PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jakie obiekty możemy wybudować w miejscowości uzdrowiskowej? Część druga

Robert Tomaszewski
29 czerwca 2015
Budowa
Działki

W poprzedniej części artykułu scharakteryzowaliśmy, najważniejsza dla całego obszaru uzdrowiskowego, strefa ochronna „A”.

Strefa „B”

Obejmuje ona obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie. Jest on przeznaczony m.in. dla obiektów usługowych, turystycznych (w tym hoteli), rekreacyjnych, sportowych czy budownictwa mieszkaniowego. Tego, które nie będą mieć negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nie będą uciążliwe w żadnym aspekcie dla przebywających na terenie uzdrowiska pacjentów. W strefie „B”, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%, zabrania się budowy niektórych obiektów. Są to np. stacja paliw (bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej), urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne. W obrębie tej strefy ochronnej zabrania się wyrębu drzew leśnych i parkowych (oczywiście z wyjątkiem zleconych cięć pielęgnacyjnych).

Strefa „C”

Dla strefy tej procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%. Obejmuje ona obszar przyległy do strefy „B” i stanowiący jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

W strefie C zabrania się budowy: zakładów przemysłowych, prowadzenia robót melioracyjnych lub też innych działań, które mogą doprowadzić do zaistnienia niekorzystnych zmian w istniejących stosunkach wodnych lub też prowadzenia takich czynności, które mogą wywołać negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny, lub właściwości lecznicze klimatu.

Problemy inwestycyjne

Inwestor musi zatem w pierwszej kolejności sprawdzić do jakiej strefy zaliczać się będzie grunt pod jego inwestycje. W dalszej zaś kolejności sprawdzić czy jego zamierzenia są możliwe do przeprowadzenia w obrębie danego terenu. Dalsze inwestycyjne kroki zależą od tego czy na danym terenie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest to na jego podstawie można ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli planu nie ma trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, tylko w sytuacji, gdy planowana budowa spełnia wszystkie warunki jakie dyktuje art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku strefy ochronnej „A” obowiązują inne wytyczne. Ze względu na fakt, że to strefa związana ścisłe z walorami leczniczymi terenu uzdrowiskowego – w jej obrębie można budować tylko wtedy, gdy już uchwalono i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bez takiego planu nic nie uda nam się wybudować.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top