Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak skutecznie i zgodnie z prawem promować gminę? Część trzecia

Bartosz Antos
31 sierpnia 2017
Nieruchomości
Gminy

W poprzedniej części artykułu omówiliśmy promocję gminy poprzez różnorodną działalność kulturalną, promocja przez ustanowienie rozpoznawalnych emblematów (i innych symboli) oraz kwestia przyznawania honorowego obywatelstwa i innych nagród.

Czy iluminacja to także działania promocyjne?

Na terenach wielu gmin znajdują się cenne zabytki, ciekawe obiekty związane z kulturą regionu, muzea, różne instytucje kultury, czy inne ośrodki, które stanowią niemałą atrakcję turystyczną ze względu na istotne znaczenie artystyczne, kulturowe, wypoczynkowe bądź historyczne. To właśnie one są często znakiem rozpoznawczym danej miejscowości i od ich skutecznej promocji zależy natężenie ruchu turystycznego w danym regionie – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Jednym ze sposobów reklamowania takich obiektów jest oczywiście iluminacja. Czy w związku z powyższym budowę iluminacji można uznać za działania promocyjne o których mówi art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym?

Orzecznictwo

Przy rozpatrywaniu kwestii promocji gmin poprzez iluminację warto sięgnąć do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2010 r. (sygn. II OSK 1476/10), w którym wyraźnie podkreślono, że rada miejska, ustalając w drodze uchwały, że iluminację można wybudować również na obiektach niebędących własnością miasta, przekroczyła uprawnienia wynikające z art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Oznacza to, że nie można zakładać, że w interesie społeczności lokalnej będzie leżało eksponowanie walorów nieruchomości niebędących stricte mieniem komunalnym – tłumaczy Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Co więcej, przywołane tu orzecznictwo zawiera jeszcze jedną niezwykle istotną wskazówkę. Zwrócono bowiem uwagę na fakt, że ustawodawca nie zdecydował się na podanie definicji pojęcia „promocja”, a zatem należy uciec się do jego powszechnego rozumienia – czyli założyć, że są to działania zmierzające do spopularyzowania czegoś, jego upowszechnienia oraz rozpropagowania.

W konsekwencji, zdaniem sądu, “promocja” obiektów przez iluminację, czyli działanie polegające na wyeksponowaniu światłem budynków, a w tym konkretnym przypadku budynków nienależących do gminy, nie powinna zostać zaliczana w poczet działań własnych gminy, o których mówi art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Takie działanie bowiem w żaden sposób nie ma na celu spopularyzowania gminy, nie ułatwi także jej rozwoju, nie upowszechnia informacji o gminie ani jej nie propaguje. Nie można zatem uznać, że uchwała w sprawie budowy iluminacji, działa bezpośrednio w interesie danej społeczności lokalnej, co jednoznacznie oznacza, że jej budowa nie może zostać zaliczona do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe