Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Koszt utwardzenia drogi dojazdowej

Bartłomiej Kuzniar
10 stycznia 2024
Drogi
Uzbrojenie

Utwardzenie drogi dojazdowej do działki ma na celu zapewnienie jej trwałości, a także komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkownikom. Koszty zależą od wybranej technologii i materiałów oraz warunków gruntowych. Jak utwardzić drogę dojazdową? Czy wymagane jest pozwolenie na utwardzenie drogi prywatnej?

Dlaczego warto utwardzić drogę dojazdową?

Brak drogi dojazdowej do działki to duży kłopot dla inwestora. Bez niej nie da się prowadzić budowy – po prostu ciężki sprzęt nie wjedzie na teren działki. Stąd już od samego początku warto przemyśleć kwestie utwardzenia drogi dojazdowej. Oto jeszcze kilka powodów, dlaczego należy utwardzić grunt:

 • łatwiejszy i szybszy dostęp do drogi publicznej i do nieruchomości, co znacznie poprawia komfort codziennego użytkowania;
 • większa stabilność konstrukcji – na drogach nieutwardzonych tworzą się z czasem koleiny i wyboje, co może być zagrożeniem dla nisko zawieszonych samochodów;
 • zapobieganie zaleganiu wody – intensywne deszcze oraz roztopy często z drogi gruntowej robią bagno nie do przejścia, utwardzana nawierzchnia temu zapobiega;
 • zapewnienie bezpieczeństwa – twarda droga jest mniej śliska i daje lepszą przyczepność, co znacznie zmniejsza ryzyko wypadku;
 • estetyka i funkcjonalność – utwardzone drogi dojazdowe lepiej wyglądają i są łatwiejsze w utrzymaniu, np. odśnieżaniu;
 • wzrost wartości nieruchomości – dobrze wykonana droga dojazdowa poniekąd świadczy też o tym, że właściciele dbają nie tylko o posesje, ale i o dojazd do nich, estetyczna droga sprawia, że nieruchomość staje się atrakcyjniejsza.
droga dojazdowa do działki

Rodzaje utwardzenia dróg dojazdowych

Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji można wykonać z różnych materiałów, takich jak kruszywo, asfalt, kostka albo płyty betonowe. Każde rozwiązanie ma swoje unikalne właściwości, które sprawdza się w konkretnych warunkach. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metody.

Droga z kruszywa:

Jako materiał stosuje się np. tłuczeń, kliniec albo kamienie. Utwardzanie drogi dojazdowej polega na wykorytowaniu trasy na odpowiednią głębokość (w zależności od warunków gruntowych), potem kładzie się podsypkę piaskową i geowłókninę, aby kruszywo nie mieszało się z gruntem. Następnie wysypywane jest kruszywo o większej frakcji jako podbudowa, a na wierzch te o małej frakcji. Dalej droga jest ubijana. Jest to jedna z najprostszych i najtańszych metod.

Zalety: dobrze sprawdza się jako droga techniczna, dość niski koszt budowy, materiały są łatwo dostępne, może być bazą pod budowę drogi właściwej w innej technologii, np. kostki.

Wady: szybko się niszczy, powstają koleiny i dziury, które trzeba uzupełniać, ma niską odporność na deszcz i podmywanie, pyli w suche dni.

droga dojazdowa do działki

Droga z płyt drogowych (betonowych)

Płyty betonowe to prosty, szybki i skuteczny sposób na utwardzanie drogi. Do wyboru są płyty pełne albo ażurowe o kształtach prostokątnym lub kwadratowym. Układa się je w korycie na odpowiedniej podbudowie.

Zalety: są wytrzymałe, odporne na zniszczenie, odkształcenie i warunki atmosferyczne, nie wymagają częstego serwisowania, jest opcja wymiany tylko uszkodzonych płyt, co ułatwia naprawę drogi, nie pylą się, można je szybko zdemontować.

Wady: są droższe w budowie niż droga z kruszywa, mają ograniczone wymiary, po czasie mogą zacząć klawiszować, a przejazd po nich samochodem generuje hałas.

droga dojazdowa do działki

Zobacz jak podnieść wartość gruntu

Dowiedz się więcej

Droga z kostki brukowej:

Kostka brukowa to doskonała metoda, jak utwardzić drogę dojazdową estetycznie. Do wykonania podjazdów stosuje się kostkę brukową betonową albo granitową. Wymaga odpowiednio przygotowanego podłoża.

Zalety: estetyka, odporność na obciążenia dla samochodów osobowych, łatwość naprawy, kostka jest dostępna w różnych kształtach, kolorach i wzorach.

Wady: czasochłonne wykonanie, dość wysoka cena, wymaga odpowiedniego podłoża, nie jest całkowicie bezobsługowa, od czasu do czasu wymaga naprawy.

droga dojazdowa do działki

Enklawa Morska – działki zaledwie 1800 m od morza i plaży

Dowiedz się więcej

Droga asfaltowa

Droga dojazdowa wykonana z asfaltu jest estetyczna i trwała. Jednak rzadko wykonuje się ją przy drogach dojazdowych do prywatnych posesji. Powodem jest wysoki koszt, związany z koniecznością wykonania konstrukcji drogi, a nawierzchnia składa się z kilku warstw drogi utwardzonej (odsączającej, podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej).

Zalety: estetyka, trwałość, komfort jazdy, łatwość w łataniu ubytków.

Wady: wysokie koszty budowy, która zajmuje też dużo czasu, w czasie użytkowania mogą powstać odkształcenia, przy budowie warto przewidzieć kanalizację deszczową, ponieważ po asfalcie woda spływa.

Pozwolenia i regulacje

Obowiązujące w Polsce prawo stanowi, że każda działka budowlana powinna mieć dostęp do drogi publicznej w formie bezpośredniego połączenia z tą drogą albo pośredniego z wykorzystaniem drogi wewnętrznej lub przez ustanowienie służebności gruntowej na działce sąsiada. Brak drogi dojazdowej do działki skutkuje nieuzyskaniem pozwolenia na budowę albo decyzji o warunkach zabudowy. 

Jeśli droga ma powstać na działce budowalnej, inwestora obowiązują wytyczne w MPZP lub WZ.

Art 29. Prawa budowlanego stanowi, że budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Jednak zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 29) inwestor musi uzyskać zezwolenie na lokalizację zjazdu lub na jego przebudową od zarządcy drogi publicznej np. gminy. Dokument stanowi załącznik do pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Jeśli chodzi o wytyczne, to przepisy określają, że minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m. Natomiast nośność nawierzchni należy dostosować do wymiarów gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów.

Trzeba przy tym pamiętać, że wytyczne dotyczące szerokości, jak i rodzaju nawierzchni mogą być zawarte w MPZP. Zatem jeśli w takowym nie ma szczegółowych regulacji, to tylko od właściciela terenu zależy, w jaki sposób utwardzi drogę wewnętrzną. Natomiast w przypadku, gdy dla danego terenu nie ma MPZP to na budowę drogi należy uzyskać WZ, w którym powinny znaleźć się niezbędne do budowy drogi parametry.

W przypadku kiedy droga dojazdowa należy do gminy, to w jej gestii leży utrzymanie drogi. Wtedy trzeba złożyć wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki w gminie. Często gminy nie mają w budżecie środków na taką inwestycję. Rozwiązaniem jest utwardzenie drogi dojazdowej na własny rachunek, ale oczywiście po uzyskaniu wcześniej zgody gminy.

droga dojazdowa do działki

Etapy projektowania i budowy

Budowę i utwardzenie drogi dojazdowej można powierzyć firmie, która specjalizuje się w wykonaniu takich inwestycji albo wykonać we własnym zakresie. Oto główne etapy prac budowlanych przy założeniu, że sami musi wybudować drogę dojazdową.

1. Sprawdzamy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy i gdzie możemy wybudować drogę oraz, czy nie ma wytycznych co do jej utwardzenia.

2. Przeprowadzamy badania geotechniczne gruntu. Zlecamy je projektantowi lub geologowi.

3. Geodeta przygotowuje mapę dotyczącą drogi, zawierającą m.in. pomiary, obliczenia oraz lokalizację.

4. Wybieramy projektanta, który wytyczy drogę oraz wskaże najodpowiedniejszą technologię jej utwardzenia i materiały, jakie warto zastosować.

5. Równolegle wybieramy wykonawcę, ustalamy z nim termin, podpisujemy umowę i zakupujemy materiały.

6. Jeśli po uzyskaniu pozwolenia na budowę albo zgłoszeniu startujemy z budową: geodeta wytycza drogę zgodnie z planem jej przebiegu. Do tego celu najczęściej stosuje się paliki ze sznurkiem.

7. Następnie przygotowuje się podłoże. Zdejmuje się warstwę wierzchnią na głębokość ok. 25-50 cm, czyli robi korytowanie. Jego celem jest przygotowania podbudowy drogi. Potem teren się wyrównuje.

8. Kolejnym krokiem jest nanoszenie wybranego materiału warstwami na powierzchni gruntowej. Każdą z nich należy zagęścić dla zapewnienia stabilności podłoża i jednorodności.

9. Kontrola jakości – na koniec należy poddać drogę testom, aby upewnić się, że ma wymaganą stabilność i nośność.

droga dojazdowa do działki

Czynniki wpływające na koszty utwardzania drogi dojazdowej

Koszt utwardzenie drogi dojazdowej zależy do wielu czynników. Na cenę wpływają przede wszystkim warunki gruntowe. Rodzaj podłoża determinuje wybór technologii utwardzania drogi dojazdowej oraz jak dużo materiału będziemy potrzebowali. Przykładowo, jeśli teren nie jest płaski, będziemy musieli zapłacić za wykonanie głębszych wykopów lub nasypów.

Kolejnymi wyznacznikami są: skomplikowanie projektu, długość i szerokość drogi oraz wykonanie dodatkowych prac tj. odwodnienie terenu, montaż krawężników albo wykonanie oświetlenia. Oczywiście cena robocizny i materiałów zależy też od lokalizacji budowy.

Przykładowe koszty materiałów i robocizny

Żwir frakcja 2-8 mm:

 • Koszalin: 140 zł/tona;
 • Zielona Góra: 30 zł/tona (przy zakupie 25 ton, czyli całej wywrotki);
 • Warszawa: 150 zł/tonę;
 • Kraków: 65 zł/tonę;
 • Wrocław: 60 zł/tona.     

Do tych cen trzeba doliczyć transport kruszywa. Zatem zwykle okazuje się, że najbardziej opłaca się skorzystać z usług najbliżej położonego przedsiębiorstwa, co ograniczy koszty dowozu.

Kostka brukowa w popularnych marketach budowlanych kosztuje od 40 zł/m kw.

Cena płyty betonowej ażurowej o wymiarach 60 cm x 40 cm x 8 cm w marketach budowlanych i składach zaczyna się od 10 zł.

Przykładowe uśrednione łączne koszty (robocizna i materiały) metra kw. wykonania utwardzonej drogi dojazdowej w I kw. 2023 r.:

 • droga z kruszywa – ok. 100-150 zł/m kw.;
 • droga z płyt betonowych – ok. 300-500 zł/m kw.;
 • droga z kostki – ok. 300-500 zł/m kw. (cena zależy od kształtu, rodzaju i koloru kostki);
 • asfalt – 500-600 zł/m kw.

Ostateczne ceny bardzo się różnią w zależności od wybranego wykonawcy.

droga dojazdowa do działki

Planowanie budżetu

Aby koszty utwardzania drogi dojazdowej nie przekroczyły znacznie wyznaczonej na ten cel kwoty, trzeba opracować realistyczny budżet uwzględniający ceny materiałów, robocizny i dodatkowych wydatków.

 • Przed rozpoczęciem prac powinno się wykonać badania gruntu i projekt drogi. Dzięki temu będzie wiadomo, jaki jest pod nią grunt i jaką technikę najlepiej zastosować, aby w przyszłości droga się nie zapadła.
 • W budżecie trzeba też zaplanować wydatki na konserwację nawierzchni. Drogi niezależnie od zastosowanej technologii z czasem się psują i wymagają napraw.
 • Ceny materiałów sprawdzamy w wielu punktach (także w internecie). Tutaj należy pamiętać o kosztach transportu towaru na teren budowy.
 • Podpisujemy z wykonawcą szczegółową umowę zawierającą opis prac, wytyczne co do materiałów i technologii jej utwardzania oraz czas gwarancji na usługę. Jeśli mamy projekt – powinien on stanowić załącznik do umowy.
 • Jeśli nie mamy zaufanego wykonawcy, to warto być na budowie albo zatrudnić uprawnioną osobę i upewnić się, że wykonał wszystko zgodnie z założeniami, np. że położył geowłókninę albo odpowiednio grubą warstwę podbudowy.
 • Jeśli do nieruchomości w ogóle nie ma fizycznie dojazdu i wpierw budujemy tzw. drogę techniczną, to warto na tym etapie przemyśleć, z czego powstanie droga docelowa. Często potem można ją wykorzystać jako podstawę do budowy tej właściwej np. po uzupełnieniu ubytków i wyrównaniu, można na niej układać płyty betonowe albo kostkę.
droga dojazdowa do działki

Podsumowanie

Pomimo, że nie ma przepisów nakazujących utwardzenia drogi dojazdowej, to jednak znaczna większość właścicieli decyduje się na to, choć podnosi to koszty inwestycji. Utwardzenie drogi dojazdowej pozwala na nieograniczony dostęp do drogi publicznej zarówno pieszym, jak i pojazdom. Dobrze wykonana droga to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści – jest bezpieczna, stabilna i funkcjonalna i nie będzie w przyszłości regularnie generować kosztów naprawy. Dodatkowo ma walory estetyczne, co również ma wpływ na wzrost wartości nieruchomości.

Jednak aby tak się stało, należy starannie zaplanować jej budowę, rozważyć różne opcje utwardzenia i wybrać solidną ekipę.

Pamiętajmy też, że droga dojazdowa to dobro wspólne i każdy użytkownik powinien o nią dbać. A ten, kto ją uszkodził – musi ją naprawić.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor Operacyjny

Absolwent studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studiów podyplomowych z Szacowania Nieruchomości na Akademii Górniczo - Hutniczej, które pozwoliły mu zdobyć cenne doświadczenie przy tworzeniu i uchwalaniu planów miejscowych. Praca pośrednika natomiast pozwoliła mu poznać specyfikację rynku nieruchomości. Połączenie doświadczenia i wiedzy z zakresu tworzenia aktów prawa miejscowego, obrotu nieruchomościami, jak i ich profesjonalnej wyceny procentuje na stanowisku Dyrektora Operacyjnego.

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe