PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jak przyspieszyć wydanie decyzji administracyjnej?

Robert Tomaszewski
26 maja 2020
Nieruchomości
Prawo

Wielu osobom wydaje się, że postępowanie administracyjne trwa i musi trwać bardzo długo. To mit. Stronom postępowania przysługują bowiem narzędzia, które mogą usprawnić cały proces. Jak skutecznie przyspieszyć wydanie decyzji administracyjnej? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Długie i żmudne postępowania administracyjne

Wszyscy wiemy jak długo potrafią toczyć się sprawy administracyjne. Na załatwienie nawet najprostszych kwestii trzeba czekać przynajmniej miesiąc. Z kolei w tych bardziej skomplikowanych sprawach rozstrzygnięcie pojawia się po pół roku, a rekordowo nawet po kilku latach. Wiele osób zapomina jednak, że polskie prawo posiada pewne mechanizmy mogące usprawnić cały proces. Wymagają one jednak pewnej inicjatywy ze strony wnioskodawcy lub innych stron postępowania administracyjnego. Jak zaradzić opóźnieniom? Jak przeciwdziałać urzędniczej opieszałości? Odpowiedzią może być instytucja ponaglenia – podpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak organy rozpatrują sprawy?

Co do zasady organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Określenie „bez zbędnej zwłoki” jest jednak bardzo nieostre i daje duże „pole do manewru”. Teoretycznie kolejne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dodają, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Jak wiadomo jednak w praktyce wygląda to nieco inaczej. Organy dowolnie przedłużają postępowanie, argumentując to wysokim stopniem skomplikowania sprawy. Jednocześnie powołują się na przepis, który mówi, iż w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Jak wnieść ponaglenie?

Z opieszałością urzędników można jednak walczyć. Służy temu instytucja ponaglenia. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy nie załatwiono sprawy w terminie. Wówczas mówimy o bezczynności organu. Po drugie natomiast wtedy, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Wówczas mówimy o przewlekłości postępowania. W ponagleniu nie wystarczy powołać się na przepisy dotyczące tej instytucji. Pismo do właściwego organu powinno też zawierać szczegółowe uzasadnienie, czyli informację o tym w jaki sposób doszło do bezczynności organu albo przewlekłości postępowania. Ponaglenie wnosi się natomiast do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie, jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Co istotne organ, który finalnie będzie rozpatrywał ponaglenie powinien to zrobić w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.

Jak przyspieszyć postępowanie?

Stwierdzając czy w sprawie doszło do bezczynności organu albo przewlekłości postępowania organ rozpatrujący ponaglenie powinien wydać stosowne postanowienie. W tym orzeczeniu musi natomiast wskazać czy i w jakim zakresie organ dopuścił się naruszenia, a także czy to naruszenie miało charakter rażący. Dodatkowo, stwierdzając bezczynność lub przewlekłość musi zobowiązać organ rozpatrujący sprawę do załatwienia jej w ściśle określonym wyznaczonym terminie. Organ zarządza też wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Czy to coś zmieni?

Uznanie ponaglenia za zasadne może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Nie chodzi bowiem wyłącznie o to, że organ zostanie zobowiązany do rozpatrzenia sprawy w ściśle określonym, wyznaczonym terminie. Dodatkowo konkretny pracownik – urzędnik podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do jej załatwienia – podsumowuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top