Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jaki podatek od działki o przeznaczeniu rolniczym? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
2 lutego 2015
Podatki
Działki rolne

Od należących do przedsiębiorców terenów o przeznaczeniu rolniczym należy z reguły uiścić podatek od nieruchomości. Natomiast, jeśli grunty leśne lub rolne nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, to powinny być obciążone mniejszymi stawkami podatkowymi.

Podatek od nieruchomości a grunty rolne

Opodatkowanie gruntów rolnych będących własnością przedsiębiorców budzi wiele wątpliwości. Podatek od nieruchomości zdecydowanie przewyższa wysokość podatku rolnego i podatku leśnego. A co do zasady, grunty rolne oraz lasy stanowiące własność przedsiębiorców opodatkowane są właśnie tym pierwszym. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej reguły. W przypadku, gdy grunty rolne lub leśne nie zostały zajęte na cel prowadzenia na nich działalności gospodarczej, mogą być objęte tym niższym podatkiem – podatkiem rolnym lub leśnym. Fakt ich przynależności do przedsiębiorcy nie jest tu w żaden sposób istotny. W opisywanym przypadku pojawia się możliwość zoptymalizowania obciążeń podatkowych.

„Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej”

Jeśli chcemy uiścić wobec urzędu podatkowego opłatę mniejszą z tytułu gruntu rolnego i lasu musimy zacząć od ustalenia zakresu, jaki obejmuje pojęcie „zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej”. Kluczowe dla poczynienia takiego rozpoznania okazują się orzecznictwa sądów administracyjnych. Zgodnie z wykształconym w nich poglądem pojęcie to ma zdecydowanie węższy zakres niż przesłanka mówiąca o „związaniu z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Nią również posługuje się ustawodawca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. W konsekwencji: grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli na tym gruncie przedsiębiorca, który jest jego właścicielem, faktycznie wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W optyce sądów, w przypadku gdy przedsiębiorca posiada użytki rolne oraz lasy, to podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Opodatkowanie gruntów

Przedsiębiorca może także wykazać, że posiadane przez niego grunty nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. A to dlatego, że nie są w ogóle wykorzystywane do jakiejkolwiek działalności albo są też wykorzystywane do działalności rolnej lub leśnej. Jak zauważa Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie dokonuje się doprecyzowanie i uzależnienie opodatkowania gruntów rolnych i leśnych podatkiem od nieruchomości od tego, czy te tereny są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez ich właściciela, czy też przez inny podmiot.

Działki

W efekcie można więc uznać, że taki grunt podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości także w sytuacji, gdy na jego terenie działalność gospodarcza prowadzona będzie przez dzierżawcę lub najemcę. Poprzez faktyczne zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej należy rozumieć bezpośrednie prowadzenie działalności na danej nieruchomości, np. prowadzenie zakładu przemysłowego w obrębie jej terenu. Istotną rolę odgrywa również fakt, czy działalność na tym gruncie prowadzona jest w trwały sposób. Bazując na orzecznictwach sądowych, grunt jest także uznawany za zajęty na działalność również w sytuacji, gdy jest on wykorzystywany dla celów pomocniczych takiej działalności – przykładowo składowanie na nim towarów potrzebnych do prowadzenia działalności.

Kłopotliwe inwestycje

Niestety wciąż są kłopoty związane z niejasnym statusem gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na inwestycje (m.in. budowlane), które jeszcze nie zostały rozpoczęte. Sprawy nie przesądza także orzecznictwo sądów, które pozostaje niejednolite w tej kwestii. Powołując się na wyrok, korzystny z punktu widzenia podatników, WSA w Krakowie z 4 grudnia 2007r – moment powstania obowiązku podatkowego podatku od nieruchomości warunkowany jest faktycznym podjęciem inwestycji (np. wszczęcie prac budowlanych). A nie już samym uzyskaniem pozwolenia na budowę. W opozycji znajduje się np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20 września 2013r., w którym nakreśla się jako obowiązek organu podatkowego ustalenie, czy grunty, które w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty rolne, zostały przeznaczone pod budowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub ewentualnie w decyzjach o warunkach zabudowy.

Fiskus powinien także, według tego orzecznictwa, ustalić czy i kiedy grunty stały się przedmiotem obrotu gospodarczego oraz jakie konkretnie okoliczności przesądziły o ich zajęciu na prowadzenie działalności gospodarczej.

W kolejnej części poradnika: wiążące fiskusa zapisy w ewidencji gruntów oraz jak wystąpić o zwrot nadpłaty.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top