PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jakie inwestycje będą blokowane na obszarze Natura 2000?

Robert Tomaszewski
13 października 2016
Inwestycje w nieruchomości
Działki

Jakie ograniczenia w zabudowie terenu przewidują przepisy o ochronie przyrody? Jakich inwestycji nie przeprowadzimy na obszarach zaliczonych do projektu Natura 2000?

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy ustalone prawem formy ochrony przyrody mają na celu zapobieganie degradacji różnych wartości środowiska biologicznego. Projekt Natura 2000 zmierza do zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Ma za zadanie również ochronę różnorodności biologicznej na takich terenach. Na chwilę obecną sieć Natura 2000 zajmuje niemal 20 proc. powierzchni lądowej w Polsce. Decyzje, czy dany obszar kwalifikuje się jako strefa ochronną Natura 2000, opierają się wyłącznie naukowych kryteriach przyrodniczych, a nie gospodarczych, ekonomicznych czy nawet społecznych przesłanek. Dlatego właśnie granice obszarów Natura 2000 nie mogą podlegać zmianom dostosowującym ich przebieg do planowanych przedsięwzięć czy innych oczekiwań gospodarczo-przemysłowych danych społeczności lokalnych lub potencjalnych inwestorów. Zachowanie wartości środowiska biologicznego stanowi na takich terenach priorytet – zawsze będzie ono wyprzedzać rozwój ekonomiczny okolicy, dlatego zamiary inwestycyjne są na takich obszarach bardzo często niezmiernie trudne do zrealizowania.

Inwestycje budowlane na obszarze chronionym

Co do zasady inwestorzy nie mogą podejmować działań, które mogą (samodzielnie lub też wespół z innymi czynnościami innych podmiotów) przyczynić się do powstania negatywnych konsekwencji na obszarze Natura 2000. Oznacza to, że prawo zakazuje podejmowania działań mogących doprowadzić do pogorszenia stanu chronionych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, stanu gatunków chronionych na danym obszarze, czy mówiąc ogólnie integralności takiego terenu lub jego powiązania z innymi terenami. Dlatego właśnie to zamierzenia budowlane poddaje najbardziej restrykcyjnym kontrolom – to one bowiem w sposób trwały wpływają na swoje otoczenie.

W praktyce, jeśli dojdzie do stwierdzenia, że planowane przedsięwzięcie znacząco negatywnie oddziałuje na obszar Natura 2000 szanse na jego realizacje są niewielkie. Oczywiście dopuszczona zostanie do realizacji inwestycja, która nie będzie miała negatywnych skutków, jednak, ze względu na bardzo duże ograniczenia w możliwościach zabudowy i eksploatacji takich terenów, wymogów administracyjnych, jakie muszą zostać spełnione, jest wiele.

Wyjątki

Istnieje jednak pewna specjalna okoliczność, w której wydana zostanie zgoda na realizację działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Mowa o sytuacji, w której za przeprowadzeniem przedsięwzięcia przemawiać będą tzw. wymogi nadrzędnego interesu publicznego i nie ma możliwości znalezienia rozwiązań alternatywnych, czyli takich, które nie będą oddziaływać na obszar objęty ochroną – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Pod pojęciem działań związanych z interesem publicznym rozumieć należy takie, które będą realizować ważne wymogi o charakterze społecznym lub też gospodarczym.

Działki

Z kolei wymogi dla przedsięwzięć, które będą znacząco oddziaływać negatywnie na siedliska i gatunki priorytetowe z punktu widzenia ochrony obszaru Natura 2000 zostały przez ustawodawcę jeszcze bardziej zaostrzone. Zezwolenia na realizacje takich przedsięwzięć mogą zostać udzielone inwestorom tylko jeśli ich zamierzenia mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zapewnienie powszechnego bezpieczeństwa, uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska, wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego (po konsultacjach i uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej). Zgoda na takie działania wydawana jest przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a na obszarach morskich przez dyrektora urzędu morskiego. Zobowiązuje się ich także do zapewnienie odpowiedniej kompensacji przyrodniczej, niezbędnej do właściwego funkcjonowania sieci obszarów.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top