Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy istnieją podstawy do przekazania pisma?

Bartosz Antos
19 maja 2016
Nieruchomości
Dokument

W jakich przypadkach i gdzie organ, do którego błędnie wniesiono podanie, ma obowiązek je przekazać?

Art. 66 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego określa obowiązki organu w momencie stwierdzenia że dane pismo zostało wniesione do organu niewłaściwego. A dokładniej sytuacji, kiedy tym właściwym organem jest sąd powszechny. W zgodzie z tym artykułem jeśli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Przekazanie pisma

Zdaniem Bartosza Antosa, Dyrektora ds. Nieruchomości Saveinvest, warto zauważyć, że organ może zastosować się do art. 66 § 3 k.p.a. i w oparciu o zawarte w nim przesłanki zwrócić podanie do wnioskodawcy, tylko w sytuacji, gdy stwierdzi, że sprawa objęta podaniem należy do spraw cywilnych w rozumieniu art. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zatem, gdy jest sprawą z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, i opiekuńczego, prawa pracy, sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych, bądź też sprawą, do której przepisy powyższej ustawy stosuje się mocą ustaw szczególnych.

Przykładowa sytuacja dla zilustrowania powyższych tez: właściciel zalanej działki wysyła pismo do powiatowego zarządu dróg z żądaniem przyznania odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku niedrożności rowu odprowadzającego wodę. Sprawa zostaje przekazana innemu organowi administracyjnemu. Czy zaistniały niezbędne warunki do przekazania takiego pisma? Odpowiedź brzmi: nie. Właściciel wystąpił bowiem z roszczeniem cywilnoprawnym o wypłatę odszkodowania. Sprawy spod tego znaku nie podlegają załatwianiu na drodze dyktowanej przez kodeks postępowania administracyjnego. W konsekwencji przekazywanie ich bazując na przesłankach art. 65 k.pa. jest niedopuszczalne, gdyż jest niezgodne z prawem. Przywołany przepis umożliwia bowiem przekazanie sprawy organowi administracyjnemu jedynie w momencie, gdy ma ona charakter administracyjny. Roszczenie wypłaty odszkodowania jest bezsprzecznie żądaniem o charakterze cywilnoprawnym, a w związku z tym może być dochodzone przed sądem powszechnym.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe