Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy podwykonawca może dochodzić wynagrodzenia od inwestora? Część druga

Bartosz Antos
4 lipca 2016
Budowa
Umowy
Budowa domu

W poprzedniej części artykułu omówiono specyfikę umowy o roboty budowlane. A także czym jest solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie oraz jakie formy może przyjąć zgoda inwestora na podwykonawcę.

W jaki sposób inwestor może wyrazić zgodę w sposób czynny?

Aktywny sposób wyrażenia zgody przez inwestora na podwykonawcę, podobnie jak jego przeciwieństwo czyli forma pasowana zgody, może przyjąć różne formy. Za zgodę wyrażoną w sposób czynny będzie uznane wyrażenie jej pisemnie bądź ustnie. Ponadto, zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego, pod uwagę brane będą wszelkie zachowania, które w sposób dostateczny ujawnią wolę inwestora. W konsekwencji taka forma wyrażenia woli może nastąpić poprzez czynności faktyczne, jak również w sposób dorozumiały. A wiec, przykładowo, jeśli inwestor widzi podwykonawcę na placu budowy swojego obiektu i nic z tym nie robi, czy też jeśli odbiera wykonane przez niego roboty budowalne.

W przypadku czynnego wyrażenia woli nie zostaje podniesiona kwestia obligatoryjnego przedłożenia inwestorowi dokumentacji (opisana w poprzedniej części artykułu). Zgodnie z orzecznictwami (m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 grudnia 2013 r.; sygnatura akt: I ACa 1031/13) wiedzę, jaką inwestor mógłby uzyskać z takich dokumentów, jest w stanie posiąść z innych, dowolnych źródeł. I to zarówno przed zawarciem takiej umowy, jak już i po jej podpisaniu.

Dla samego ustalenia odpowiedzialności inwestora za podwykonawcę wystarczy dowiedzenie, ze posiadał on wiedzę o najważniejszych elementach umowy o roboty budowlane, jaka zawarta została pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Chodzi o takie elementy zawartego porozumienia, które konkretyzują umowę. A zatem realnie wpływają na zakres solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie podwykonawcy. M.in. zakres prac powierzonych konkretnym podmiotom, ich wynagrodzenie etc. Nie istnieje zatem wymóg przedstawienia całej umowy, projektu umowy czy odpowiedniej części dokumentacji wprost. Jeśli przykładowo inwestor dokonuje wpisów w dzienniku budowy zakłada się, że o zawartej umowie wie i jej nie kwestionuje. Sam fakt, w jaki sposób inwestor o umowie z podwykonawcą się dowiedział, nie ma w omawianej sprawie żadnego znaczenia.

Podwykonawca wykonujący prace pomimo braku zgody inwestora

Bardzo często niestety dochodzi do sytuacji, w których podwykonawcy wiedzą, że inwestor nie wyraził zgody. Jednak mimo to decydują się na dopełnienie obowiązków powierzonych im przez wykonawcę. Podwykonawcy, którzy znajdą się w takiej sytuacji, nie mogą oczekiwać, że sprzeciw inwestora nie odegra roli. W konsekwencji inwestora nie będzie dotyczyć zasada solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe