Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jakie inwestycje będą blokowane na obszarze Natura 2000?

Robert Tomaszewski
13 października 2016
Inwestycje w nieruchomości
Działki

Jakie ograniczenia w zabudowie terenu przewidują przepisy o ochronie przyrody? Jakich inwestycji nie przeprowadzimy na obszarach zaliczonych do projektu Natura 2000?

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy ustalone prawem formy ochrony przyrody mają na celu zapobieganie degradacji różnych wartości środowiska biologicznego. Projekt Natura 2000 zmierza do zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Ma za zadanie również ochronę różnorodności biologicznej na takich terenach. Na chwilę obecną sieć Natura 2000 zajmuje niemal 20 proc. powierzchni lądowej w Polsce. Decyzje, czy dany obszar kwalifikuje się jako strefa ochronną Natura 2000, opierają się wyłącznie naukowych kryteriach przyrodniczych, a nie gospodarczych, ekonomicznych czy nawet społecznych przesłanek. Dlatego właśnie granice obszarów Natura 2000 nie mogą podlegać zmianom dostosowującym ich przebieg do planowanych przedsięwzięć czy innych oczekiwań gospodarczo-przemysłowych danych społeczności lokalnych lub potencjalnych inwestorów. Zachowanie wartości środowiska biologicznego stanowi na takich terenach priorytet – zawsze będzie ono wyprzedzać rozwój ekonomiczny okolicy, dlatego zamiary inwestycyjne są na takich obszarach bardzo często niezmiernie trudne do zrealizowania.

Inwestycje budowlane na obszarze chronionym

Co do zasady inwestorzy nie mogą podejmować działań, które mogą (samodzielnie lub też wespół z innymi czynnościami innych podmiotów) przyczynić się do powstania negatywnych konsekwencji na obszarze Natura 2000. Oznacza to, że prawo zakazuje podejmowania działań mogących doprowadzić do pogorszenia stanu chronionych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, stanu gatunków chronionych na danym obszarze, czy mówiąc ogólnie integralności takiego terenu lub jego powiązania z innymi terenami. Dlatego właśnie to zamierzenia budowlane poddaje najbardziej restrykcyjnym kontrolom – to one bowiem w sposób trwały wpływają na swoje otoczenie.

W praktyce, jeśli dojdzie do stwierdzenia, że planowane przedsięwzięcie znacząco negatywnie oddziałuje na obszar Natura 2000 szanse na jego realizacje są niewielkie. Oczywiście dopuszczona zostanie do realizacji inwestycja, która nie będzie miała negatywnych skutków, jednak, ze względu na bardzo duże ograniczenia w możliwościach zabudowy i eksploatacji takich terenów, wymogów administracyjnych, jakie muszą zostać spełnione, jest wiele.

Wyjątki

Istnieje jednak pewna specjalna okoliczność, w której wydana zostanie zgoda na realizację działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Mowa o sytuacji, w której za przeprowadzeniem przedsięwzięcia przemawiać będą tzw. wymogi nadrzędnego interesu publicznego i nie ma możliwości znalezienia rozwiązań alternatywnych, czyli takich, które nie będą oddziaływać na obszar objęty ochroną – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Pod pojęciem działań związanych z interesem publicznym rozumieć należy takie, które będą realizować ważne wymogi o charakterze społecznym lub też gospodarczym.

Działki

Z kolei wymogi dla przedsięwzięć, które będą znacząco oddziaływać negatywnie na siedliska i gatunki priorytetowe z punktu widzenia ochrony obszaru Natura 2000 zostały przez ustawodawcę jeszcze bardziej zaostrzone. Zezwolenia na realizacje takich przedsięwzięć mogą zostać udzielone inwestorom tylko jeśli ich zamierzenia mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zapewnienie powszechnego bezpieczeństwa, uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska, wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego (po konsultacjach i uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej). Zgoda na takie działania wydawana jest przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a na obszarach morskich przez dyrektora urzędu morskiego. Zobowiązuje się ich także do zapewnienie odpowiedniej kompensacji przyrodniczej, niezbędnej do właściwego funkcjonowania sieci obszarów.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe