Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jak skutecznie odwołać się od decyzji administracyjnej?

Robert Tomaszewski
13 kwietnia 2021
Nieruchomości
Administracja

Wiele naszych praw i obowiązków zostaje określonych poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Nie zawsze należy godzić się z rozstrzygnięciem organu. Jeżeli narusza ono prawo albo nie jest dla nas korzystne, warto skorzystać z dostępnych środków zaskarżenia. Jak skutecznie odwołać się od decyzji administracyjnej? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kiedy należy wnieść odwołanie od decyzji?

Wydanie pozwolenia na budowę, koncesji na sprzedaż alkoholu, rejestracja pojazdu, ustalenie warunków zabudowy, określenie wysokości należnej emerytury albo kwoty należnego podatku – to tylko przykłady spraw, załatwianych poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej. Co do zasady będzie ona miała podobną formę graficzną, ale może zostać wydana przez różne organy. Dodatkowo w zależności od instancji oraz treści rozstrzygnięcia, mogą istnieć różne wymogi, dotyczące wnoszonego odwołania. Każde postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od decyzji organu I instancji przysługuje odwołanie do organu II instancji. To jednak nie koniec walki o swoje prawa. Chociaż decyzja organu II instancji jest ostateczna, wciąż można ją zaskarżyć do właściwego, wojewódzkiego sądu administracyjnego. W tym ostatnim przypadku wnosi się jednak już skargę (ewentualnie sprzeciw), a nie odwołanie. Jak nie pogubić się w tym gąszczu reguł i zasad?

Gdzie należy wnieść odwołanie od decyzji?

Organy administracji publicznej przestrzegają swojej właściwości rzeczowej i miejscowej z urzędu. Oznacza to, że nawet wnosząc pismo do niewłaściwego organu, zostanie ono przekazane do odpowiedniego podmiotu, rozpatrującego tego typu sprawy. Najczęściej w I instancji działają burmistrzowie, prezydenci lub wójtowie miast i gmin. Czasem jednak przepisy szczególne mogą też oddawać tę właściwość innym podmiotom, w tym chociażby starostom. Zwracając się z określonym wnioskiem do urzędu, najlepiej wcześniej wejść na stronę tego podmiotu i zweryfikować, czy organ zajmuje się rozpatrywaniem spraw danego rodzaju. Jeżeli skutecznie zostanie wniesione pismo, inicjujące postępowanie administracyjne, dalsza ścieżka odwoławcza będzie bardziej czytelna i klarowna. Każda wydana decyzja organu administracji powinna bowiem zawierać stosowne pouczenie, informujące stronę o przysługujących jej środkach odwoławczych, sposobie ich wniesienia oraz organie właściwym.

Jakie są wymogi odwołania?

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronom co do zasady odwołanie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której decyzja w pierwszej instancji została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Wówczas strona może skorzystać tylko z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie nie wymaga żadnego, szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, że strona wskaże, iż nie jest zadowolona z treści wydanego rozstrzygnięcia. Nie ma konieczności wskazywania naruszonych przepisów. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Robi się to w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a jeżeli decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Kiedy należy wnieść skargę?

Od decyzji organu II instancji również przysługuje środek zaskarżenia. Nie jest to już jednak odwołanie, a skarga. To pismo również wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał wadliwą decyzję administracyjną do wojewódzkiego sądu administracyjnego, właściwego do rozpatrzenia sprawy. W ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – przewidziano jednak inny niż w przypadku odwołania termin do jej wniesienia – 30 dni. Skarga jest już nieco bardziej skomplikowanym i rozbudowanym pismem. Musi ona w szczególności zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji lub innego aktu, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczy, a także określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. W tym przypadku strona powinna już precyzyjnie wskazać przepisy, które naruszyły organy administracji. W tym zakresie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top