiązania. Jeśli natomiast za okoliczność, od której uzależniono obowiązek podatkowy, uzna się istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę, albo też w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Ważne terminy

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiowani przez ustawę podatnicy podatku od nieruchomości zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu (właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania) deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, który, co do zasady, sporządzony zostać musi na formularzu według określonego wzoru. Jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstał po wspominanym dniu, mamy 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego zobowiązania podatkowego. Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, do 15. dnia każdego miesiąca (w styczniu do 31.).

W kolejnej części poradnika – najczęstsze błędy w deklaracjach, czyli jaka jest różnica między budynkami a budowlami oraz jak poprawnie obliczyć powierzchnię użytkową?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top