Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jaki podatek od tymczasowych obiektów budowlanych? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
10 marca 2015
Budowa
Podatki
Działka budowlana

Czy tymczasowe obiekty budowlane należy klasyfikować jako budynki, a tym samym czy obciążone są one podatkiem od nieruchomości?

Podstawy prawne dla klasyfikacji

Według art. 3 pkt. 5 ustawy o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. tymczasowe obiekty budowlane z definicji to przeznaczone do czasowego użytkowania – krótszego niż jego trwałość techniczna – obiekty budowlane, które nie posiadają trwałego połączenia z gruntem, a zatem w stosunku do których z góry przewidziano możliwość ich przeniesienia w inne miejsce lub też rozbiórki. Przykładowo są to obiekty takie jak: kioski uliczne, kontenery, namioty magazynowe, urządzenie rozrywkowe czy pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe.

Obowiązek podatkowy – grunty i budynki

Ponieważ, jak wspomniano, tymczasowe obiekty budowlane nie są trwale połączone z gruntem powstają wątpliwości, czy należy uiszczać od nich podatek od nieruchomości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. obowiązkowi podatkowemu od nieruchomości podlegają m.in. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Definicja tych pojęć wymaga sięgnięcia do norm zawartych w prawie budowlanym. Tam czytamy (art. 3 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994), że przez obiekt budowlany rozumie się: budynki wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekty tzw. małej architektury.

Budynek obciążony podatkiem od nieruchomości to w optyce fiskusa obiekt budowlany, który w pierwszej kolejności posiada trwałe powiązanie z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Natomiast definicja budowli zakłada, że jest nią każdy z obiektów budowlanych, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury – lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych i inne.

Niejednolite orzecznictwa sądowe

Kwestia rodzaju opodatkowania tymczasowych obiektów budowlanych sprawiła, że w orzecznictwie sądów administracyjnych doszło do wykształcenia się dwóch niezależnych od siebie stanowisk. Pierwsze z nich (stanowisko m.in. NSA w wyroku z 19 listopada 2008r.; wyrok wydany przez WSA w Szczecinie dnia 5 września 2007) wyraża pogląd, że takie obiekty stanowią odmianę obiektów budowlanych – wyodrębnioną jedynie ze względu na pewne specyficzne cechy takie jak przeznaczenie do określonego w czasie użytkowania lub ich braku trwałego połączenia z gruntem. A zatem – skoro wybrany tymczasowy obiekt budowlany może zostać także objęty definicją budynku jako budowli – należy opodatkować go zgodnie ze zwykłymi zasadami, które właściwe są dla budynków lub budowli. Zdaniem sądu, cecha tymczasowości nadana jakiemuś obiektowi budowlanemu nie wyklucza możliwości zakwalifikowania go do obiektów budowlanych a tym samym opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Stanowisko sądu

Drugie zajmowane przez sądy stanowisko jest zdecydowanie korzystniejsze z punktu widzenia podatników. Neguje ono zakres odziaływania odesłania do przepisów prawa budowlanego, które ujmuje w ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Według tej interpretacji, nie można w związku z powyższym uznać, że objęto wprost definicję tymczasowego obiektu budowlanego, a zatem takie obiekty nie podlegają opodatkowaniu. Dodatkowo, brak właściwości kluczowej – czyli trwałego powiązania z gruntem – powoduje, że nie można uznać takich obiektów za budynki lub budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Przykładem może być orzecznictwo NSA z 8 maja 2007 r. oraz 22 grudnia 2011r.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe