Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jakie nakłady obniżą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości?

Bartosz Antos
9 października 2018
Nieruchomości
Działki

Jakie nakłady poczynione przez użytkownika wieczystego wpłyną na obniżenie należnej właścicielowi opłaty rocznej?

Użytkownik wieczysty gruntu zobowiązany jest do uiszczania wobec właściciela nieruchomości świadczenia pieniężnego czyli opłaty rocznej, która zgodnie z prawem musi być sukcesywnie aktualizowana – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym użytkownik wieczysty może doprowadzić do znacznego zmniejszenia takiej opłaty. Możliwość taka przewidziana została w art. 77 ust. 4 o gospodarce nieruchomościami. Czytamy tak, że w przypadku aktualizacji opłaty rocznej na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a zaktualizowaną, a więc tej wyższej, zalicza się wartość nakładów użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, ale też nakłady konieczne ze względu na cechy techniczno-użytkowe gruntu, o ile powodują wzrost wartość nieruchomości gruntowej.

Opłata roczna

Co ten zapis oznacza w praktyce? Opłata roczna liczona jest od wartości danej nieruchomości – dlatego wraz z wzrostem na wartości danej nieruchomości wzrasta należna opłata z tytułu użytkowania wieczystego. Rozliczne jest to według następującego schematu. Opłata roczna wnoszona jest przez użytkownika w dotychczasowej wysokości – wraz z oświadczeniem o zachowaniu nakładów na poczet podwyższonej opłaty. Co istotne musi jednocześnie przedstawić dowody poniesionych wydatków – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. W sytuacji, gdy nakłady będą wyższe od podwyższenia opłaty, to nadwyżka powinna zostać zarachowana na następne lata, bez uwzględniania amortyzacji. Należy także pamiętać, że właściciel może zakwestionować przedstawione przez użytkownika dowody poniesionych nakładów, przede wszystkim zasadność ich poniesienia i wysokość kosztów. Jeśli sprawa trafi na drogę sądową może zażądać zapłaty brakującej części opłaty rocznej. Rozstrzyganie większości sporów oscyluje wokół zawartego w zacytowanym powyżej przepisie prawnym przesłance o dokonaniu nakładów koniecznych do prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Gdy wartość nakładów zostanie wyczerpana właściciel zacznie pobierać wyższą opłatę za swoją nieruchomość.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe