Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Korzystne zmiany w opłatach legalizacyjnych. Część druga

Bartosz Antos
29 sierpnia 2016
Budowa
Samowola budowlana

W poprzedniej części artykułu omówiono zmiany, jakie wprowadza nowela prawa budowlanego w kwestii legalizacji samowoli budowalnej.

Odroczenie terminu płatności i raty

Zgodnie z nowym prawem budowlanym do opłat legalizacyjnych będą mieć wprost zastosowanie przepisy działu III ordynacji podatkowej dotyczące ulg. Wojewoda będzie mógł dzięki temu odroczyć termin płatności takiej formy należności lub rozłożyć opłatę legalizacyjną na raty. Może ponadto umorzyć ją całkowicie lub też w części. Z tego przywileju mogą korzystać inwestorzy, którzy budowali bez pozwolenia. Ale również i ci którzy nie zgłosili zamiaru budowlanego – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

W swojej decyzji wojewoda powinien kierować się kilkoma przesłankami. Zobligowany jest do brania pod uwagę ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Niestety pojęcie „ważnego interesu” nie zostało przez ustawodawcę nigdzie dookreślone, nie ma zatem konkretnych i jednoznacznych wytycznych, które pozwoliłyby rozstrzygnąć o jego zaistnieniu. W konsekwencji wojewodowie zwracają w praktyce uwagę na sytuację materialną (lub rodzinną) danej osoby i decydują, czy takie okoliczności rzeczywiście uniemożliwiają wniesienie określonej opłaty.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe