PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jak skutecznie i zgodnie z prawem promować gminę? Część pierwsza

Bartosz Antos
29 sierpnia 2017
Nieruchomości
Gminy

Kto w świetle prawa odpowiada za sprawy związane z promocją gminy? Jak wygląda kwestia promocji gminy poprzez wydawanie prasy lokalnej?

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy związane z jej promocją – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Powszechnie uznaje się, że pod pojęciem działań promocyjnych rozumieć należy rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy. Jak rozumieć tę przesłankę prawną w praktyce? Tu warto przywołać kilka kluczowych dla omawianej sprawy wyroków sądowych. Pierwszym z wartych naszej uwagi orzecznictw jest to z ramienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 10 września 2013 roku (sygnatura akt: I SA/Gd 620/13).

W myśl powziętych tam postanowień w ramach władztwa planistycznego gminy wykonywane są także zadania, które odpowiadają przede wszystkim zbiorowym interesom oraz potrzebom wspólnoty samorządowej. A to oznacza, że sprawy promocji miasta, dbanie o jej wizerunek, zachęcanie turystów do odwiedzenia gminy, m.in. poprzez dokładanie starań, by rozwinąć infrastrukturę turystyczną, można zaliczyć w poczet posiadanych przez gminę uprawnień planistycznych – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Wyrok sądu

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 6 grudnia 2000 r. (sygn. I SA/Gd 2038/99) wyraźnie podkreślił, że za działania, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym można uznać promocję miasta, w rozumieniu centrum turystycznego, jednak tylko w sytuacji, gdy zakres takich działań promocyjnych (czyli realny krąg potencjalnych klientów), ich forma, łączny koszt i wiarygodność kontrahenta pozwolą na racjonalne założenie, że wspólnota samorządowa osiągnie wymierne korzyści z napływu dodatkowej liczby turystów.

Niezwykle istotne będzie także rozstrzygnięcie, które wyda Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 22 września 2009 r. (sygn. III SA/Kr 1077/08). Zgodnie z przywołanym tu orzecznictwem należy pamiętać, że czym innym jest promowanie danego produktu od promowania gminy rozumianego jako wykonywanie jej zadań własnych. W konsekwencji, nie ma podstaw prawnych, które pozwalałyby na utworzenie przykładowo związku międzygminnego, którego celem jest wspólne wykonywanie zadań publicznych (art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) w celu wypromowania w ten sposób lokalnego produkt. Takiego stanowiska nie należy bowiem rozumieć jako bezwzględnego zakazu zrzeszania się gmin, w których wytwarzany jest określony produkt. Takie działanie będzie możliwe do podjęcia, jednak w ramach różnych form cywilnoprawnych, przykładowo jako stowarzyszenia gmin, ale nie w formie związku międzygminnego, ponieważ dla niego ustawodawca przewidział pewne ograniczenia co do dopuszczalnego celu jego utworzenia.

Promocja poprzez prasę lokalną

Choć przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie mówią wprost o działalności polegającej na wydawaniu prasy lokalnej jako formie wykonywania przez gminę jej zadań własnych (co zostało podkreślone m.in. w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody podkarpackiego z 10 lutego 2015 r.; znak: P-II.4131.2.12.2015). Nie należy jednak z góry zakładać, że wydawanie lokalnych gazet nie będzie mieścić się w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Jak pokazuje bowiem doświadczenie, wydawanie prasy lokalnej namacalnie przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, a tym samym do rozwoju samej gminy m.in. jako działalność promocyjna czy kształtująca więzi społeczne – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Za wydawanie gazety w gminie odpowiada wójt, który zgodnie z przywołaną powyżej ustawą wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Warto pamiętać, że przy realizacji zadań gminy potrzebne jest nieustanne współdziałanie rady gminy i wójta. To właśnie rada posiada kompetencje, by zapewnić w budżecie środki na wydawanie i wydrukowanie prasy lokalnej. Powszechnie uznaje się, że cel przyświecający wydawaniu gazety gminnej powinien mieć wprost przełożenie na jej charakter. W konsekwencji zatem, gazeta lokalna ma informować mieszkańców o działaniach i zamierzeniach gminy i jej jednostek organizacyjnych czy innych, ważnych wydarzeniach na terenie gminy.

W kolejnej części artykułu omówimy kwestię promocji gminy poprzez działalność kulturalną oraz kwestia przyznawania honorowego obywatelstwa i innych nagród.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top