PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Robert Tomaszewski
1 października 2019
Budowa
Nieruchomości

O domu z ogrodem w atrakcyjnej lokalizacji marzy wiele osób. Realizacja tego planu wymaga jednak wykonania kilku zadań. Istotnym krokiem jest między innymi uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zanim wystąpisz o pozwolenie…

Konieczne jest przede wszystkim ustalenie, czy dla danego terenu został ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku niezbędne są natomiast warunki zabudowy. Drugim krokiem jest stwierdzenie, czy planowana inwestycja będzie znacząco wpływała na środowisko. Jeżeli tak, niezbędne jest wystąpienie o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W trzecim etapie powinniśmy się upewnić, że nieruchomość nie stanowi gruntu rolnego. Jeżeli tak jest, pozwolenie na budowę może zostać wydane jedynie w przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. No i finalnie inwestor musi przygotować projekt budowlany, który będzie spełniał wszelkie wymogi prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego itd.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę ma formę decyzji administracyjnej. To dokument zezwalający na na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie określonych robót budowlanych (w tym rozbiórkowych). Wydaje ją organ administracji architektoniczno-budowlanej. Stronami takiego postępowania są natomiast inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Co istotne, o pozwolenie na budowę należy wystąpić jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek robót, ponieważ naruszenie tej zasady może skutkować odmową udzielenia pozwolenia. – przestrzega Robert Tomaszewski.

Kto może uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto spełni dwie zasadnicze przesłanki. Po pierwsze złoży wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po drugie natomiast złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. – wymienia Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do starostwa, urzędu miasta lub urzędu wojewódzkiego (w zależności od sytuacji). Najprawdopodobniej wzór takiego pisma znajdziemy na urzędowych stronach internetowych. Z pewnością powinien on jednak zawierać szczegółowe dane inwestora, nazwę, rodzaj i inne informacje na temat planowanej inwestycji, a także stosowne załączniki. Wraz z wnioskiem należy złożyć projekt budowlany wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami (w kilku egzemplarzach), a także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile jest wymagana). Dodatkowo należy wnieść stosowną opłatę skarbową w wysokości 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Wyjątki od tej reguły zostały wyszczególnione w przepisach. Maksymalnie opłata może sięgnąć kwoty 539 zł. Konieczne jest też uiszczenie opłaty za zatwierdzenie projektu budowlanego w wysokości 47 zł.

Pierwszy krok do własnych czterech kątów

„Pozwolenie na budowę to istotny dokument na drodze do wymarzonego domu za miastem. Nasza firma od lat świadczy usługi doradcze w zakresie zakupu nieruchomości. Asystujemy też naszym klientom w ważnych procedurach, związanych z procesem budowlanym. Dbamy o to, by starannie skompletowali dokumenty i bezboleśnie przeszli przez wszelkie, administracyjne formalności” – podsumowuje Robert Tomaszewski.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top