Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania?

Bartosz Antos
19 stycznia 2021
Nieruchomości
Prawo

W dobie pandemii koronawirusa wiele osób spotkało się z problemem spóźnionego odwołania od decyzji administracyjnej. Czy to oznacza, że sprawa jest już przegrana? Niekoniecznie. Istnieje bowiem możliwość przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Jak zrobić to skutecznie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Przywrócenie terminu krok po kroku

Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego. Musi on jednak uprawdopodobnić, że chybienie nastąpiło bez jego winy. Chcąc przywrócić termin do dokonania określonej czynności należy zatem zwrócić się do organu ze stosownym pismem. Taką prośbę o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był dany termin. Co przy tym istotne, niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia samej prośby o przywrócenie terminu. Jeżeli w wyniku siły wyższej nie udało nam się wnieść odwołania w przewidzianym przepisami terminie, wciąż możemy skutecznie je złożyć.

Należy jednak po pierwsze napisać pismo z prośbą o przywrócenie terminu i szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Po drugie natomiast z tym pismem wysłać odwołanie, które zamierzaliśmy wnieść na daną decyzję administracyjną.

Kto decyduje o przywróceniu terminu?

O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Jeżeli zatem odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy Mosina miałoby rozpatrywać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, to właśnie SKO jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu. A jakich argumentów można użyć, aby przekonać organ, iż odwołanie nie zostało złożone w terminie bez naszej winy? Na pewno choroba jest dostatecznym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji. Oczywiście nie wystarczy oświadczenie o tym, że byliśmy przeziębieni albo nie mieliśmy nastroju na to, by wyjść z domu. Konieczne jest zaświadczenie od lekarza albo wypis ze szpitala. Rzecz jasna musi też chodzić o chorobę, która rzeczywiście uniemożliwiłaby wyjście z domu i wysłanie odwołania lub złożenie go bezpośrednio w organie. Zachorowanie na COVID-19 na pewno stanowi wystarczającą podstawę do przywrócenia terminu. Do wniosku należy jednak dołączyć decyzję o obowiązku odbycia izolacji lub kwarantanny – dodaje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Możliwe wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej

Warto też zaznaczyć, że przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji może wstrzymać wykonanie decyzji. Zrobi to jednak tylko i wyłącznie na wniosek strony. Nie może o tym postanowić sam z siebie, czyli z urzędu. Strony nie muszą zatem martwić się o to, że wydana decyzja lub postanowienie wywoła jakieś, negatywne dla nich konsekwencje. Na pewno nie zapłacą kilkunastu tysięcy złotych odszkodowania oraz nie zostaną zmuszeni do podjęcia określonych działań. Wystarczy tylko złożyć stosowne podanie. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy natomiast zażalenie. Nawet jeżeli organ nie przyzna zatem racji stronie i nie przywróci terminu, droga do dochodzenia swoich praw wciąż nie jest zamknięta. Ostatecznie kwestia przywrócenia terminu może skończyć się nawet przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Warto pamiętać o drodze elektronicznej

Odbywając przymusową izolację lub kwarantannę warto pamiętać o tym, że kontakt z organami administracji możliwy jest nie tylko w tradycyjnej formie papierowej. Odwołanie oraz inne pisma do organu można kierować również drogą elektroniczną. Należy jednak posiadać podpis zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeżeli do tej pory ich nie uzyskaliśmy, możemy to zrobić zdalnie. Wiele banków pozwala na zautoryzowanie profilu zaufanego i uzyskanie podpisu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej – podpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe