Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak skutecznie odwołać się od decyzji administracyjnej?

Robert Tomaszewski
13 kwietnia 2021
Nieruchomości
Administracja

Wiele naszych praw i obowiązków zostaje określonych poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Nie zawsze należy godzić się z rozstrzygnięciem organu. Jeżeli narusza ono prawo albo nie jest dla nas korzystne, warto skorzystać z dostępnych środków zaskarżenia. Jak skutecznie odwołać się od decyzji administracyjnej? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kiedy należy wnieść odwołanie od decyzji?

Wydanie pozwolenia na budowę, koncesji na sprzedaż alkoholu, rejestracja pojazdu, ustalenie warunków zabudowy, określenie wysokości należnej emerytury albo kwoty należnego podatku – to tylko przykłady spraw, załatwianych poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej. Co do zasady będzie ona miała podobną formę graficzną, ale może zostać wydana przez różne organy. Dodatkowo w zależności od instancji oraz treści rozstrzygnięcia, mogą istnieć różne wymogi, dotyczące wnoszonego odwołania. Każde postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od decyzji organu I instancji przysługuje odwołanie do organu II instancji. To jednak nie koniec walki o swoje prawa. Chociaż decyzja organu II instancji jest ostateczna, wciąż można ją zaskarżyć do właściwego, wojewódzkiego sądu administracyjnego. W tym ostatnim przypadku wnosi się jednak już skargę (ewentualnie sprzeciw), a nie odwołanie. Jak nie pogubić się w tym gąszczu reguł i zasad?

Gdzie należy wnieść odwołanie od decyzji?

Organy administracji publicznej przestrzegają swojej właściwości rzeczowej i miejscowej z urzędu. Oznacza to, że nawet wnosząc pismo do niewłaściwego organu, zostanie ono przekazane do odpowiedniego podmiotu, rozpatrującego tego typu sprawy. Najczęściej w I instancji działają burmistrzowie, prezydenci lub wójtowie miast i gmin. Czasem jednak przepisy szczególne mogą też oddawać tę właściwość innym podmiotom, w tym chociażby starostom. Zwracając się z określonym wnioskiem do urzędu, najlepiej wcześniej wejść na stronę tego podmiotu i zweryfikować, czy organ zajmuje się rozpatrywaniem spraw danego rodzaju. Jeżeli skutecznie zostanie wniesione pismo, inicjujące postępowanie administracyjne, dalsza ścieżka odwoławcza będzie bardziej czytelna i klarowna. Każda wydana decyzja organu administracji powinna bowiem zawierać stosowne pouczenie, informujące stronę o przysługujących jej środkach odwoławczych, sposobie ich wniesienia oraz organie właściwym.

Jakie są wymogi odwołania?

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronom co do zasady odwołanie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której decyzja w pierwszej instancji została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Wówczas strona może skorzystać tylko z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie nie wymaga żadnego, szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, że strona wskaże, iż nie jest zadowolona z treści wydanego rozstrzygnięcia. Nie ma konieczności wskazywania naruszonych przepisów. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Robi się to w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a jeżeli decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Kiedy należy wnieść skargę?

Od decyzji organu II instancji również przysługuje środek zaskarżenia. Nie jest to już jednak odwołanie, a skarga. To pismo również wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał wadliwą decyzję administracyjną do wojewódzkiego sądu administracyjnego, właściwego do rozpatrzenia sprawy. W ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – przewidziano jednak inny niż w przypadku odwołania termin do jej wniesienia – 30 dni. Skarga jest już nieco bardziej skomplikowanym i rozbudowanym pismem. Musi ona w szczególności zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji lub innego aktu, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczy, a także określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. W tym przypadku strona powinna już precyzyjnie wskazać przepisy, które naruszyły organy administracji. W tym zakresie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe