Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kłopoty z dziennikiem budowy

Robert Tomaszewski
10 stycznia 2016
Budowa
Budowa domu

Co może zrobić inwestor, jeśli jego dziennik budowy zaginął? Czy dla tej samej inwestycji należy wystąpić o nowy dziennik, czy może ubiegać się o uzyskanie duplikatu poprzedniego?

Czym jest dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 § 1 prawa budowlanego dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania takich robót, które dokumentowane są w formie wpisów, a mają znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik budowy należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę.

Wydanie dziennika budowy

Co do zasady dziennik budowy wydawany jest odpłatnie przez właściwy organ w terminie trzech dni. Licząc od dnia, w którym pozwolenie na budowę stało się ostateczne. Jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych we wspomnianym dokumencie należy dokonać wpisu osób, którym je powierzono. Są to: kierownictwo, nadzór oraz sprawowanie pieczy nad kontrolą techniczną takich prac. Osoby te potwierdzają przyjęcie powierzonych im zadań i funkcji swoimi podpisami oraz datą zapoznania się z treścią dokumentu. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne w obrębie terenu budowy oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów, które w ramach dokonywanych czynności kontrolnych sprawdzają, czy na danej budowie przestrzega się odpowiednich przepisów. Samą procedurę wydawania dziennika budowy oraz sposób jego właściwego prowadzenia określa rozporządzenie, które wydaje Minister właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Zaginięcie

Niestety w prawie budowlanym, ani rozporządzeniu Ministra Infrastruktury inwestor nie znajdzie odpowiedzi na pytanie, co robić, gdy zaginie dziennik budowy. Ustawodawca nie uwzględnił również możliwości ubiegania się o uzyskanie duplikatu takiego dokumentu. Jedynym rozwiązaniem pozostaje więc wystąpienie o uzyskanie nowego dziennika dla tej samej inwestycji – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Wpisy

Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie ministra daje bardzo konkretne wytyczne dotyczące samego dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Zgodnie z paragrafem drugim wspomnianego aktu dziennik budowy musi być prowadzony w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów bezpośrednio wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. Ponadto wpisy winny być dokonywane w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. W porządku chronologicznym, co ma uniemożliwić osobom do tego uprawnionym dokonania jakichkolwiek późniejszych uzupełnień. Wszelkie korekty natomiast, wraz z właściwym uzasadnieniem dla ich poczynienia, również wprowadza się w formie wpisów.

A więc, innymi słowy, dokonywanie wpisów w dzienniku powinno odbywać się na bieżąco. Jest to równoznaczne z faktem, że dziennika nie będzie można uzupełniać wstecz. W konsekwencji uzyskanie nowego dziennika budowy może wcale nie oznaczać końca kłopotów dla inwestora. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie bowiem mógł w czasie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania, poprowadzić odrębne postępowanie celem wyjaśnienia wątpliwości w przebiegu prac, których nie można było przecież udokumentować, ze względu na zakaz uzupełniania dziennika budowy wstecz.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe